• 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El nostre iceberg es fon. El títol ve del llibre que publicà el professor de Harvard John Kotter el 2006 com a seqüela del seu exitós “Leading [...]

 • J. Trullén, V. Figuls
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’estudi s’inscriu en un programa de recerca  que es planteja identificar les característiques del model de creixement de l’economia de la metròpoli [...]

 • C. Amarelo, A. Monreal, E. Bertran
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest treball presenta els principals resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida per Catalunya (ECV) els darrers anys. L’ECV és una enquesta harmonitzada [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica ha estat l’empitjorament de la situació laboral dels joves, especialment d’aquells amb [...]

 • J. Proenza, J. Melgarejo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  A la industria minera le gusta decir “si no se cultiva, habrá que extraerlo de una mina”. Los recursos minerales son imprescindibles para el desarrollo [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El propòsit de la contribució és fer una aproximació a quines seran les tendències de localització geogràfica de les implantacions [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Por una Economía Inspiral, más allá de la Economía Circular   Antonio Valero Instituto CIRCE, Universidad de Zaragoza Miembro [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Desde la perspectiva empresarial, el activo más importante es su capital humano. La disposición de recursos humanos abundantes y con las capacitaciones y habilidades [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Si acceptem que algunes de les característiques/perfils professionals en un futur pròxim poden focalitzar-se en: 1) La intel·ligència social, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Este trabajo se basa en el conocimiento obtenido a partir del análisis y modelización de diversos edificios realizados, a lo largo de los años,  por [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Si bien la fiscalidad ambiental durante mucho tiempo no consiguió dejar de ser un complemento de otros tributos en los sistemas fiscales de los diferentes países, [...]

 • A. soria, X. Puig, M. Realp
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La política de competència contribueix decisivament a un funcionament eficient i equitatiu de l'economia. I és que, només en un marc de competència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La primera part d’aquest treball descriu entre 2002 i 2017, a partir de l’EPA, l’evolució de la composició de la població ocupada per [...]

 • M. Castelltort, R. Martínez, M. Mausbach
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  És àmpliament reconegut el gap existent entre els excel·lents resultats generats pel sistema català de recerca i el desenvolupament de productes [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Som en una fase expansiva del mercat de treball i al bell mig de la recuperació de llocs de treball que havíem arribat a tenir. Recuperació que es constata, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La contribució d’una gestió eficient dels residus al foment de l’economia circular. Josep Maria Tost Director de l'Agència de Residus [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquesta ponència es proposa posar de manifest la relació entre la CPP i  diferents components del context en el que s’ha desenvolupat. Argumenta la [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En octubre 2017 publicamos el primer estudio “Índice de Madurez Digital de las Empresas“ que operan en el mercado español. Después [...]

 • E. MARTINEZ PUIG, F. FORMACIO
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un nou paradigma de Formació professional i professionalitzadora   Des del punt de vista de l'acompliment professional, vivim inequívocament en [...]

 • N. Osman, C. Sierra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  When people need help with day-to-day tasks they turn to family, friends or neighbours to help them out. Finding someone to help out can be a stressful waste of time. Despite [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En el primer trimestre 2018 presentaremos la publicación de la sexta edición del estudio Top 25 Profesiones Digitales 2018, que realiza [...]

 • N. Osman, C. Sierra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The development of autonomous artifacts enabled by artificial intelligence techniques is creating new ethical challenges. We believe the co-existence of these artifacts and [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’objectiu és oferir una descripció dels ingressos actuals de la Generalitat de Catalunya i fer-ne una anàlisi crítica. També es dibuixaran [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El sector empresarial dedicat a les smart cities està en creixement i cada vegada ofereix més possibilitats de negoci a Catalunya, representant un 3% del PIB [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Eix 2. Potencial de l’economia catalana. Visió macroeconòmica Pobresa i desigualtat. Tendències i polítiques “La pobresa [...]

