• J. Sánchez Carrero, Y. Sandoval Romero
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 14

  Abstract
  Based on the results of several projects carried out with children and adolescents, we can state that knowledge of production and broadcasting aids the acquisition of critical [...]

 • C. Ponte, J. de Vasconcelos Simões
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 13

  Abstract
  This article presents a research and teaching experience that took place within an international research project, Digital Inclusion and Participation (2009-2011) involving [...]

 • E. Soep
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 12

  Abstract
  The digital age has fundamentally re-configured the relationship between makers and users. Every networked action by a user has the potential to be reinterpreted by other [...]

 • J. Potter, S. Banaji
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 11

  Abstract
  The widespread uses of social media have been celebrated as a unique opportunity to redesign innovative learning environments that position students at the center of a participatory, [...]

 • J. Ferrés i Prats, A. Piscitelli
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 10

  Abstract
  The changes occurring in the media environment over the last decade force us to revise the parameters from which media education is to be implemented today, in a new age of [...]

 • G. Orozco Gómez, E. Navarro Martínez, A. García Matilla
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 9

  Abstract
  This text is an approach on two leading topics: the changes emerging in the way audiences deal with new and old media, and, the multiple processes of reception and interaction [...]

 • M. Dezuanni, A. Monroy Hernandez
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 8

  Abstract
  The Scratch Online Community enables young people to share their creative digital projects internationally with a level of ease that was impossible only a few years ago. Like [...]

 • R. Aparici Marino, M. Silva
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 7

  Abstract
  This paper analyzes the pedagogy of transmission, with its unidirectional nature and features that it has in common with traditional media, and the pedagogy of interaction, [...]

 • E. McCloskey
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 6

  Abstract
  Foreign language ability, global awareness, and intercultural communication skills are increasingly recognized as essential dimensions of productive participation in the emerging [...]

 • A. Gutiérrez Martín, K. Tyner
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 5

  Abstract
  This article addresses some possible relationship between education and media in contemporary society and explores the role that formal education should play in both the integration [...]

 • A. Kendall, J. McDougall
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 4

  Abstract
  This article questions the relationships between literacy, media literacy and media education. In the process, we connect the findings from a range of our ethnographic research [...]

 • M. Area Moreira, M. Ribeiro Pessoa
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 3

  Abstract
  This paper proposes a model for developing new literacies of citizenship in the digital society. Using Baumman’s metaphor, we contrast the 'solid' culture of the 19th and [...]

 • A. Gutiérrez Martín, K. Tyner
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 2

 • J. Aguaded Gómez
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 1

 • A. diversos
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 1

  Abstract
  Reviews Caplletra 52 (Spring, 2012) Mariona Iribarren Nadal, ressenya de Francesc Noguet i Mireia Sopena (coord.), «Col·lecció Argumenta», Vilanova i la Geltrú, El [...]

 • A. diversos
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 11

  Abstract
  Reviews Caplletra 53 (Autumn, 2012) Aina Monferrer Palmer, ressenya del «Monogràfic sobre Vicent Andrés Estellés», Reduccions. Revista de poesia (publicació trimestral), [...]

 • V. Escartí
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 7

  Abstract
  El present article té com a objectiu editar i estudiar l’anònima «Suma de la vida del rey don Jaume», publicada a València el 1699. En primer lloc, es fa un breu repàs [...]

 • A. Rossich
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 4

  Abstract
  En aquest article s’estudien les fonts i els préstecs literaris que es poden detectar en «Lo Desengany», una notable peça dramàtica en dos actes escrita per Francesc [...]

 • E. Miralles
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 2

  Abstract
  La propaganda política de la guerra dels Segadors inclou figures catalanes de renom com ara Gaspar Sala i Berart, Francesc Martí i Viladamor o Alexandre de Ros, del bàndol [...]

 • P. Valsalobre
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 9

  Abstract
  Després de repassar la bibliografia crítica i els textos poètics derivats, es procedeix a l’anàlisi d’un conegut sonet de Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona [...]

 • A. Ferrando
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 6

  Abstract
  Examen crític de les investigacions i publicacions dels darrers trenta anys sobre la situació de la llengua i la literatura catalana del Regne de València a l’època [...]

 • G. Colón Domènech
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 3

  Abstract
  Aquest article passa revista a les principals obres lexicogràfiques sobre el català antic i presenta la figura de Lluís Faraudo de Saint-Germain, autor del «Vocabulari [...]

 • M. Marín, M. Cuenca
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 10

  Abstract
  Aquest article se centra en l’anàlisi de les construccions que contenen l’aplec és que en dos corpora orals de català, un de conversa i un d’entrevistes a informants. [...]

 • F. Vila i Moreno, V. Bretxa i Riera, L. Comajoan i Colomé
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 8

  Abstract
  Aquest article estudia la presència de diverses llengües al Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona (PCB) centrant-se en les competències dels seus [...]

