• 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les perspectives sobre el potencial de creixement de l’economia catalana es troben condicionades en bona mesura pel context demogràfic, la qualitat dels factors [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En un Estat compost, on no tot allò que té encomanat el sector públic ho fa un únic govern, cal que el repartiment de les competències entre [...]

 • M. Guinjoan, M. Bonal, R. Romagosa
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest treball es proposa una nova mesura del creixement empresarial, l’Indicador Sintètic de Creixement (ISC), compost per tres variables (empleats, ingressos [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El sistema de Recerca català ha obtingut, en els darrers anys, uns resultats remarcables en el context europeu. La majoria d’indicadors utilitzats per mesurar [...]

 • C. canals, J. Monturiol
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La competitividad exterior de las economías española y catalana ha mejorado notablemente a lo largo de las últimas dos décadas, tal y como muestra [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Las economías quieren digitalizarse y para ello vigilan con atención la evolución de sus indicadores digitales. En este modo de vigilancia, algunos países [...]

 • A. soria, X. Puig, M. Realp
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una regulació procometitiva que no imposi càrregues innecessàries o desproporcionades i que faciliti un marc igualitari en termes d'oportunitats és [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Si bien la fiscalidad ambiental durante mucho tiempo no consiguió dejar de ser un complemento de otros tributos en los sistemas fiscales de los diferentes países, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest estudi està basat en l’Informe de la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa: Propostes per a un bon encaix de l’economia [...]

 • B. Natalini, M. Natalini
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2018). Vol. 18, (2), 2

  Abstract
  The extreme wind map of the Argentinean code of practice CIRSOC 102 was updated in 1997 from records of the period 1967-1990. The information contained in this map is represented [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  A tot el món occidental, el mercat de treball està immers en una profunda transformació, on el canvi tecnològic té un impacte disruptiu [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’economia del sXXI és l’economia de les ciutats, l’economia de les megalòpolis mundials. La revolució digital i mòbil va fer [...]

 • J. Gallego
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’estructura productiva del país, els llocs de treball que s’estan creant i els nivells formatius de la població, determinen el futur de l’economia [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Análisis del fraude fiscal desde la óptica del nuevo paradigma de la fiscalidad internacional atendiendo a los tres principales polos normativos (soft law y [...]

 • F. Otero, S. Oller, X. Martínez
  Monograph CIMNE (2016). M166

  Abstract
  Most of the existing materials around us can be considered composite materials, since they are composed by several phases or components at certain spatial scale. The physical [...]

 • X. Recasens, O. Alfranca
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les explotacions agrícoles en els espais periurbans es veuen sovint afectades per la proximitat amb les ciutats i per les seves dimensions reduïdes. La seva viabilitat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscal a gran escala. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’estudi parteix del dret públic català originari, anterior al Decret de Nova Planta. Es planteja un nou model de govern amb només dos nivells d’administració, [...]

 • J. Bosch, J. Garcia, C. Murillo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest estudi s’aborden aspectes relacionats amb la mesura del pes econòmic de l’esport, amb la pràctica esportiva, i amb la despesa en béns [...]

 • A. Ulied, O. Biosca
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’article se centra en explorar una qüestió clau per a la comprensió i avaluació de projectes de mobilitat urbana: el valor de l’espai [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’estudi analitza els resultats econòmics de les principals empreses no financeres amb seu a Catalunya, en funció de la tipologia d’empresa (cotitzades/no [...]

 • A. Pezzi, J. Estévez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els clústers com a fenomen espontani de l’economia són presents des de fa moltes dècades en la gran majoria de països i, més en aquells [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The article analyses the dramatic change in terms of external trade happened in Catalonia since the euro implementation: from a usual deficit with the rest the world more [...]

 • J. Solà, X. Sáez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’objectiu d’aquest treball és explicar el comportament de la indústria catalana en el darrer cicle econòmic (2008-2016) i identificar les [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La competencia profesional es la capacidad de desarrollar una profesión adecuadamente. Un modelo explicativo de la misma puede tener interés para analizar la [...]

