Resum

Aquest article fa una elaboració de les dades de l’Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004 referides a la transmissió intergeneracional del català. Primerament aquestes dades se situen en el context de tot el domini lingüístic (els Països Catalans) i després són analitzades, des d’una perspectiva territorial, al País Valencià. La recerca ens fa adonar-nos que, sociolingüísticament, hi podem distingir dues comunitats de parla diferents d’acord amb la vitalitat que mostra el català en cadascuna. En la zona formada per les regions d’Alcoi/Gandia i València (sense la ciutat de València) i la part nord de la regió de Castelló el català obté guanys en el pas de pares a fills. L’altra comunitat de parla és la composta per l’Àrea Metropolitana de València, la regió d’Alacant i el sud de la regió de Castelló, on el català perd parlants en la transmissió intergeneracional. En aquesta última zona, i no per casualitat, hi ha les quatre ciutats valencianes més poblades (València, Alacant, Elx i Castelló), que acumulen un 30% de la població del País Valencià i exhibeixen les pèrdues més grans, especialment la ciutat d’Alacant.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/12
Accepted on 30/09/12
Submitted on 30/09/12

Volume 27, Issue 2, 2012
DOI: 10.7203/caplletra.53.4639
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?