 • P. Rosselló Bover
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 5

  Abstract
  Gabriel Alomar va publicar nombrosos articles al periòdic El Día. Alguns d’aquests escrits parlaven sobre obres literàries i sobre escriptors catalans, espanyols i europeus [...]

 • A. Fabà, B. Montoya
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 12

  Abstract
  Aquest article fa una elaboració de les dades de l’Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004 referides a la transmissió intergeneracional del català. Primerament [...]

 • F. Ramallo
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 19

  Abstract
  En este artículo abordamos el análisis de la evolución reciente del gallego en el ámbito familiar. En concreto, nos interesan los procesos de producción, reproducción [...]

 • I. Martínez de Luna Pérez de Arriba
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 16

  Abstract
  En este trabajo se analiza la revitalización del euskera en el ámbito familiar, situándola en el contexto general de Euskal Herria y en el particular de cada uno de los [...]

 • B. Montoya Abat, A. Mas i Miralles
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 14

 • A. Gavarró, F. Adani, M. Ramon, S. Rusiñol, R. Sánchez
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 21

  Abstract
  Les clàusules de relatiu han estat objecte d’un nombre important de treballs en el camp de la gramàtica adulta, la gramàtica infantil i l’afàsia. Aquí emprenen el [...]

 • J. Climent
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 18

  Abstract
  Aquest article constitueix un estudi de les activitats més rellevants i la posició ideològica de Nicolau Primitiu Gómez Serrano al voltant del català de València: fixació [...]

 • P. Cocozzella
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 15

  Abstract
  Francesc Moner (c. 1462-c. 1492), autor català de notable talent, es distingí, gràcies a la seva producció tant en català com en castellà, en els cercles literaris de [...]

 • N. Ó Murchadha
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 13

  Abstract
  La revitalització de l’irlandès a la llar familiar no sols és un principi del manteniment de la llengua i de la seua expansió a d’altres dominis, sinó que també [...]

 • D. Morris
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 20

  Abstract
  La importància de la família en la revitalització de les llengües minoritàries mai no serà prou subratllada. En els 30 darrers anys hi ha hagut una activitat acadèmica [...]

 • E. Gallén
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 17

  Abstract
  La recepció de Cocteau en l’escena catalana d’entreguerres es va centrar en manifestacions avantguardistes de caràcter espectacular. Si Parade, Le train bleu i Oedipus-Rex [...]

 • A. Sáez
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 7

 • G. Mensching, J. Rolshoven, M. Tietz
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 3

 • I. Hernando Morata
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 2

  Abstract
  Calderón is a great admirer of Góngora's poetry, whose verses he often borrows. This paper focuses on a specific case of this intertextuality, the presence [...]

 • A. Sáez
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 12

  Abstract
  Among the different topics that Calderón uses to design his sacramental plays, there are a series of paradigms closely related to military arguments. Their sources are not [...]

 • A. Lauer
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 21

  Abstract
  A late calderonian work like the auto sacramental entitled El tesoro escondido (1679) reflects the culminating point of Pedro Calderón de la Barca's rhetorical [...]

 • S. Kluge
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 18

  Abstract
  Eco y Narciso demonstrates the paradoxical coexistence of mutually exclusive views of its mythological material: on one hand, in the foreground of the scene, as it were, we [...]

 • C. Montiel
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 15

  Abstract
  The topic of this paper is the link between music and the stimuli of expectations in the audience. In the selected interlude, published in 1663, this occurs from the song [...]

 • E. del Río Parra
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 23

  Abstract
  This essay propose that today's «virtual time", a concept much written about in this era of techno(i)logical communication, is recognizable in Calderón [...]

 • M. Peña Pimentel
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 20

  Abstract
  This study presents a methodological proposal that can be applied to Calderón's comedias. Topic maps are a useful tool, both conceptual and methodological, that [...]

 • A. Rodríguez Villar
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 17

  Abstract
  This paper uses neuroscientific concepts to show an evolution of Segismundo in La vida es sueño in more dimensions than the social or individual ones, linking it to [...]

 • M. Greer
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 25

  Abstract
  This article relates the discovery of certain brain cells known as "mirror neurons" that help explain the biological basis of a pre-conceptual, pre-linguistic grounding [...]

 • F. López Martín
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 22

  Abstract
  This essay presents the manner in which Calderón involves the spectator in his plays Life is a Dream and, Eco and Narciso, making the spectator live an imaginary reality. [...]

 • A. Ávila
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 19

  Abstract
  The present work analyzes the concept of possible worlds within Possible Worlds, a film by the Canadian director Robert Lepage, and El gran teatro del mundo by Calderón [...]

