Abstract

L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscal a gran escala. Lamentablement les administracions tributàries s’han construït en base al control d’economies locals tradicionals, amb jurisdiccions territorials i una escassa col·laboració en l’intercanvi d’informació.  Aquesta disfunció està sent molt aprofitada per alguns.

D’una banda, l’economia del segle XXI ha superat ràpidament el control fiscal tradicional. Una gran part del comerç mundial és internacional i a més es dóna dins de companyies d’un mateix grup que utilitzen sofisticats sistemes d’enginyeria fiscal per pagar poc o gairebé res, amb el detriment de les economies nacionals que llavors augmenten el seu control però sobre aquells que no poden escapar com són les Pimes i les persones físiques. Figures com els Tax Rullings arran de l’escàndol Luxleaks o el coneguts “Sandvitx holandès” i “cafè doble irlandès” s’han donat a conèixer a l’opinió pública i estan en el debat polític. Les últimes filtracions com la dels “Panama Papers “i els “Paradise Papers” posen sobre la taula la magnitud d’aquest problema. Aquestes eines són utilitzades massivament per grans multinacionals, l’anomenada “planificació fiscal agressiva”, amb l’objectiu de rebaixar el pagament d’impostos, fer que comporta un efecte directe en l’augment de la desigualtat ja que només són determinades les persones i les empreses les que es veuen beneficiades de la ineficàcia del control fiscal internacional.

D’altra banda, respecte l’evasió fiscal, mitjançant l’ús de sofisticats sistemes de blanqueig, es permet que enormes quantitats de diners que sovint tenen un origen delictiu, puguin circular pel món i acabar en qualsevol inversió o actiu d’un estat que serà incapaç de verificar quin ha estat l’origen d’aquests fons. Un autèntic mur en la investigació de xarxes criminals i de corrupció que no ni poden verificar l’origen ni tampoc podran recuperar moltes vegades el fruit d’aquest il·lícit, fet que genera una enorme impunitat.

S’analitzaran les necessitats de control del món globalitzat amb propostes concretes desenvolupades per la OCDE (BEPS) o la UE mitjançant diverses directives, així com altres propostes com el necessari  i imprescindible intercanvi d’informació internacional i la creació d’entitats supranacionals de lluita contra el frau fiscal. També s’analitzaran propostes concretes del sistema de vigilància del frau en Catalunya, el paper de l’Agència Tributària de Catalunya i d’altres actors com els advocats i assessors fiscals.

 

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 16/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 33
Recommendations 0

Share this document