• N. López, R. Ugel, R. Herrera
  Gaceta Técnica (2017). Vol. 18

  Abstract
  In this research, the nonlinear behavior of a real-scale experimental joint (node) is studied, consisting of three reinforced concrete elements, one column and two beams joined [...]

 • L. López, M. Marante, R. Picón
  Gaceta Técnica (2017). Vol. 18

  Abstract
  The present work of investigation studies the behavior of steel structural sections of thin wall, made in Venezuelan Conduven ECO, of square cross section, constructed in [...]

 • M. Muñoz, M. Perdomo, R. Picón
  Gaceta Técnica (2017). Vol. 18

  Abstract
  In this work, an experimental study of low cycling fatigue in reinforced concrete elements with dominant flexural behavior is developed. The reinforced concrete elements are [...]

 • C. González
  Gaceta Técnica (2017). Vol. 18

  Abstract
  Editorial: Site conditions in an earthquake. Mexico City situation.

 • C. González
  Gaceta Técnica (2018). Vol. 18

  Abstract
  Editorial: Efectos de sitio ante un sismo. Caso de ciudad de México.

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Proposta de comunicació per al Congrés d’economia i empresa de Catalunya, 2018. Eix 7. L’Estat de benestar, nivell i perspectives L’habitatge, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Anàlisi del frau fiscal des de la òptica del nou paradigma de la fiscalitat internacional atenent als tres principal pols normatius (soft law i hard law) com [...]

 • L. Arola, R. Jimenez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Ningú posa en dubte que els processos de transferència de coneixement en general i aquells adreçats a la transferència de tecnologia en particular [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  D’un temps ençà, l’economia circular ha guanyat protagonisme mediàtic i discursiu. Tanmateix, molt sovint és presentada com una alternativa [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En octubre 2017 publicamos el primer estudio “Índice de Madurez Digital de las Empresas“ que operan en el mercado español. Después [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En el primer trimestre 2018 presentaremos la publicación de la sexta edición del estudio Top 25 Profesiones Digitales 2018, que realiza [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Eix 2. Potencial de l’economia catalana. Visió macroeconòmica Pobresa i desigualtat. Tendències i polítiques “La pobresa [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El cambio climático antrópico, cuya manifestación más visible es el calentamiento global, ha producido un significativo aumento de la temperatura [...]

 • RIDNAIC (2017). Vol. 17, (2)

  Abstract
  Editorial 2017: Una nueva etapa de la Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil

 • Presentaciones de la reunión de la red internacional de Aulas CIMNE 2017 (2017).

  Abstract
  Presentation held on September 2017 at the VII Reunión General de las Aulas CIMNE

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
    III  Congrés d’Economia i Empresa 3er eix temàtic: La musculatura del sistema empresarial català • Pimes i autònoms davant [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Cotxes elèctrics, cosmètics ecològics, turisme sostenible... cada vegada més, els consumidors tendeixen a comprar valors i no productes. La nostra [...]

 • F. Todeschini, R. Sabes, A. Segura, L. Kirchner
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Polítiques de Renda garantida: situació a Catalunya i estratègies d’avaluació Federico Todeschini, Ramon Sabes-Figuera, Anna Segura i [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
    Hi ha tendència a l’augment de la població a les ciutats i un increment de la mobilitat, paral·lel al creixement econòmic, que [...]

 • Presentations Repository of Scipedia (2020).

  Abstract
  Scipedia is an innovative Open Science and Research Publishing Platform. Scipedia aims to connect researchers and professionals in science and technology and facilitate the [...]

 • C. Murillo, J. Bosch, J. Garcia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La Comissió Europea, en el Llibre Blanc sobre l’Esport, centra la seva atenció en quatre aspectes: el paper de l’esport a la societat, la dimensió [...]

 • F. Bonvehí
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
    Congrés CEC 2018 Eix temàtic: 11 – El medi ambient en el present i el futur. Topic : Les energies renovables i l’habitatge. Títol [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Hace unos años oía a una señora de la alta sociedad vasca una frase que en su momento me impactó, que luego medité y que, casualidades de [...]

 • D. robinson, M. Keay
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  This paper explains why current electricity markets are not fit for purpose and propose a new market design. Electricity markets operating today were designed for the technical [...]