 • J. Gutiérrez Romero, J. García-Espinosa, B. Zamora-Parra, J. Pérez
  VII International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (Marine 2015), Roma (Italy)

  Abstract
  The complexity of the dynamic response of offshore marine structures requires advanced simulations tools for the accurate assessment of the seakeeping behaviour of these devices. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El present estudi analitza les habilitats i competències directives a les administracions públiques catalanes. Amb aquest objectiu s’ha realitzat una enquesta [...]

 • I. Serra, V. Astigarraga
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  D’acord amb les noves exigències de transparència i responsabilitat, el sector públic ha d’orientar-se cap a models d’excel·lència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
    Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Fins ara fa poc, per tenir èxit en el negoci un factor molt important eren les habilitats personals [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  S’analitza el perquè s’ha arribat a la situació del Brexit. També quins poden ser els efectes polítics i socials, i els escenaris polítics [...]

 • J. Ventura
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The first wave of globalization (1830-1914) witnessed a decline in the number of countries from 125 to 54. Political consolidation was often achieved through war and [...]

 • E. Real, D. Tataj
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El concepte d’universitat emprenedora és essencial per integrar els reptes que planteja el nou paradigma de la ciència i la innovació obertes a [...]

 • E. Bach, À. Hermosilla, A. Ibarz, F. Mas, P. Segarra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El segment de la micropime és el més nombrós a les economies catalana, espanyola i europea, però habitualment s’analitza en conjunt i englobat [...]

 • M. Mausbach, R. Martínez, M. Castelltort
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  És àmpliament reconegut el ''gap'' existent entre els resultats generats pel sistema de recerca i el desenvolupament de productes que impactin [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Este trabajo se basa en el conocimiento obtenido a partir del análisis y modelización de diversos edificios realizados, a lo largo de los años, por Picharchitects, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  We analyze how future costs must be balanced against present costs. This is traditionally done using an exponential function with a constant discount rate. The choice of discount [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una descripció precisa de fins a quin punt la salut dels catalans és el resultat d’una producció eficient i equitativa cal fer-la a partir del coneixement [...]

 • J. Mateo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En la nostra aportació reflexionem inicialment sobre els canvis profunds que s’han produït en la nostra societat, especialment en allò que fa referència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els processos de transferència de coneixement en general i aquells adreçats a la transferència de tecnologia en particular són fluxos vitals per [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els conceptes d’edifici d’energia neta nul·la o quasi nul·la fan referència al balanç de l’energia necessària per mantenir [...]

 • J. Torrent, Á. Díaz-Chao
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball estudia els nous models de productivitat de la PIME industrial catalana, en especial el paper dels fluxos de coneixement (R+D, innovació i usos d’Internet) [...]

 • A. Ferrer, J. Oliver, J. Cante
  Monograph CIMNE (2017). M172

  Abstract
  The present dissertation aims at addressing multiscale topology optimization problems. For this purpose, the concept of topology derivative in conjunction with the computational [...]

 • A. Fita, G. Bartrés, S. Jimenez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Catalunya presenta un teixit empresarial competitiu i una economia internacionalitzada, com mostra el fet que l’economia catalana està assolint xifres de rècord [...]

 • E. Sastre, R. Rebollar, A. Alegret
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Durant molts anys Espanya ha arrossegat un problema estructural de desocupació que s’ha agreujat durant la crisis, però que ha restat latent en els moments [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En els darrers temps el sector financer està vivint la irrupció de nous actors que estan ocupant part del l’espai tradicional de la banca formal: les fintechs. [...]

 • N. Lafontaine, X. Wang, K. Huang, M. Yuan, E. Oñate
  (2013). Research Report, Nº PI399

  Abstract
  In this work we introduced and implemented the AL method in NOLM program. Basically the actual implementation in NOLM is based in the work proposed by Lam and Morley (1992) [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El objetivo de la pensión de jubilación es proporcionar un flujo de ingresos adecuado durante el periodo de jubilado. Convencionalmente la adecuación [...]