 • R. Garriga
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un dels objectius de la UE és la millora de l’eficiència energètica i, com a conseqüència l’estalvi d’energia i la disminució [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El cambio climático antrópico, cuya manifestación más visible es el calentamiento global, ha producido un significativo aumento de la temperatura [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  D’un temps ençà, l’economia circular ha guanyat protagonisme mediàtic i discursiu. Tanmateix, molt sovint és presentada com una alternativa [...]

 • M. Bru, M. Ràmia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El concepto de 'medicina personalizada' se encuentra recientemente en boca de todos en los ambientes biomédicos. Este cambio de paradigma en el modo de entender [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les empreses estan en un període de transformació digital. Un dels elements claus es el Blockchain que permet introducir canvis nous, no trivials dissenyats, [...]

 • E. Cristóbal Fransi, Y. Salla, A. Gorgues
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El papel de las TIC en la gestión empresarial constituye actualmente un tema de creciente interés tanto para académicos como para profesionales. La Web [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Des del sorgiment de la primera blockchain l’any 2009, aquesta tecnologia s’ha convertit en un fenomen que està revolucionant el desenvolupament futur de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Es diu que el Dret sempre va per darrere de la tecnologia. No es tracta però d’una dificultat deguda només a l’aspecte canviant de la tecnologia. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Digitalization is at the vanguard of technological revolution. The innate ability to transform analog information into digital data has brought a whole stream of technological [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La preocupació pel futur del treball és un tema recurrent cada vegada que s'evidencia un procés de canvi disruptiu a la tecnologia. L'anàlisi [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La Carrera Digital de Cataluña y Europa Herraiz Faixó, Ferran ferranherraiz@ub.edu, Business Department, Universidad de Barcelona     RESUMEN La [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Proposta de comunicació per al Congrés d’economia i empresa de Catalunya, 2018. Eix 7. L’Estat de benestar, nivell i perspectives L’habitatge, [...]

 • R. Espelt, M. Fuster, D. Laniado
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'economia col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d'obra entre grups distribuïts [...]

 • R. Terminio, E. Gilabert
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Robotics, automation and artificial intelligence (RAAI) are changing how work gets done, to the point of putting 47% of existing jobs in the USA at risk of becoming redundant [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
    Hi ha tendència a l’augment de la població a les ciutats i un increment de la mobilitat, paral·lel al creixement econòmic, que [...]

 • C. Bardají, C. Poveda
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els darrers 30 anys s’ha triplicat la dotació de capital en infraestructures de mobilitat a Catalunya, malgrat que encara persisteixen dèficits en la xarxa [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La presentació descriurà de manera estructurada els problemes que ha de confrontar el finançament del transport públic urbà dels països [...]

 • D. Albalate, G. Bel, X. Fageda, A. Gragera
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  RESUM El marc institucional en el que es porta a terme l’avaluació de les polítiques públiques – i en particular el de les infraestructures [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Ens trobem davant d’un moment de canvis intensos -  alguns en diuen quarta revolució industrial – que tenen com a element comú la ràpida [...]

 • P. Fontanet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  In this paper we address how ports can generate value for society, in an era of important changes in the environment ports operate in. First, we describe in general terms [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  A Catalunya, com en molts altres països del nostre entorn, el subministrament d’aigua a poblacions és un servei públic de titularitat municipal. Quan [...]

 • M. Morell, A. Jover
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La ponència girarà al voltant de l’àmbit urbanístic relatiu als espais d’activitat econòmica de casa nostra, amb una primera [...]

 • J. Montoriol, C. canals
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  A nivel español, una de las buenas noticias en materia económica de los últimos años ha sido la mejora de la competitividad exterior del país. [...]

 • X. Cuadras, A. Gironella, M. Guinjoan, J. Ribas, R. Xifré
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest estudi neix de la necessitat de disposar d’un recull de metodologies de càlcul de l’impacte econòmic que podria tenir el Transatlantic Trade [...]