 • X. Cuadras, A. Gironella, M. Guinjoan, J. Ribas, R. Xifré
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest estudi neix de la necessitat de disposar d’un recull de metodologies de càlcul de l’impacte econòmic que podria tenir el Transatlantic Trade [...]

 • J. Rovira, C. Poveda, S. Gutiérrez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’estudi analitza els resultats econòmics de les principals empreses no financeres amb seu a Catalunya, en funció de la tipologia d’empresa (cotitzades/no [...]

 • X. Llinas-Audet, E. Ramos-Monge
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La responsabilitat social dins de les Institucions d'Educació Superior (IES) té una especial importància per la naturalesa social intrínseca [...]

 • J. Solà, X. Sáez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El punt de partida d’aquesta ponència és remarcar un fet important, i és que la indústria s’ha consolidat des de fa més d’un [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Europa encara no ha resolt els seus problemes estructurals. Després de l’estabilització de la crisi a partir de juliol de 2012 amb el “whatever it [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La creixent pressió sobre els recursos terrestres agreujada per l’actual situació de crisis està portant a una cerca d’ altres espais alternatius [...]

 • S. Idelsohn, E. Oñate, P. Becker
  (2018). Vol. 3 Encyclopedia of Computational Mechanics. Second Edition. Edited by E. Stein, R. de Borst and T. J. R. Hughes (Eds.), John Wiley & Sons, pp. 1-41

  Abstract
  Particle methods in Computational Fluid Dynamics (CFD) are numerical tools for the solution of the equations of f luid dynamics obtained by replacing the fluuid continuum [...]

 • E. Oñate, P. Nadukandi, J. Miquel
  Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., (2017). Vol. 327, pp. 352-368

  Abstract
  In this paper we present an accurate stabilized FIC-FEM formulation for the multidimensional steady-state advection-diffusion-absorption equation. The stabilized formulation [...]

 • M. Celigueta, S. Latorre, F. Arrufat, E. Oñate
  Computational Mechanics (2017). (prepint) Vol. 60 (6), pp. 997-1010

  Abstract
  The Discrete Element Method (DEM) has been used for modeling continua, like concrete or rocks. However, it requires a big calibration effort, even to capture just the linear [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  New technology-based firms (NTBFs) are usually created by entrepreneurs with a technical or scientific background. They are highly skilled at a given technology but may not [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els processos d’integració econòmica obliguen a repensar l’equilibri entre estat i mercat. L’efectivitat de les polítiques públiques [...]

 • S. Karatzimas, C. Miquela
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest estudi examina i compara les percepcions que els alcaldes i els interventors municipals dels ajuntaments catalans tenen sobre els aspectes relacionats amb el marc legislatiu [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Des de fa ja molt de temps, potser de forma una mica consubstancial a les polítiques en matèria de medi ambient, un dels instruments que s’ha utilitzat [...]

 • Conference on Computation and Big Data in Transport (CM3-2017), Brussels (Belgium)

  Abstract
  This presentation shows the recent work of the CIMNE in the maritime transport field. It was given at the Conference on Computation and Big Data in Transport (CM3-2017) [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  In this work I develop numerical algorithms that can be applied directly to differential equations of the general form f (t, x, x') = 0, without the need to cleared x'. [...]

 • E. Díaz, B. Aguirre, C. Loredo
  Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  Si p(t) es un polinomio Hurwitz la mayor parte real de sus raíces es llamada la abscisa de estabilidad de p(t); este parámetro nos permite analizar la estabilidad [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  Nowadays, in order to better understand and forecast the dynamics of the oceans, we have a powerful tool, which are the numerical models. Their main approach is to perform [...]

 • J. Lladós-Masllorens, A. Meseguer-Artola
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada economia col·laborativa, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Avenços científics i revolució digital han transformat sensiblement el ritme i abast del canvi tecnològic sense que, més enllà de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  “ La economia sostenible, verda o circular  - per utilitzar alguns dels descriptius més comuns – és una prioritat per les institucions internacionals [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  During summer of 2016 an event was register in the volcanic lake of Santa María del Oro, a perturbation that triggers a considerable rise of amplitude on the lake system [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscal a gran escala. [...]

