• X. Reventós
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  TRANSICIÓ ENERGÈTICA. ELEMENTS PER A MILLORAR-NE LA GOVERNANÇA Coautors Xavier Farriols Solà Francesc Reventós Puigjaner Proposta [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’envelliment de la població, la flexibilitat de la pensió de jubilació i l’impacte en la sostenibilitat del sistema de pensions Nom de [...]

 • H. Robelló
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El estudio del Green Premium es un campo de investigación que se está extendiendo a medida que crece la financiación para proyectos verdes y una transición [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Este documento analiza el impacto de la coyuntura de desabastecimiento de agua desde mayo de 2023 en Catalunya.  Como factor determinante para la economía, no [...]

 • J. Asenjo, M. Murillo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  4TH CONGRESS OF ECONOMICS AND BUSINESS OF CATALONIA: TOWARDS A MORE DIGITAL AND SUSTAINABLE ECONOMY (2024) THEMATIC AXIS: 4. HUMAN CAPITAL AND THE FUTURE OF WORK/The future [...]

 • V. Ortún, M. Callejón
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Objectiu L’objectiu de la Comunicació es: (1) identificar i sintetitzar les bases actuals de les principals polítiques empresarials i industrials promogudes [...]

 • J. Asenjo, M. Murillo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  4TH CONGRESS OF ECONOMICS AND BUSINESS OF CATALONIA: TOWARDS A MORE DIGITAL AND SUSTAINABLE ECONOMY (2024) THEMATIC AXIS: 6. THE SCIENCE AND INNOVATION SYSTEM AND THE CHALLENGE [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El nostre iceberg es fon. El títol ve del llibre que publicà el professor de Harvard John Kotter el 2006 com a seqüela del seu exitós “Leading [...]

 • J. Trullén, V. Figuls
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’estudi s’inscriu en un programa de recerca  que es planteja identificar les característiques del model de creixement de l’economia de la metròpoli [...]

 • C. Amarelo, A. Monreal, E. Bertran
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest treball presenta els principals resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida per Catalunya (ECV) els darrers anys. L’ECV és una enquesta harmonitzada [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica ha estat l’empitjorament de la situació laboral dels joves, especialment d’aquells amb [...]

 • J. Proenza, J. Melgarejo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  A la industria minera le gusta decir “si no se cultiva, habrá que extraerlo de una mina”. Los recursos minerales son imprescindibles para el desarrollo [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El propòsit de la contribució és fer una aproximació a quines seran les tendències de localització geogràfica de les implantacions [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Por una Economía Inspiral, más allá de la Economía Circular   Antonio Valero Instituto CIRCE, Universidad de Zaragoza Miembro [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Desde la perspectiva empresarial, el activo más importante es su capital humano. La disposición de recursos humanos abundantes y con las capacitaciones y habilidades [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Si acceptem que algunes de les característiques/perfils professionals en un futur pròxim poden focalitzar-se en: 1) La intel·ligència social, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Este trabajo se basa en el conocimiento obtenido a partir del análisis y modelización de diversos edificios realizados, a lo largo de los años,  por [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Si bien la fiscalidad ambiental durante mucho tiempo no consiguió dejar de ser un complemento de otros tributos en los sistemas fiscales de los diferentes países, [...]

 • A. soria, X. Puig, M. Realp
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La política de competència contribueix decisivament a un funcionament eficient i equitatiu de l'economia. I és que, només en un marc de competència [...]

information

    About this publication
    How to submit
    Open access
    Contact

Categories

Economics