Abstract

This paper describes the Workflow Designer — a prototype web-based application allowing drag-and-drop creating, editing, and running workflows from a predefined library of methods. Adding a new method requires a minimal effort from users. Moreover, any workflow can be exported or imported in JSON format to ensure reusability and local execution of exported JSON configurations. The Workflow Designer can be applied to any general computation if the custom method library is available. The application has been successfully tested using electroencephalographic signal processing workflows. Článek popisuje Workflow Designer - prototypovou webovou aplikaci, která umožňuje snadné vytváření, úpravy a spouštění pracovních postupů z předdefinované knihovny metod. Přidání nové metody vyžaduje od uživatelů minimální úsilí. Kromě toho lze libovolný pracovní postup exportovat nebo importovat ve formátu JSON, aby se zajistilo opětovné použití a lokální vykonání exportovaných konfigurací JSON. Workflow designer lze použít na jakýkoli obecný výpočet, pokud je k dispozici knihovna vlastních metod. Aplikace byla úspěšně otestována pomocí workflow na zpracování elektroencefalografických signálů.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

http://dx.doi.org/10.1109/bibe.2019.00072
https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/36842,
https://academic.microsoft.com/#/detail/2999149655
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2019

Volume 2019, 2019
DOI: 10.1109/bibe.2019.00072
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?