 • C. Bardají, C. Poveda
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els darrers 30 anys s’ha triplicat la dotació de capital en infraestructures de mobilitat a Catalunya, malgrat que encara persisteixen dèficits en la xarxa [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  La destilación es la técnica de separación más común para mezclas líquidas con dos o más componentes. Mediante el uso de etapas [...]

 • M. Cuevas, L. Pereyra, J. Carmona
  Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  The work was to develop a software tool that allows solving definite integrals and sums with the particularity of dividing the problem equitably between different servers, [...]

 • A. Pezzi, J. Estévez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els clústers com a fenomen espontani de la economia son presents des de fa moltes dècades en la gran majoria dels països i més en aquells que, com [...]

 • E. Bach, A. Ibarz, F. Mas, P. Segarra, À. Hermosilla
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La Unió Europea defineix i classifica les empreses segons el seu tamany en micropime, petita, mitjana i gran empresa. Per fer-ho, es basa en el número de treballadors, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’economia del s. XXI és l’economia de les ciutats, l’economia urbana A les ciutats es concentra cada cop més el gruix de la [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En la mesura que la producció de salut és fruit de la interacció dels determinants de la salut convé posar l’èmfasi en cadascun d’ells, [...]

 • I. Puig Ventosa, J. Jusmet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen sobre els que prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat es donen problemes [...]

 • D. Albalate, G. Bel, X. Fageda, A. Gragera
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  RESUM El marc institucional en el que es porta a terme l’avaluació de les polítiques públiques – i en particular el de les infraestructures [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La presentació descriurà de manera estructurada els problemes que ha de confrontar el finançament del transport públic urbà dels països [...]

 • B. Suarez, D. Catalunya
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Los profesionales tendrán que convivir cada vez más, a lo largo de su vida laboral, con períodos de trabajo pleno, parcial o en paro, de formación [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La preocupació pel futur del treball és un tema recurrent cada vegada que s'evidencia un procés de canvi disruptiu a la tecnologia. L'anàlisi [...]

 • M. Farré, J. Sanz, E. Pla, T. Fernández, M. Balaguer
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha desenvolupat el diccionari de competències i en aquest context es presenta els resultats de l’anàlisi [...]

 • M. Ferré, M. Alegre
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En les darreres dècades l’ús de tecnologies de la informació i comunicació s’ha expandit en l’àmbit de l’ensenyament. [...]

 • L. Kirchner, F. Todeschini
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
    En els darrers anys, l’accés a un habitatge assequible i de qualitat a la ciutat de Barcelona s’ha vist limitat. L’augment de la taxa d’atur, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La transició energètica ha de ser una política d’Estat, amb un pacte de país que defineixi i dissenyi el model energètic sobre el [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  Durante siglos se ha definido un procedimiento estandarizado para la representación de información en la industria de la construcción, el cual se basa [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Las ciudades siempre han sido foco de vitalidad gracias al poder de sus calles para conectar gente, ideas, creatividad y, en última instancia, prosperidad. Mucha de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Ens trobem davant d’un moment de canvis intensos -  alguns en diuen quarta revolució industrial – que tenen com a element comú la ràpida [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El sector agroalimentari és avui el primer sector manufacturer de Catalunya. Es tracta d’un sector modern i competitiu obert a l’economia global, en aquest [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
    L’objectiu de la pensió de jubilació és proporcionar un flux d’ingressos adequat durant el període de jubilat. Convencionalment [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El turismo genera más del 12% del PIB y del empleo en Catalunya, y ha experimentado una gran transformación territorial en los últimos 20 años. [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  During recent years, and under the pressure of increasing public deficits, several countries have decided to increases university fees to compensate the reduction in teaching [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En este trabajo se analiza la importancia de realizar un análisis detallado para la evaluación (tanto ex ante como ex post y de implementación) de las [...]

 • R. Trias
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les institucions financeres cobreixen fonamentalment dues funcions, fer de canal entre l’estalvi i la inversió i cuidar del tràfec en l’activitat [...]

 • R. Trias
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Ara amb la facilitat d’accés a la informació, el gran volum de dades que tenim dels clients i el [...]

 • R. Garriga
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un dels objectius de la UE és la millora de l’eficiència energètica i, com a conseqüència l’estalvi d’energia i la disminució [...]

 • J. Hortalà
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Arran de la crisi financera (subprime)  que va començar a finals de l’estiu de l’any 2007, consolidada l’any següent amb la fallida de Lheman [...]