 • A. Monreal, C. Amarelo, E. Bertran
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball presenta els principals resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida per Catalunya (ECV) els darrers anys. L’ECV és una enquesta harmonitzada [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La sostenibilitat és un concepte eminentment polític. És opinable la pressió fiscal que una economia pot suportar. Depèn de moltes coses. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La primera part descriu l’evolució de la composició de la població ocupada per nivel s de formació assolida, entre 2002 i 2017. Això [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La robótica, la automatización y la inteligencia artificial (RAIA) están cambiando la forma en que se realiza el trabajo, pero hay una escasez de investigación [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest article descriu, breument, alguns aspectes de la gestió i del finançament de les prestacions per a les persones en situació de dependència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els avenços recents en tecnologies sensorials, majors capacitats de processament i el desenvolupament del big data i la intel•ligència artificial (englobats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Som en una fase expansiva del mercat de treball en un context de recuperació econòmica. No obstant, hi ha un desajust entre la recuperació objectivada [...]

 • E. Ramos-Monge, X. Llinas-Audet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Las universidades poseen una naturaleza social intrínseca que las posiciona como organizaciones con responsabilidades no solo para la comunidad universitaria, sino [...]

 • J. Galimany, E. Romero, J. Vilarrubia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’ampliació del saldo comercial abans de la crisis financera internacional i el seu posterior tancament abrupte han estat característiques definitòries [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El estudio analiza la presencia online de las cooperativas de fruta de Catalunya con el fin de determinar si dichas entidades están adaptadas al comercio electrónico. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El sector públic local català està integrat pels serveis públics i les activitats econòmiques en règim de lliure competència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Desde la perspectiva empresarial, el activo más importante es su capital humano. La disposición de recursos humanos abundantes y con las capacitaciones y habilidades [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Catalunya ha desenvolupat una política científica d’excel·lència des de principis dels 2000. Els indicadors de producció científica [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The Euro Area economy is recovering after the incidence of the Great Recession, with the leading indicators reaching the pre-crisis levels. This evolution was strongly supported [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  A Catalunya, el cooperativisme ha estat la resposta col·lectiva per resoldre necessitats individuals i col·lectives. La realitat del cooperativisme que descobrim [...]

 • C. Carrasco
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les ciutats sempre han estat un focus de vitalitat gràcies al poder de les seus espais públics per connectar persones, idees, creativitat i, en última [...]

 • D. Albalate, G. Bel, A. Gragera, X. Fageda
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El marc institucional en el que es realitza l’avaluació de projectes d’infraestructures condiciona en gran mesura la seva qualitat i el seu paper en la [...]

 • C. Patxot, M. Solé, G. Souto
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Al llarg del segle passat, els països occidentals han organitzat i desenvolupat el que es coneix com l’estat del benestar, organitzat al voltant de quatre pilars [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquesta ponència es presenta, en primer lloc, les dades bàsiques de la formació universitària a Catalunya, atenent especialment als titulats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest text abordarà aspectes de la història del pensament econòmic, de teoria econòmica i de l'economia política del procés [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Cosmètics ecològics, turisme sostenible... Comprem valors i no productes. La nostra societat ha començat a exigir a les empreses un comportament ètic, [...]

 • M. Bru, D. Roldan, D. Cortasa, M. Ràmia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Mejorar el bienestar de la sociedad mediante la optimización de los sistemas de salud es una de las prioridades de nuestra sociedad por ello es imprescindible buscar [...]

 • A. Sangrà, J. Córdoba, J. Alba Granados, L. Barandica
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La transferència de coneixement cap al teixit productiu i cap a la societat en general és uns dels reptes que afronta actualment Catalunya per desenvolupar-se [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  This paper examines the impact of the Catalan 2004 law aimed at increasing public childcare coverage for under three years-old on the participation in formal childcare for [...]

 • J. Yaniz Igal, C. Mongay
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Ahora, cuando el crecimiento y el empleo están de vuelta en las economías de la zona euro, es el momento de mirar atrás y analizar con detenimiento cómo [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Com Estònia -un país relativament petit i amb escassos recursos-, ha assolit un èxit sense precedents mundials en l’àmbit de la innovació? [...]

 • J. Clusa
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Per tractar els problemes del mapa municipal de Catalunya dels 948 municipis s’estudien les organitzacions territorials dels Mossos d’Esquadra (107 centres) i [...]

 • I. Puig Ventosa, J. Jusmet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen sobre els que prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat es donen problemes [...]