 • A. Ndalianis
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 16

  Abstract
  Through an analysis of the television show Lost and The Lost Experience alternative reality game that developed from it, this article argues that the serial form that drives [...]

 • J. Suárez
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 24

  Abstract
  The present work makes use the theory of virtual reality in order to analyze and classify the work of Calderón within a concept that defines culture merely as entertainment. [...]

 • F. Mossaiby, R. Rossi, P. Dadvand, S. Idelsohn
  Int. J. Numer. Meth. Engng. (2012). Vol. 89 (13), pp. 1635-1651

  Abstract
  The solution of problems in computational fluid dynamics (CFD) represents a classical field for the application of advanced numerical methods. Many different approaches were [...]

 • J. Rojek, C. Labra, O. Su, E. Oñate
  Int. J. Solids and Structures (2012). Vol 49 (13), pp. 1497-1517

  Abstract
  Comparative studies of different discrete element models of a rock-type material are presented. The discrete element formulation employs spherical particles with the cohesive [...]

 • F. Zárate, E. Oñate
  Computational Mechanics (2012). Vol. 49 (4), pp. 487-503

  Abstract
  The paper extends recent work of the authors to include transverse shear effects on rotation-free triangular element for plates (Oñate and Zárate in Int J Numer [...]

 • Computational Mechanics (2012). Vol. 50 (6), pp. 805-819

  Abstract
  This paper aims to present a coupled solution strategy for the problem of seepage through a rockfill dam taking into account the free-surface flow within the solid as well [...]

 • Int. J. Numer. Meth. Engng. (2012). Vol. 89 (11), pp. 1367-1391

  Abstract
  A new Petrov–Galerkin (PG) method involving two parameters, namely α1 and α2, is presented, which yields the following schemes on rectangular [...]

 • Int. J. Numer. Meth. Engng. (2012). Vol. 90 (12), pp. 1435-1451

  Abstract
  We propose a technique for improving mass‐conservation features of fractional step schemes applied to incompressible flows. The method is illustrated by using a Lagrangian [...]

 • Int. J. Numer. Meth. Engng. (2012). Vol. 92 (9), pp. 782-801

  Abstract
  In this paper, we present a computational algorithm for solving an important practical problem, namely, the thermoplastic polymer melting under fire conditions. We propose [...]

 • Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., (2012). Vol. 213-216, pp. 327-352

  Abstract
  A multidimensional extension of the HRPG method using the lowest order block finite elements is presented. First, we design a nondimensional element number that quantifies [...]

 • S. Idelsohn, N. Nigro, A. Limache, E. Oñate
  Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., (2012). Vol. 217-220, pp. 168-185

  Abstract
  An explicit time integrator without the CFL < 1 restriction for the momentum equation is presented. This allows stable large time-steps in problems dominated [...]

 • E. Oñate, A. Eijo, S. Oller
  Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., (2012). Vol. 213–216, pp. 362–382

  Abstract
  In this work we present a new simple linear two-noded beam element adequate for the analysis of composite laminated and sandwich beams based on the combination of classical [...]

 • J. Irazábal, F. Salazar, E. Oñate
  (2012). Research Report, Nº PI390

  Abstract
  The analysis of landslides in reservoirs is particularly interesting because the oscillation of the water surface elevation (especially rapid drawdowns) can foster their occurrence. [...]

 • E. Oñate
  (2012). Research Report, Nº PI386

  Abstract
  En este trabajo se analizan algunas de las razones que dificultan y favorecen la transferencia de los resultados de la investigación que se desarrolla en entornos científicos [...]

 • E. Oñate, C. Labra, F. Zárate, J. Rojek
  (2012). Research Report, Nº PI373

  Abstract
  We present a new computational model for predicting the effect of blast loading on structures. The model is based in the adaptive coupling of the finite element method (FEM) [...]

 • A. Eijo, E. Oñate, S. Oller
  (2012). Research Report, Nº PI378

  Abstract
  A new bilinear 4-noded quadrilateral element (called QLRZ) for the analysis of composite laminated and sandwich plates/shells based on the refined zigzag theory (RZT) proposed [...]

 • I. Ortigosa, J. Garcia-Espinosa
  Monograph CIMNE (2012). M126

  Abstract
  The two main objective of this work are: - To develop a simulation program of the behaviour of upwind sails and rigging, to help the crew to optimize the performance [...]

 • J. Hernández, J. Oliver, A. Huespe, M. Caicedo
  Monograph CIMNE (2012). M127

  Abstract
  Technological progress and discovery and mastery of increasingly sophisticated structural materials have been inexorably tied together since the dawn of history. In the [...]

 • M. Pérez, L. Gil, S. Oller
  Monograph CIMNE (2012). M128

  Abstract
  La presente monografía está basada en el texto de la tesis doctoral homónima defendida en la Universitat Politècnica de Catalunya el 6 de febrero [...]

