• Conference on Computation and Big Data in Transport (CM3-2017), Brussels (Belgium)

  Abstract
  This presentation shows the recent work of the CIMNE in the maritime transport field. It was given at the Conference on Computation and Big Data in Transport (CM3-2017) [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  In this work I develop numerical algorithms that can be applied directly to differential equations of the general form f (t, x, x') = 0, without the need to cleared x'. [...]

 • E. Díaz, B. Aguirre, C. Loredo
  Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  Si p(t) es un polinomio Hurwitz la mayor parte real de sus raíces es llamada la abscisa de estabilidad de p(t); este parámetro nos permite analizar la estabilidad [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  Nowadays, in order to better understand and forecast the dynamics of the oceans, we have a powerful tool, which are the numerical models. Their main approach is to perform [...]

 • J. Lladós-Masllorens, A. Meseguer-Artola
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada economia col·laborativa, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Avenços científics i revolució digital han transformat sensiblement el ritme i abast del canvi tecnològic sense que, més enllà de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  “ La economia sostenible, verda o circular  - per utilitzar alguns dels descriptius més comuns – és una prioritat per les institucions internacionals [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  During summer of 2016 an event was register in the volcanic lake of Santa María del Oro, a perturbation that triggers a considerable rise of amplitude on the lake system [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscal a gran escala. [...]

 • C. Bardají, C. Poveda
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els darrers 30 anys s’ha triplicat la dotació de capital en infraestructures de mobilitat a Catalunya, malgrat que encara persisteixen dèficits en la xarxa [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  La destilación es la técnica de separación más común para mezclas líquidas con dos o más componentes. Mediante el uso de etapas [...]

 • M. Cuevas, L. Pereyra, J. Carmona
  Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  The work was to develop a software tool that allows solving definite integrals and sums with the particularity of dividing the problem equitably between different servers, [...]

 • A. Pezzi, J. Estévez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els clústers com a fenomen espontani de la economia son presents des de fa moltes dècades en la gran majoria dels països i més en aquells que, com [...]

 • E. Bach, A. Ibarz, F. Mas, P. Segarra, À. Hermosilla
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La Unió Europea defineix i classifica les empreses segons el seu tamany en micropime, petita, mitjana i gran empresa. Per fer-ho, es basa en el número de treballadors, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’economia del s. XXI és l’economia de les ciutats, l’economia urbana A les ciutats es concentra cada cop més el gruix de la [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En la mesura que la producció de salut és fruit de la interacció dels determinants de la salut convé posar l’èmfasi en cadascun d’ells, [...]

 • I. Puig Ventosa, J. Jusmet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen sobre els que prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat es donen problemes [...]

 • D. Albalate, G. Bel, X. Fageda, A. Gragera
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  RESUM El marc institucional en el que es porta a terme l’avaluació de les polítiques públiques – i en particular el de les infraestructures [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La presentació descriurà de manera estructurada els problemes que ha de confrontar el finançament del transport públic urbà dels països [...]

 • B. Suarez, D. Catalunya
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Los profesionales tendrán que convivir cada vez más, a lo largo de su vida laboral, con períodos de trabajo pleno, parcial o en paro, de formación [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La preocupació pel futur del treball és un tema recurrent cada vegada que s'evidencia un procés de canvi disruptiu a la tecnologia. L'anàlisi [...]

 • M. Farré, J. Sanz, E. Pla, T. Fernández, M. Balaguer
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha desenvolupat el diccionari de competències i en aquest context es presenta els resultats de l’anàlisi [...]

 • M. Ferré, M. Alegre
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En les darreres dècades l’ús de tecnologies de la informació i comunicació s’ha expandit en l’àmbit de l’ensenyament. [...]

