About me

Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Anàlisi Econòmica (Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda)

Publications

Published documents
2
Documents under review
0
External documents
0