 • C. Filipich
  Monograph CIMNE (2012). M129

  Abstract
  El divulgado uso estructural de barras gruesas tanto rectas como curvas gruesas en las distintas aplicaciones de las diversas ingenierías, hace que conocer su comportamiento [...]

 • Monograph CIMNE (2012). M130

  Abstract
  We present three new stabilized finite element (FE) based Petrov–Galerkin methods for the convection–diffusion–reaction (CDR), the Helmholtz and the Stokes [...]

 • G. Gavidia, E. Soudah, E. Oñate
  Monograph CIMNE (2012). M131

  Abstract
  En este trabajo, se estableció una metodología de soporte al diagnostico de AD, principalmente en sus etapas MCI ocasionado por AD y demencia ocasionada por [...]

 • A. Larese, E. Oñate, R. Rossi
  Monograph CIMNE (2012). M133

  Abstract
  Rockfill dams are nowadays often preferred over concrete dams because of their economic advantages, their flexible and thank to the great advance achieved in geosciences and [...]

 • C. Labra, E. Oñate, J. Rojek
  Monograph CIMNE (2012). M132

  Abstract
  Modelling of granular materials, soils and rocks has been a challenging topic of investigation for decades. Classical continuum mechanics has been used to idealize soils and [...]

 • S. Duwadi, J. Pagán-Ortiz
  RIDNAIC (2013). Vol. 13, (1)

  Abstract
  Aunque el número de eventos peligrosos ha incrementado a nivel mundial, los avances en las ciencias y la ingeniería en infraestructura han permitido mejoras [...]

 • L. Suárez
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Congresos y Seminarios

 • J. Valdés, J. Gallay
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Experimentos que involucran la compresión unidimensional de un material granular compuesto de granos quebradizos porosos, revelan la existencia de dos procesos distintos [...]

 • D. Fratta, D. Hart, A. Summitt
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Este manuscrito presenta resultados del uso de métodos geofísicos para el estudio del movimiento de los efluentes sépticos en suelos superficiales. Los casos de estudio [...]

 • A. Fernández, J. Alvarellos
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  En numerosos estudios publicados se ha demostrado que el estado de esfuerzos in-situ, la presión de poro y las propiedades mecánicas de las rocas (definidos como el modelo [...]

 • D. Cortes, J. Santamarina, A. Jugo
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La capa granular en un pavimento flexible con rigidez invertida se compacta sobre una base rígida de suelo-cemento y se cubre con una delgada capa asfáltica de rodamiento. [...]

 • L. Hoyos, C. Velosa
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La evaluación correcta de los parámetros de resistencia residual al corte de suelos no saturados, bajo esfuerzos normales y estados de succión matricial relativamente bajos, [...]

 • R. Terzariol
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La región semiárida central de la República Argentina, en particular la ciudad de Córdoba, presenta distintos tipos de suelos loéssicos, [...]

 • C. Cary, C. Zapata
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Un número limitado de ecuaciones han sido postuladas para la incorporación de los efectos del cambio de humedad en el módulo resiliente de los suelos. [...]

 • G. Zavala, M. Olcese, J. Zegarra, V. Moreno
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  El sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007 cerca a Pisco, Perú, ocasionó licuación de arenas en múltiples lugares ubicados a lo largo de 250 kilómetros de la costa de [...]

 • L. Vallejo
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La acción de las olas sobre taludes en las costas es el principal responsable de sus fallas. El nivel del agua en el océano influye en la intensidad de la erosión ocasionada [...]

 • M. Sánchez, G. Mountassir, E. Romero
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Existe un interés renovado y creciente por estudiar el comportamiento de presas para protección de inundaciones. Es importante estudiar el comportamiento de los rellenos [...]

 • G. Montalva, F. Soto, A. Rodriguez-Marek
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  En este artículo se discuten las falencias de un sistema de diseño sísmico basado en una clasificación discreta de la amplificación de sitio. Se muestra que el promedio [...]

 • Z. Medina-Cetina, J. Cepeda
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Este artículo presenta la formulación probabilista de un modelo empírico para la determinación de deslizamientos de tierra producidos por el efecto de lluvia. El modelo [...]

 • V. Rinaldi, M. Cruz, J. Capdevila, J. Clariá
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La estructuración en los loess pampeanos primarios de origen eólico y en los limos loessoides redepositados (loess secundarios) aparece como una cementación diseminada [...]

 • M. Pando, E. Sandoval-Vallejo
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Las arenas calcáreas están conformadas principalmente por residuos de organismos marinos y normalmente tienen una mineralogía única (con alto contenido de carbonatos de [...]

 • M. Herrera
  RIDNAIC (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Las propiedades ingenieriles de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia reflejan el proceso de evolución e intensa meteorización de las cenizas depositadas [...]