Resum

Aquest article passa revista a les principals obres lexicogràfiques sobre el català antic i presenta la figura de Lluís Faraudo de Saint-Germain, autor del «Vocabulari de la llengua catalana medieval». S’hi estudia amb un cert detall l’estructura i el contingut del «Vocabulari» i es mostra que és un repertori molt ampli, puix que comprèn obres literàries i igualment molts tractats científics, utilitaris, així com una abundosa documentació inèdita, treta de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Amb tot plegat es conclou que aquesta obra conté força lèxic no repertoriat fins ara.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/12
Accepted on 31/03/12
Submitted on 31/03/12

Volume 27, Issue 1, 2012
DOI: 10.7203/caplletra.52.4700
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?