Abstract

Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Ara amb la facilitat d’accés a la informació, el gran volum de dades que tenim dels clients i el seu comportament i la capacitat de la tecnologia, és el moment de passar a ser empreses data-driven, empreses que prenen decisions basades en dades, doncs explotar tota la informació disponible els facilita una gestió més eficaç.

L’ús de les tècniques de big data, models machine learning i en general la modelització s’obre pas a totes les àrees i sectors empresarials. Així aviat no es podrà concebre una empresa que no aprofiti la informació per generar models de captació, de venda creuada, de previsió de l’abandó pel que fa a màrqueting; de detecció del frau pel que fa a finances, d’optimització de la producció o la logística com la predicció de la demanda.

Les empreses hauran de ser capaces de simular diferents escenaris macroeconòmics per definir plans de contingència, millorar la qualitat de servei o personalitzar productes. No obstant, aquesta transformació a la gestió motivada per l’ús de la tecnologia i la intel·ligència artificial comportarà també canvis en els organigrames tradicionals de les empreses.

Aquest repte pren força ara a Catalunya i arreu del món, i no és només per grans corporacions. Els models de gestió data-driven serveixen per una varietat d’empreses que poden beneficiar-se de la informació i la seva explotació per assolir els seus objectius de negoci.

La tecnologia canviarà no només la manera d’operar de les empreses sinó també el conjunt de l’estructura econòmica.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 06/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

5

Views 30
Recommendations 2

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?