 • L. Kirchner, F. Todeschini
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
    En els darrers anys, l’accés a un habitatge assequible i de qualitat a la ciutat de Barcelona s’ha vist limitat. L’augment de la taxa d’atur, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La transició energètica ha de ser una política d’Estat, amb un pacte de país que defineixi i dissenyi el model energètic sobre el [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2017). Vol. 1

  Abstract
  Durante siglos se ha definido un procedimiento estandarizado para la representación de información en la industria de la construcción, el cual se basa [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Las ciudades siempre han sido foco de vitalidad gracias al poder de sus calles para conectar gente, ideas, creatividad y, en última instancia, prosperidad. Mucha de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Ens trobem davant d’un moment de canvis intensos -  alguns en diuen quarta revolució industrial – que tenen com a element comú la ràpida [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El sector agroalimentari és avui el primer sector manufacturer de Catalunya. Es tracta d’un sector modern i competitiu obert a l’economia global, en aquest [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
    L’objectiu de la pensió de jubilació és proporcionar un flux d’ingressos adequat durant el període de jubilat. Convencionalment [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El turismo genera más del 12% del PIB y del empleo en Catalunya, y ha experimentado una gran transformación territorial en los últimos 20 años. [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  During recent years, and under the pressure of increasing public deficits, several countries have decided to increases university fees to compensate the reduction in teaching [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En este trabajo se analiza la importancia de realizar un análisis detallado para la evaluación (tanto ex ante como ex post y de implementación) de las [...]

 • R. Trias
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les institucions financeres cobreixen fonamentalment dues funcions, fer de canal entre l’estalvi i la inversió i cuidar del tràfec en l’activitat [...]

 • R. Trias
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Ara amb la facilitat d’accés a la informació, el gran volum de dades que tenim dels clients i el [...]

 • R. Garriga
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un dels objectius de la UE és la millora de l’eficiència energètica i, com a conseqüència l’estalvi d’energia i la disminució [...]

 • J. Hortalà
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Arran de la crisi financera (subprime)  que va començar a finals de l’estiu de l’any 2007, consolidada l’any següent amb la fallida de Lheman [...]

 • C. Mongay
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La economía de la zona euro entra en su quinto año de recuperación, la confianza de consumidores y empresas está en máximos y el crecimiento [...]

 • C. Boix
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Institutional constrains on executive behavior are commonly understood to be crucial constitutional features that limit state expropriation, protect property rights, and promote [...]

 • R. Folch
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  No hi ha cap problema ambiental. Els mecanismes biològics funcionen, les lleis de l’ecologia es compleixen, l’ambient (clima inclòs) varia com sempre [...]

 • J. Asenjo, A. Navío
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Professional competence is the capacity for performing a profession adequately. A model for explaining it can be of interest for analysing the performance of professionals [...]

 • J. Asenjo, C. Llorente
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Entrepreneurship is a relevant field of study for knowledge society and economy. All most recent researches consider public administrations as relevant actors for the promotion [...]

 • G. Calleja, J. Asenjo, J. Olivella
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Esta comunicación explora la educación universitaria para el emprendimiento basada en métodos activos. Se destaca la importancia para el crecimiento económico [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Cal respondre com volem que sigui la formació professional del futur. És important perquè el sistema de formació professional està format [...]

 • J. Valls, I. Labairu, R. Montanera, A. Parera, .
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Malgrat que Catalunya es percebuda fins ara com una destinació refugi, vivim un moment de gran incertesa de la demanda. Donada la importància de l’aportació [...]

