Resum

La importància de la família en la revitalització de les llengües minoritàries mai no serà prou subratllada. En els 30 darrers anys hi ha hagut una activitat acadèmica considerable i una planificació lingüística portada a terme en aquest camp. A Gal·les, els censos successius de població han mostrat que hi ha una manca notòria de transmissió del gal·lès per part dels progenitors en famílies on un progenitor parla gal·lès i l’altre no, amb un interval entre el 40 i el 50 per cent de tals famílies mixtes que fracassen a reproduir la llengua minoritària. És obvi que tal tendència no pot continuar si volem conservar l’ús de la llengua. Aquest article es basa en els resultats d’un estudi en profunditat de les pràctiques en la socialització lingüística de dotze famílies amb infants entre 0 i 2 anys a Gal·les. Mostra com el temps passat amb els progenitors parlants de gal·lès, la implicació dels avis parlants de gal·lès, el rerefons lingüístic dels progenitors, els valors i les relacions de poder al si de la família són factors que afecten la transmissió del gal·lès a la llar familiar.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/12
Accepted on 30/09/12
Submitted on 30/09/12

Volume 27, Issue 2, 2012
DOI: 10.7203/caplletra.53.4636
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?