 • A. Gelonch, L. Tárraga, M. Boada, A. Ruiz, I. Rodríguez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Un dels objectius de Fundació ACE és l’abordatge integral de la recerca en demències, en general, i sobre la Malaltia d’Alzheimer (MA) en [...]

 • O. Amat, E. Palau
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’objecte del treball és analitzar l’evolució econòmico-financera del teixit empresarial català des de 1990 fins 2016. L’anàlisi [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’anàlisi de la sostenibilitat financera resulta crucial en èpoques de crisi com la viscuda en els darrers anys. Són diversos els motius de la importància [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Als anys 2006-2008 es va desencadenar una crisi financera amb motiu del col·lapse de l’anomenada bombolla immobiliària. Tot i començar als Estats [...]

 • J. Proenza, J. Melgarejo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les matèries primeres minerals considerades crítiques són crucials per l’economia d’Europa; són imprescindibles per la indústria [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La taxa de risc de pobresa femenina s’ha caracteritzat per ser tradicionalment superior a la masculina i també per tenir un menor caràcter cíclic. [...]

 • A. Gelonch, M. Boada, L. Tárraga, M. Gurrutxaga, P. Cañabate, I. Rodríguez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La Malaltia d’Alzheimer (MA) és ja el quart problema de salut al món. La demència afecta sobretot a persones grans, majoritàriament dones, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Lifelong learning must respond to the demands of a digital transformation that affects the way we think and reason, productive systems, business and jobs, talent in its conceptual [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball és una revisió sistemàtica de la literatura, basada en l’evidència, sobre el impacte de la política de beques en els [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The business sector dedicated to smart cities is growing and increasingly offers more business opportunities in Catalonia, representing today a 3% of the Catalan GDP. Within [...]

 • V. Ortún, M. Callejón
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una revisión sobre los aspectos disfuncionales de la modalidad de Estado de Bienestar (EB) en Cataluña/España. La efectividad de las políticas [...]

 • A. Gelonch, M. Boada., L. Tárraga, A. Ruiz, I. Rodríguez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una de les peces importants per fer front a la Malaltia d’Alzheimer (MA) és el desenvolupament de models de servei de qualitat amb una atenció eficaç [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La digitalización es la fuerza de cambio existente tras la revolución tecnológica de nuestros tiempos. La capacidad humana de capturar información [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball mostra que una millora en les infraestructures viàries té un impacte positiu en el creixement econòmic d’un territori mesurat a partir [...]

 • S. Karatzimas, C. Miquela
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest estudi examina les percepcions que els alcaldes i els interventors catalans tenen sobre el marc legislatiu que regula la sostenibilitat financera. S’analitza [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Des de l’any 1994, la comptabilitat pública s’estableix com a un sistema únic i integrat, en el qual es detecta l’aplicació de principis [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Per tal d'explicar la debilitat de la seva productivitat en relació al de la resta de països d'Europa Occidental, el model productiu espanyol es pot caracteritzar [...]

 • J. Hernández, J. Fontrodona
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La rèplica a Catalunya del treball que Frey i Osborne van fer per a l’economia nord-americana l’any 2017 estima que el 35% dels llocs de treball existents [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El subministrament d’aigua a poblacions és i ha estat sempre un servei imprescindible per al desenvolupament de la vida urbana. En aquest treball proporcionarem [...]

 • M. Keay, D. Robinson, S. Content
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  This paper explains why current electricity markets are not fit for purpose and proposes a new consumer-driven two-market design to support very high penetrations of intermittent [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest article manifesta un canvi en la modelització de la concentració geogràfica d’innovació i tecnologia i les seves causes. El canvi [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Despite media, investors and economists mostly talking about Technology or Tech Companies when addressing digitalization, we will try - and hopefully prove - in this paper [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’objectiu de l’article és oferir una descripció del sistema de finançament de la Generalitat i fer-ne una anàlisi crítica. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial [...]

 • J. Sunyer, M. Gascón
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La salut pública ha esdevingut un motor de renovació de les ciutats i de creació de nous models d’urbanisme i mobilitat [1,2]. Recentment, s’ha [...]