 • A. Argandoña, P. Arraou, J. Santamaría
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Eje temático XII: EL PROFESIONAL DE LA ECONOMÍA EN EL FUTURO Título: “La función social del economista” En el marco del trabajo [...]

 • F. Todeschini, R. Sabes, A. Segura, L. Kirchner
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Polítiques de Renda garantida: situació a Catalunya i estratègies d’avaluació Federico Todeschini, Ramon Sabes-Figuera, Anna Segura i [...]

 • J. Asenjo, C. Llorente
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Entrepreneurship is a relevant field of study for knowledge society and economy. All most recent researches consider public administrations as relevant actors for the promotion [...]

 • J. Lladós-Masllorens, A. Meseguer-Artola
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada economia col·laborativa, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats [...]

 • C. Boix
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Institutional constrains on executive behavior are commonly understood to be crucial constitutional features that limit state expropriation, protect property rights, and promote [...]

 • X. Llinas-Audet, E. Ramos-Monge
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La responsabilitat social dins de les Institucions d'Educació Superior (IES) té una especial importància per la naturalesa social intrínseca [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Objectiu: Analitzar els objectius descrits en la Llei de promoció de l’autonomia personal  i atenció a les persones en situació de dependència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La educación según la Real Academia de Educación es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o joven que permitirán [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Avenços científics i revolució digital han transformat sensiblement el ritme i abast del canvi tecnològic sense que, més enllà de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En la mesura que la producció de salut és fruit de la interacció dels determinants de la salut convé posar l’èmfasi en cadascun d’ells, [...]

 • B. Suarez, D. Catalunya
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Los profesionales tendrán que convivir cada vez más, a lo largo de su vida laboral, con períodos de trabajo pleno, parcial o en paro, de formación [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  During recent years, and under the pressure of increasing public deficits, several countries have decided to increases university fees to compensate the reduction in teaching [...]

 • R. Trias
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les institucions financeres cobreixen fonamentalment dues funcions, fer de canal entre l’estalvi i la inversió i cuidar del tràfec en l’activitat [...]

 • J. Asenjo, A. Navío
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Professional competence is the capacity for performing a profession adequately. A model for explaining it can be of interest for analysing the performance of professionals [...]

 • R. Folch
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  No hi ha cap problema ambiental. Els mecanismes biològics funcionen, les lleis de l’ecologia es compleixen, l’ambient (clima inclòs) varia com sempre [...]

 • G. Calleja, J. Asenjo, J. Olivella
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Esta comunicación explora la educación universitaria para el emprendimiento basada en métodos activos. Se destaca la importancia para el crecimiento económico [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Cal respondre com volem que sigui la formació professional del futur. És important perquè el sistema de formació professional està format [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En aquesta aportació es proposa la següent hipòtesi: La necessitat d’innovar en el sistema educatiu de Catalunya per poder-se adaptar als nous [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  3er Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya Per a l’eix temàtic cinquè. El capital humà de Catalunya: dotació i reptes Montse [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un dels principals elements que ha centrat el debat educatiu durant els darrers anys, és la gran quantitat d’individus que no continuen els seus estudis més [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Tradicionalment, l’automatització de l’economia afectava a tasques repetitives, que eren fàcils de mecanitzar o descriure i programar mitjançant [...]

 • J. Vilarrubia, J. Galimany, V. Burguete
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'ampliació del saldo comercial abans de la crisis financera internacional i el seu posterior tancament han estat característiques definitòries [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Europa encara no ha resolt els seus problemes estructurals. Després de l’estabilització de la crisi a partir de juliol de 2012 amb el “whatever it [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El turismo genera más del 12% del PIB y del empleo en Catalunya, y ha experimentado una gran transformación territorial en los últimos 20 años. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Las ciudades siempre han sido foco de vitalidad gracias al poder de sus calles para conectar gente, ideas, creatividad y, en última instancia, prosperidad. Mucha de [...]