 • F. Planells, M. vinyals
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El sistema de Pensiones aplicable en un país parteix del replantejament del seu Model de l’Estat de Benestar. El model d’Estat de Benestar  d’austeritat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Objectiu: Analitzar els objectius descrits en la Llei de promoció de l’autonomia personal  i atenció a les persones en situació de dependència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El concepte d’universitat emprenedora és essencial per integrar els reptes que planteja el nou paradigma de la ciència i la innovació obertes a [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  (if not the right language let me know) La present comunicació persegueix discutir les possibilitats i problemes dels models d’emprenedoria des de les universitats. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La formació per alternança: elements integradors per una formació professional amb visió humana i emprenedora. Dr. PERE PUIG-CALVÓ   Se [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els objectius d’aquesta recerca es visualitzar l’evolució de la protecció de la propietat industrial catalana. Un dels àmbits que s’utilitzen [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'objectiu final de la ponència és establir els mecanismes per, d'una forma innovadora i creativa, abordar una reforma de l'estructura fiscal introduint [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un cop ens acostem als vint anys de creació del BCE i l’euro, comencem a tenir una experiència prou llarga de gestió d’una economia com la [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  MODEL DE FUTUR DELS DIFERENTS INGRESSOS   Per al desenvolupament d’aquest treball seguiré les següents pautes:   1.-Cercar la creativitat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Són moltes les empreses que sota una visió simplista consideren que la funció primordial que han de desenvolupar és vendre el màxim possible. [...]

 • R. Terminio, E. Gilabert
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Robotics, automation and artificial intelligence (RAAI) are changing how work gets done, to the point of putting 47% of existing jobs in the USA at risk of becoming redundant [...]

 • R. Blanco, N. Cabañas, C. Talavera
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La industrialització va arribar a L’Hospitalet de Llobregat a través de les carreteres que l’uneixen amb Barcelona. Abastava des dels primers prats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Tal i com ja s’enunciava en el llibre de David Osborne i Peter Hutchinson de 2004, The Price of Government, en aquest segle XXI les societats desenvolupades s’han [...]

 • M. Guinjoan, M. Bonal
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015 Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bonal i Roger Romagosa   Existeix un tòpic [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The Euro Area economy is recovering after the incidence of the Great Recession, with the leading indicators reaching the pre-crisis levels. This evolution was strongly supported [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’objectiu de la ponència és proposar el disseny d’un sistema fiscal integral que doni respostes als grans reptes de futur com són l’augment [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En el penúltim paràgraf (p. 566) de l’Informe del BIRF de 1962 sobre l’economia espanyola es pot llegir que *las corporaciones locales deberían [...]

 • A. Argandoña, P. Arraou, J. Santamaría
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Eje temático XII: EL PROFESIONAL DE LA ECONOMÍA EN EL FUTURO Título: “La función social del economista” En el marco del trabajo [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’economia catalana és una economia molt oberta i els reptes de la globalització l’afecten molt directament. Tot i les dificultats, durant la crisi, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contempla [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El cambio climático es un hecho fuera de duda que requiere de una transición energética que avance hacia una economía descarbonizada en un escenario [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest treball exposa els aspectes més rellevants del marc normatiu comptable de la Generalitat de Catalunya, les competències de la Generalitat de Catalunya [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En aquest paper presento els avantatges que podria tenir una política de treball garantit ben dissenyada a Catalunya com a mètode per millorar l’aprofitament [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En un Estat compost, on no tot allò que té encomanat el sector públic ho fa un únic govern, cal que el repartiment de les competències entre [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  3er Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya Per a l’eix temàtic cinquè. El capital humà de Catalunya: dotació i reptes Montse [...]

 • M. Vilalta-Bufi, A. Kucel
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The literature on intergenerational mobility has for long recognized the importance of education as the key intermediate factor (Breen & Jonsson, 2005; Erikson & Goldthorpe, [...]

 • P. Fontanet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  In this paper we address how ports can generate value for society, in an era of important changes in the environment ports operate in. First, we describe in general terms [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  As it happened with Stern Report, which made international community change their attitude related to climate change, TEEB (The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity) [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  TRANSICIÓ FERROVIÀRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA     Aquest treball es la primera part d’un altre més ampli que es [...]