 • C. Mongay
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La economía de la zona euro entra en su quinto año de recuperación, la confianza de consumidores y empresas está en máximos y el crecimiento [...]

 • C. Boix
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Institutional constrains on executive behavior are commonly understood to be crucial constitutional features that limit state expropriation, protect property rights, and promote [...]

 • R. Folch
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  No hi ha cap problema ambiental. Els mecanismes biològics funcionen, les lleis de l’ecologia es compleixen, l’ambient (clima inclòs) varia com sempre [...]

 • J. Asenjo, A. Navío
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Professional competence is the capacity for performing a profession adequately. A model for explaining it can be of interest for analysing the performance of professionals [...]

 • J. Asenjo, C. Llorente
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Entrepreneurship is a relevant field of study for knowledge society and economy. All most recent researches consider public administrations as relevant actors for the promotion [...]

 • G. Calleja, J. Asenjo, J. Olivella
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Esta comunicación explora la educación universitaria para el emprendimiento basada en métodos activos. Se destaca la importancia para el crecimiento económico [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Cal respondre com volem que sigui la formació professional del futur. És important perquè el sistema de formació professional està format [...]

 • J. Valls, I. Labairu, R. Montanera, A. Parera, .
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Malgrat que Catalunya es percebuda fins ara com una destinació refugi, vivim un moment de gran incertesa de la demanda. Donada la importància de l’aportació [...]

 • F. Planells, M. vinyals
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El sistema de Pensiones aplicable en un país parteix del replantejament del seu Model de l’Estat de Benestar. El model d’Estat de Benestar  d’austeritat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Objectiu: Analitzar els objectius descrits en la Llei de promoció de l’autonomia personal  i atenció a les persones en situació de dependència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El concepte d’universitat emprenedora és essencial per integrar els reptes que planteja el nou paradigma de la ciència i la innovació obertes a [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  (if not the right language let me know) La present comunicació persegueix discutir les possibilitats i problemes dels models d’emprenedoria des de les universitats. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La formació per alternança: elements integradors per una formació professional amb visió humana i emprenedora. Dr. PERE PUIG-CALVÓ   Se [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els objectius d’aquesta recerca es visualitzar l’evolució de la protecció de la propietat industrial catalana. Un dels àmbits que s’utilitzen [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'objectiu final de la ponència és establir els mecanismes per, d'una forma innovadora i creativa, abordar una reforma de l'estructura fiscal introduint [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un cop ens acostem als vint anys de creació del BCE i l’euro, comencem a tenir una experiència prou llarga de gestió d’una economia com la [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  MODEL DE FUTUR DELS DIFERENTS INGRESSOS   Per al desenvolupament d’aquest treball seguiré les següents pautes:   1.-Cercar la creativitat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Són moltes les empreses que sota una visió simplista consideren que la funció primordial que han de desenvolupar és vendre el màxim possible. [...]

 • R. Terminio, E. Gilabert
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Robotics, automation and artificial intelligence (RAAI) are changing how work gets done, to the point of putting 47% of existing jobs in the USA at risk of becoming redundant [...]

 • R. Blanco, N. Cabañas, C. Talavera
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La industrialització va arribar a L’Hospitalet de Llobregat a través de les carreteres que l’uneixen amb Barcelona. Abastava des dels primers prats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Tal i com ja s’enunciava en el llibre de David Osborne i Peter Hutchinson de 2004, The Price of Government, en aquest segle XXI les societats desenvolupades s’han [...]

 • M. Guinjoan, M. Bonal
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015 Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bonal i Roger Romagosa   Existeix un tòpic [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The Euro Area economy is recovering after the incidence of the Great Recession, with the leading indicators reaching the pre-crisis levels. This evolution was strongly supported [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’objectiu de la ponència és proposar el disseny d’un sistema fiscal integral que doni respostes als grans reptes de futur com són l’augment [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En el penúltim paràgraf (p. 566) de l’Informe del BIRF de 1962 sobre l’economia espanyola es pot llegir que *las corporaciones locales deberían [...]

 • A. Argandoña, P. Arraou, J. Santamaría
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Eje temático XII: EL PROFESIONAL DE LA ECONOMÍA EN EL FUTURO Título: “La función social del economista” En el marco del trabajo [...]