 • R. Blanco, N. Cabañas, C. Talavera
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La industrialització va arribar a L’Hospitalet de Llobregat a través de les carreteres que l’uneixen amb Barcelona. Abastava des dels primers prats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
    L’objectiu de la pensió de jubilació és proporcionar un flux d’ingressos adequat durant el període de jubilat. Convencionalment [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El present estudi presenta una primera aproximació a una avaluació socioeconòmica del Turisme a Catalunya. Com a metodologia, es segueix l’anàlisi [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Després de la crisi financera, la sostenibilitat de les finances públiques ha estat un dels aspectes que adquireix una especial rellevància i s’han [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Des de fa molts anys estem investigant i proposant un concepte de democràcia més adequat al segle XXI, en el que la ciutadania pugui controlar les seves institucions [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Para la Unión Europea, la Economía Circular es a la vez una prioridad y una apuesta decidida en favor de un nuevo paradigma económico en nuestro continente. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The Euro Area economy is recovering after the incidence of the Great Recession, with the leading indicators reaching the pre-crisis levels. This evolution was strongly supported [...]

 • F. Planells, M. vinyals
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El sistema de Pensiones aplicable en un país parteix del replantejament del seu Model de l’Estat de Benestar. El model d’Estat de Benestar  d’austeritat [...]

 • C. Mongay
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La economía de la zona euro entra en su quinto año de recuperación, la confianza de consumidores y empresas está en máximos y el crecimiento [...]

 • L. Arola, R. Jimenez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Ningú posa en dubte que els processos de transferència de coneixement en general i aquells adreçats a la transferència de tecnologia en particular [...]

 • J. Valls, I. Labairu, R. Montanera, A. Parera, .
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Malgrat que Catalunya es percebuda fins ara com una destinació refugi, vivim un moment de gran incertesa de la demanda. Donada la importància de l’aportació [...]

 • E. Bach, A. Ibarz, F. Mas, P. Segarra, À. Hermosilla
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La Unió Europea defineix i classifica les empreses segons el seu tamany en micropime, petita, mitjana i gran empresa. Per fer-ho, es basa en el número de treballadors, [...]

 • R. Trias
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Ara amb la facilitat d’accés a la informació, el gran volum de dades que tenim dels clients i el [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contempla [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El "paper" analitzarà les causes de l'última gran crisi bancaria a Espanya, que s'inicia l'any 2007 (encara no tancada del tot) [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Objectiu   L’objecte del treball és avaluar el sistema empresarial català a partir de l’evolució economicofinancera al llarg dels [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Sostenibilitat de l’estat del benestar i eficiència dels impostos G Lopez-Casasnovas Univ Pompeu Fabra   Sostenibilitat és un concepte [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’estudi parteix del dret públic català originari, anterior al Decret de Nova Planta. Es planteja un nou model de govern amb només dos nivells d’administració, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els conceptes economia col·laborativa i economia de plataformes, englobats dins del nou paradigma digital, dibuixen una nova realitat social i empresarial que alhora [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En un Estat compost, on no tot allò que té encomanat el sector públic ho fa un únic govern, cal que el repartiment de les competències entre [...]

 • M. Guinjoan, M. Bonal
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015 Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bonal i Roger Romagosa   Existeix un tòpic [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En este trabajo se analiza la importancia de realizar un análisis detallado para la evaluación (tanto ex ante como ex post y de implementación) de las [...]

 • C. Murillo, J. Bosch, J. Garcia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La Comissió Europea, en el Llibre Blanc sobre l’Esport, centra la seva atenció en quatre aspectes: el paper de l’esport a la societat, la dimensió [...]

 • V. Serra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La recent modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’objectiu de la ponència és proposar el disseny d’un sistema fiscal integral que doni respostes als grans reptes de futur com són l’augment [...]

editors

information

    About this publication
    How to submit
    Open access
    Contact

Categories

Economics