 • R. Espelt, M. Fuster, D. Laniado
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'economia col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d'obra entre grups distribuïts [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles de petites dimensions passa sovint per una especialització de la producció. Aquesta especialització [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Digitalization is at the vanguard of technological revolution. The innate ability to transform analog information into digital data has brought a whole stream of technological [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Catalunya ha desenvolupat una política científica d'excel.lència, amb visió estratègica, estabilitat i continuïtat al llarg de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Para la Unión Europea, la Economía Circular es a la vez una prioridad y una apuesta decidida en favor de un nuevo paradigma económico en nuestro continente. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els conceptes economia col·laborativa i economia de plataformes, englobats dins del nou paradigma digital, dibuixen una nova realitat social i empresarial que alhora [...]

 • T. Torres-Solé, M. Ríos, M. Perdiguer, F. Pascual
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En el context socioeconòmic i laboral de Catalunya, amb una taxa d’atur dels joves entre 16 i 29 anys del 22,3% (III trim. 2017), les universitats han de comprometre’s [...]

 • M. Bru, M. Ràmia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El concepto de 'medicina personalizada' se encuentra recientemente en boca de todos en los ambientes biomédicos. Este cambio de paradigma en el modo de entender [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Con la puesta en marcha de los tres pilares básicos de la Unión Bancaria Europeas, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el Mecanismo Único [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En aquesta aportació es proposa la següent hipòtesi: La necessitat d’innovar en el sistema educatiu de Catalunya per poder-se adaptar als nous [...]

 • V. Serra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La recent modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, [...]

 • R. Sánchez, J. Martori, R. Piqué
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Concerns about inequality have increased exponentially. First evidence came from wage inequality in Anglo-Saxon countries in the 80’s decade. Cities are the stage of [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La innovació a l’empresa és un dels objectius que, de manera recurrent, apareix com més destacat pels alts executius i reconegut com dels més [...]

 • A. Manresa, S. Calonge
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
   En nuestro país, existe un consenso social y político sobre la importancia del Estado del Bienestar, EB,  para el mantenimiento de la cohesión [...]

 • M. Costa, E. Trujillo-Baute, X. Massa-Camps
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els compromisos mediambientals de la Unió Europea consisteixen en una reducció de les emissions de CO2 del 40%, en una millora de l’eficiència energètica [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  A Catalunya, com en molts altres països del nostre entorn, el subministrament d’aigua a poblacions és un servei públic de titularitat municipal. Quan [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La legislación vigente en España en los últimos años en materia de modelos de gestión de servicios públicos, ha permitido desarrollar [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’estudi parteix del dret públic català originari, anterior al Decret de Nova Planta. Es planteja un nou model de govern amb només dos nivells d’administració, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Es diu que el Dret sempre va per darrere de la tecnologia. No es tracta però d’una dificultat deguda només a l’aspecte canviant de la tecnologia. [...]

 • H. Troiano, S. Fachelli
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’abril del 2016 vam presentar l’informe sobre equitat en l’accés a la universitat i en la inserció al mercat laboral dels universitaris a [...]

 • G. Souto, . cio.patxot@ub.edu
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’envelliment de la població, un fenomen global però que afecta de manera especialment profunda als països del Sud d’Europa, suposa un gran [...]

 • J. Vilarrubia, J. Galimany, E. Romero
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'ampliació del saldo comercial abans de la crisis financera internacional i el seu posterior tancament han estat característiques definitòries [...]

 • Presentaciones de la reunión de la red internacional de Aulas CIMNE 2017 (2017).

  Abstract
  Aula FNB-CIMNE was created on 2002 through an agreement between the Faculty of Nautical Studies of Barcelona (FNB) and the International Center for Numerical Methods in Engineering [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial [...]

 • A. Matas, J. Raymond, A. Ruiz
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest treball estima l’impacte que una millora en la xarxa viària té en la inversió en béns d’equipament, distingint segons el nivell [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The present analysis addresses the primary balance response to the debt of the Spanish Autonomous Communities (ACs) from 1987 to 2015. Overall, the results of this study provide [...]