Resum

Gabriel Alomar va publicar nombrosos articles al periòdic El Día. Alguns d’aquests escrits parlaven sobre obres literàries i sobre escriptors catalans, espanyols i europeus (Jacint Verdaguer, Santiago Rusiñol, Joan Maragall, Joan Alcover; Cervantes, Fray Luis de León, Moratín, Ramón Pérez de Ayala, Vicente Blasco Ibáñez; Ibsen, Anatole France, Gide, Voltaire, Mistral, Renan, Tolstoi...). Alomar no pretén emetre judicis estètics amb la finalitat d’orientar l’escriptor i el públic, sinó analitzar determinades idees o conceptes, per la qual cosa també comenta llibres d’història i assaigs. A partir de les seves opinions, que sobretot se centren en aspectes ideològics, es pot deduir que segueix encara les idees sobre la funció de l’escriptor que havia expressat el 1904 en la conferència El futurisme i que havia completat en altres escrits a l’inici del segle xx.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/12
Accepted on 31/03/12
Submitted on 31/03/12

Volume 27, Issue 1, 2012
DOI: 10.7203/caplletra.52.4697
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?