• L. PUJADES, Y. Vargas-Alzate, A. Barbat, J. González-Drigo
  Bulletin of Earthquake Engineering (2012). 10(1), 331-349

  Abstract
  A parametric model for capacity curves and capacity spectra is proposed. The capacity curve is considered to be composed of a linear part and a nonlinear part. The normalized [...]

 • L. Pujades, A. Barbat, R. González-Drigo, J. Avila-Haro, S. Lagomarsino
  Bulletin of Earthquake Engineering (2012). 10(1), 331-349

  Abstract
  Between the late nineteenth century and the early twentieth century, Barcelona was expanded, occupying the terrains connecting the old walled city and the nearby towns of [...]

 • M. Carreño, O. Cardona, A. Barbat
  Bulletin of Earthquake Engineering (2012). 10, 547–565, DOI 10.1007/s10518-011-9302-2

  Abstract
  The seismic risk evaluation usually works with a fragmented concept of risk, which depends on the scientific discipline in charge of the assessment. To achieve an effective [...]

 • R. González-Drigo, J. Avila-Haro, L. Pujades, A. Barbat
  Bulletin of Earthquake Engineering (2016). DOI 10.1007/s10518-016-9951-2

  Abstract
  In this work, the vulnerability of an unreinforced masonry building, evaluated on the one hand by using the incremental dynamic analysis, and on the other hand by using nine [...]

 • J. Irizarry, L. Lantada, L. Pujades, A. Barbat, X. Goula, T. Susagna, A. Roca
  Bulletin of Earthquake Engineering (2011). 9, 441–466, DOI 10.1007/s10518-010-9222-6

  Abstract
  The Capacity Spectrum Based Method (CSBM) developed in the framework of the European project Risk-UE has been applied to evaluate the seismic risk for the city of Barcelona, [...]

 • J. Vielma, A. Barbat, S. Oller
  Bulletin of Earthquake Engineering (2010). 8, 135–155, DOI 10.1007/s10518-009-9127-4

  Abstract
  The most important aspects of the design, seismic damage evaluation and safety assessment of structures with low ductility like waffle slabs buildings or flat beams framed [...]

 • J. Rodellar, E. Ryan, A. Barbat
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION (1995). 70, 299-314

  Abstract
  A problem of feedback stabilization is addressed for a class of uncertain nonlinear mechanical systems with n degrees of freedom and nc < n control inputs. Each system [...]

 • L. Bozzo, A. Barbat, L. Torres
  Applied Artificial Intelligence (1998). 12, 29-48

  Abstract
  Qualitative reasoning is an alternative problem-solving technique useful for the conceptual design of structures. Qualitative reasoning represents the relationships between [...]

 • R. Espelt, M. Fuster
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L'Economia Col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d'obra entre grups distribuïts [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Hi ha tendència a l’augment de la població a les ciutats i un increment de la mobilitat, paral·lel al creixement econòmic, que converteix [...]

 • Julio García-Espinosa's Presentations at Congresses and Seminars (2001). 3

  Abstract
  This paper presents advances in recent work of the authors to derive a fractional step scheme based on the stabilized finite element method that allows overcoming the above [...]

 • F. Granell
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les Nacions Unides han impulsat el desenvolupament dels països pobres des de els anys seixantes del segle XX tan per l’acció dels seus estats membres com [...]

 • J. BATALLA, M. COSTA-CAMPI, X. CAMPS
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El cambio climático es un hecho fuera de duda que requiere de una transición energética que avance hacia una economía descarbonizada en un escenario [...]

 • J. BATALLA, X. CAMPS
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contempla [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El sector agroalimentari català ha demostrat, al llarg dels darrers cinquanta anys, una gran capacitat d’adaptació i creixement en un entorn de dificultat. [...]

 • F. Parellada, J. Olivella, X. Marcet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La universitat té una dimensió com a organització molt important; unes funcions socialment i econòmicament decisives, com son la formació [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La proliferació de l’automòbil que va començar fa una cinquantena d’anys va portar a una reducció de la utilització del transport [...]

 • I. Torre, L. Torralba, J. Rivera
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  A finales de 2017, siete de las ocho empresas de mayor valor en el mundo eran tecnológicas (hace apenas diez años, sólo había una entre las… [...]

 • D. Cano
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El endurecimiento de las exigencias de solvencia de las entidades crediticias, en un contexto de tipos de interés en mínimos y de coste de capital en máximos, [...]

 • RESILTRACK Project (2018). 2

  Abstract
  El objetivo del RESILTRACK es el de diseñar un sistema que permita conocer el estado de la infraestructura ferroviaria y su afectación ante fenómenos [...]

