Resum

Examen crític de les investigacions i publicacions dels darrers trenta anys sobre la situació de la llengua i la literatura catalana del Regne de València a l’època del barroc estricte (1609-1707). S’hi assenyalen els interrogants suscitats per les recerques i els buits detectats i s’hi dóna compte de treballs en curs, que contribuiran a arredonir el nostre coneixement de l’evolució sociolingüística i literària del segle xvii valencià.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/12
Accepted on 31/03/12
Submitted on 31/03/12

Volume 27, Issue 1, 2012
DOI: 10.7203/caplletra.52.4701
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?