Abstract

Aquesta ponència es proposa posar de manifest la relació entre la CPP i  diferents components del context en el que s’ha desenvolupat. Argumenta la compatibilitat de la CPP amb quatre aspectes fonamentals d’evolució del sistema segons la literatura seleccionada:  
1 Solidaritat: La CPP permet ampliar l’abast de l’estat del benestar 
2 Canvi cultural:  Els canvis d’actitud dels actors dels sectors públic i privat són un element d’evolució del sistema coherent amb la CPP. La visió d’aquest aspecte parteix de l’experiència professional.  
3 Innovació: La transferència de coneixement facilita la millora de la gestió. Hom destaca que l’ús de tècniques com l’anàlisi cost-benefici és molt important per a l’avaluació pública de projectes; tanmateix, d’acord amb aportacions recents, no semblen suficients per a orientar la conveniència de desenvolupar-los en col·laboració. Aquí és on sorgeix el concepte de Valor per Diner i l’anàlisi del que es coneix com les 4 “E”: Eficàcia, Eficiència, Efectivitat i Igualtat (Equality). 
4 Cooperació  
En la regulació de problemes col·lectius i en la provisió de bens públics s’aconsella  la coordinació i horitzontalitat.  La governança de la CPP encaixa en aquesta tendència. 

Back to Top

Document information

Published on 28/12/17
Submitted on 28/12/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 37
Recommendations 0

Share this document