 • A. Pellicer
  Research Reports of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval (ETSINO) (2013). 4

  Abstract
  This Master Thesis is focused on the estimation the hydrodynamic coefficients for Underwater Autonomous Vehicle (AUV) by means of CFD code. First a state of art of AUVs development [...]

 • D. López
  Research Reports of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval (ETSINO) (2015). 3

  Abstract
  This degree thesis deals with the estimation of towing tank resistance of fishing vessel with round bilge. First, a state of art of fishing vessel is presented. Second, the [...]

 • A. García-Valenzuela
  Research Reports of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval (ETSINO) (2019). 2

  Abstract
  This Master thesis is focussed in the verification of the capabilities of SeaFEM - FAST tool to carry out the fully coupled analysis of offshore wind turbines. First, a state [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La urbanització, el canvi tecnològic i la incapacitat del sistema capitalista actual per resoldre els grans reptes de la humanitat –pobresa i desigualtat, [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La valoración de los precios de los servicios públicos no puede realizar en el vacío y, por tanto, sin referencia al sistema impositivo en general y, [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En este trabajo se analiza la importancia de realizar evaluaciones detalladas de las políticas públicas, entendidas en sentido amplio (infraestructuras de transportes, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  A la tercera edició dels seus principis d’economia política, David Ricardo s’esmenava o complementava a si mateix i donava per bona la possibilitat [...]

 • M. Noguer
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  We provide in this paper an analysis of how Artificial Intelligence (AI) companies are and will be changing the Financial Services Industry. In particular two main areas will [...]

 • D. Garrofé, A. Arcos, A. Colomer, O. Alba, L. Sallent
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El Centre de Reempresa de Catalunya és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya (www.reempresa.org). És un nou model d’emprenedoria [...]

 • J. Trullén, V. Galletto, S. Aguilera, M. Fíguls
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En els darrers anys institucions com la OCDE i UN-Habitat estan plantejant la necessitat d’activar noves estratègies de creixement inclusiu de naturalesa urbana [...]

 • RESILTRACK Project (2018). 1

 • (2016). Doctoral Thesis. School of Naval Architects and Marine Engineers, Polytechnic University of Madrid

  Abstract
  The objective of this thesis is the research on numerical algorithms to develop numerical tools to simulate seakeeping problems as well as wave resistance problems of ships [...]

 • Articles on Energy (2018).

  Abstract
  Public universities face the challenge of retrofitting the actual campus buildings into nearly zero-energy buildings (NZEB). In this study, a novel methodology for evaluating [...]

 • P. Mata, A. Barbat, S. Oller, R. Boroschek
  Archives of Computational Methods in Engineering (2008). 15, 489–539, DOI 10.1007/s11831-008-9024-z

  Abstract
  Nowadays, the use of energy dissipating devices to improve the seismic response of RC structures constitutes a mature branch of the innovative procedures in earthquake engineering. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En la actualidad, la economía circular ha emergido como uno de los conceptos clave en el establecimiento de un nuevo paradigma económico en el que se desvincula [...]

 • D. Alvarez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Tal y como sucedió con el Informe Stern que supuso un importante cambio de actitud de la comunidad internacional respecto al cambio climático, el informe TEEB [...]

 • A. Garola, X. Farriols, F. Fabregat
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La justícia és un dels pilars de l’estat del benestar i les seves actuacions tenen un gran impacte en termes econòmics. Per tant, és important [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Ens trobem davant d’un moment de canvis intensos - alguns en diuen quarta revolució industrial – que tenen com a element comú la ràpida aparició [...]

 • G. Calleja, J. Asenjo, J. Olivella
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Esta comunicación explora la educación universitaria para el emprendimiento basada en métodos activos. Se destaca la importancia para el crecimiento económico [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica ha estat l’empitjorament de la situació laboral dels joves, especialment d’aquells amb [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La present comunicació persegueix discutir les possibilitats i problemes dels models d’emprenedoria des de les universitats. Les universitats catalanes són [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’objectiu de la ponència és proposar el disseny d’un sistema fiscal integral que doni respostes als grans reptes de futur com són l’augment [...]

 • A. Petitbó
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
    Les fundacions espanyoles, en general, i les catalanes, en particular, porten a terme activitats d’interès general sobre la base de la gestió [...]

 • A. Barbat, J. Hurtado
  Archives of Computational Methods in Engineering (1998). 5(1) 3-30

  Abstract
  A state of the art on simulation methods in stochastic structural analysis is presented. The purpose of the paper is to review some of the di erent methods available for [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El crecimiento azul puede verse obstaculizado por las presión que la actividad humana realiza en mares y océanos, y las interferencia que se provoca entre actividades [...]

