Abstract

El sector agroalimentari és avui el primer sector manufacturer de Catalunya. Es tracta d’un sector modern i competitiu obert a l’economia global, en aquest sentit és el tercer sector exportador de Catalunya. El sector ha sabut trobar estratègies que li permetessin superar les dificultats naturals (relativa aridesa i orografia) bàsicament sobre tres pilars: regadiu, ramaderia intensiva i tecnologia.

Tanmateix l’escenari Segle XXI planteja nous desafiaments pel que fa als mercats, a les estructures productives, a l’adopció de noves tecnologies (biotecnologies, robòtica, etc.), i per noves i creixents exigències i tensions mediambientals. Aquest nou escenari exigirà ben segur una revisió dels objectius estratègics de les polítiques agroalimentàries, una redefinició de la professió pagesa i un nou contracte entre la societat i l’agricultura.

El treball que es pretén elaborar analitzarà els diferents vectors que impulsen la transformació del sector vers el futur i, alhora, oferirà una opinió sobre el disseny de les polítiques de futur

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 07/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

4

Views 25
Recommendations 1

Share this document