 • A. Barbat, L. Bozzo
  Archives of Computational Methods in Engineering (1997). 4(2) , 153-192

  Abstract
  This paper presents a survey of the numerical simulation of base isolation systems for the vibration control of buildings and their equipment, primarilly against earthquakes. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els darrers 30 anys s’ha triplicat la dotació de capital en infraestructures de mobilitat a Catalunya, malgrat que encara persisteixen dèficits en la xarxa [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  S’analitza la situació geo estratègica mundial pel que fa a seguretat i defensa i es relaciona amb la UE. També es detallen els moments més [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les perspectives sobre el potencial de creixement de l’economia catalana es troben condicionades en bona mesura pel context demogràfic, la qualitat dels factors [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En un Estat compost, on no tot allò que té encomanat el sector públic ho fa un únic govern, cal que el repartiment de les competències entre [...]

 • M. Guinjoan, M. Bonal, R. Romagosa
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest treball es proposa una nova mesura del creixement empresarial, l’Indicador Sintètic de Creixement (ISC), compost per tres variables (empleats, ingressos [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El sistema de Recerca català ha obtingut, en els darrers anys, uns resultats remarcables en el context europeu. La majoria d’indicadors utilitzats per mesurar [...]

 • C. canals, J. Monturiol
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La competitividad exterior de las economías española y catalana ha mejorado notablemente a lo largo de las últimas dos décadas, tal y como muestra [...]

 • A. soria, X. Puig, M. Realp
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una regulació procometitiva que no imposi càrregues innecessàries o desproporcionades i que faciliti un marc igualitari en termes d'oportunitats és [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Si bien la fiscalidad ambiental durante mucho tiempo no consiguió dejar de ser un complemento de otros tributos en los sistemas fiscales de los diferentes países, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest estudi està basat en l’Informe de la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa: Propostes per a un bon encaix de l’economia [...]

 • B. Natalini, M. Natalini
  RIDNAIC (2018). Vol. 18, (2), 2

  Abstract
  The extreme wind map of the Argentinean code of practice CIRSOC 102 was updated in 1997 from records of the period 1967-1990. The information contained in this map is represented [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  A tot el món occidental, el mercat de treball està immers en una profunda transformació, on el canvi tecnològic té un impacte disruptiu [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’economia del sXXI és l’economia de les ciutats, l’economia de les megalòpolis mundials. La revolució digital i mòbil va fer [...]

 • J. Gallego
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’estructura productiva del país, els llocs de treball que s’estan creant i els nivells formatius de la població, determinen el futur de l’economia [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Análisis del fraude fiscal desde la óptica del nuevo paradigma de la fiscalidad internacional atendiendo a los tres principales polos normativos (soft law y [...]

 • F. Otero, S. Oller, X. Martínez
  Monograph CIMNE (2016). M166

  Abstract
  Most of the existing materials around us can be considered composite materials, since they are composed by several phases or components at certain spatial scale. The physical [...]

 • X. Recasens, O. Alfranca
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les explotacions agrícoles en els espais periurbans es veuen sovint afectades per la proximitat amb les ciutats i per les seves dimensions reduïdes. La seva viabilitat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscal a gran escala. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’estudi parteix del dret públic català originari, anterior al Decret de Nova Planta. Es planteja un nou model de govern amb només dos nivells d’administració, [...]

 • J. Bosch, J. Garcia, C. Murillo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest estudi s’aborden aspectes relacionats amb la mesura del pes econòmic de l’esport, amb la pràctica esportiva, i amb la despesa en béns [...]

 • A. Ulied, O. Biosca
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’article se centra en explorar una qüestió clau per a la comprensió i avaluació de projectes de mobilitat urbana: el valor de l’espai [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’estudi analitza els resultats econòmics de les principals empreses no financeres amb seu a Catalunya, en funció de la tipologia d’empresa (cotitzades/no [...]

 • A. Pezzi, J. Estévez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els clústers com a fenomen espontani de l’economia són presents des de fa moltes dècades en la gran majoria de països i, més en aquells [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The article analyses the dramatic change in terms of external trade happened in Catalonia since the euro implementation: from a usual deficit with the rest the world more [...]

 • J. Solà, X. Sáez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’objectiu d’aquest treball és explicar el comportament de la indústria catalana en el darrer cicle econòmic (2008-2016) i identificar les [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La competencia profesional es la capacidad de desarrollar una profesión adecuadamente. Un modelo explicativo de la misma puede tener interés para analizar la [...]

 • J. Gutiérrez Romero, J. García-Espinosa, B. Zamora-Parra, J. Pérez
  VII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (Marine 2015), Roma (Italy)

  Abstract
  The complexity of the dynamic response of offshore marine structures requires advanced simulations tools for the accurate assessment of the seakeeping behaviour of these devices. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El present estudi analitza les habilitats i competències directives a les administracions públiques catalanes. Amb aquest objectiu s’ha realitzat una enquesta [...]

 • I. Serra, V. Astigarraga
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  D’acord amb les noves exigències de transparència i responsabilitat, el sector públic ha d’orientar-se cap a models d’excel·lència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
    Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Fins ara fa poc, per tenir èxit en el negoci un factor molt important eren les habilitats personals [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  S’analitza el perquè s’ha arribat a la situació del Brexit. També quins poden ser els efectes polítics i socials, i els escenaris polítics [...]

 • J. Ventura
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The first wave of globalization (1830-1914) witnessed a decline in the number of countries from 125 to 54. Political consolidation was often achieved through war and [...]

 • E. Real, D. Tataj
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El concepte d’universitat emprenedora és essencial per integrar els reptes que planteja el nou paradigma de la ciència i la innovació obertes a [...]

 • E. Bach, À. Hermosilla, A. Ibarz, F. Mas, P. Segarra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El segment de la micropime és el més nombrós a les economies catalana, espanyola i europea, però habitualment s’analitza en conjunt i englobat [...]

 • M. Mausbach, R. Martínez, M. Castelltort
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  És àmpliament reconegut el ''gap'' existent entre els resultats generats pel sistema de recerca i el desenvolupament de productes que impactin [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Este trabajo se basa en el conocimiento obtenido a partir del análisis y modelización de diversos edificios realizados, a lo largo de los años, por Picharchitects, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  We analyze how future costs must be balanced against present costs. This is traditionally done using an exponential function with a constant discount rate. The choice of discount [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una descripció precisa de fins a quin punt la salut dels catalans és el resultat d’una producció eficient i equitativa cal fer-la a partir del coneixement [...]

 • J. Mateo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En la nostra aportació reflexionem inicialment sobre els canvis profunds que s’han produït en la nostra societat, especialment en allò que fa referència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els processos de transferència de coneixement en general i aquells adreçats a la transferència de tecnologia en particular són fluxos vitals per [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els conceptes d’edifici d’energia neta nul·la o quasi nul·la fan referència al balanç de l’energia necessària per mantenir [...]

 • J. Torrent, Á. Díaz-Chao
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball estudia els nous models de productivitat de la PIME industrial catalana, en especial el paper dels fluxos de coneixement (R+D, innovació i usos d’Internet) [...]

 • A. Ferrer, J. Oliver, J. Cante
  Monograph CIMNE (2017). M172

  Abstract
  The present dissertation aims at addressing multiscale topology optimization problems. For this purpose, the concept of topology derivative in conjunction with the computational [...]

 • A. Fita, G. Bartrés, S. Jimenez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Catalunya presenta un teixit empresarial competitiu i una economia internacionalitzada, com mostra el fet que l’economia catalana està assolint xifres de rècord [...]

 • E. Sastre, R. Rebollar, A. Alegret
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Durant molts anys Espanya ha arrossegat un problema estructural de desocupació que s’ha agreujat durant la crisis, però que ha restat latent en els moments [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En els darrers temps el sector financer està vivint la irrupció de nous actors que estan ocupant part del l’espai tradicional de la banca formal: les fintechs. [...]

 • N. Lafontaine, X. Wang, K. Huang, M. Yuan, E. Oñate
  (2013). Research Report, Nº PI399

  Abstract
  In this work we introduced and implemented the AL method in NOLM program. Basically the actual implementation in NOLM is based in the work proposed by Lam and Morley (1992) [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El objetivo de la pensión de jubilación es proporcionar un flujo de ingresos adecuado durante el periodo de jubilado. Convencionalmente la adecuación [...]

 • A. Monreal, C. Amarelo, E. Bertran
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball presenta els principals resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida per Catalunya (ECV) els darrers anys. L’ECV és una enquesta harmonitzada [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La sostenibilitat és un concepte eminentment polític. És opinable la pressió fiscal que una economia pot suportar. Depèn de moltes coses. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La primera part descriu l’evolució de la composició de la població ocupada per nivel s de formació assolida, entre 2002 i 2017. Això [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La robótica, la automatización y la inteligencia artificial (RAIA) están cambiando la forma en que se realiza el trabajo, pero hay una escasez de investigación [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest article descriu, breument, alguns aspectes de la gestió i del finançament de les prestacions per a les persones en situació de dependència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els avenços recents en tecnologies sensorials, majors capacitats de processament i el desenvolupament del big data i la intel•ligència artificial (englobats [...]