• B. Abrines Llabrés
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (1), 6

  Abstract
  L’article analitza, en primer lloc, la participació dels diferents tipus de verbs de canvi d’estat del català en l’alternança causativa: la possibilitat d’un verb [...]

 • A. Mas i Miralles, H. Càmara i Sempere
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (1), 3

  Abstract
  Aquest treball proposa una metodologia per a poder discriminar els graus de formalitat d’un text en confrontació amb uns altres. L’anàlisi es basa en dues parts. En [...]

 • J. Veny, J. Martines
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (2), 20

  Abstract
  L’origen de l’ictiònim català «alatxa» i els seus congèneres romànics s’ha atribuït al tractament mossàrab de «ce» del mot llatí «hallece», traspassat a [...]

 • C. Aguiló
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (2), 18

  Abstract
  Després de fer un repàs a les obres que s’han ocupat del tema, s’intenta, a partir de la toponímia conservada en la documentació i dels noms de lloc subsistents, classificar [...]

 • G. Colón Domènech
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (2), 16

  Abstract
  El concepte de «mossàrab» pertany a la litúrgia i a la història de l’art, però des de començament del segle passat alguns lingüistes se n’emparen per indicar la [...]

 • V. Simbor Roig
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (2), 21

  Abstract
  «La ciutat cansada» és una novel·la inacabada, encara que deixada en un estat molt avançat d’escriptura (onze capítols i l’esquema d’un epíleg), de Pere Calders, [...]

 • M. Garcia Sempere, A. Wilkinson
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (2), 19

  Abstract
  El final del segle XV és una època de canvis profunds per a la societat i per a la cultura catalana. Entre els darrers anys d’aquest segle i els primers del XVI s’ha [...]

 • P. Alberola
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (2), 17

  Abstract
  Des del punt de vista de la història de la ciència, ens permet resseguir quins eren els temes que preocupaven la comunitat científica de l’època, els desfasaments respecte [...]

 • O. Domènech, R. Estopà
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (2), 15

  Abstract
  La sufixació és un dels processos de formació de paraules més genuí i més recursiu de les llengües romàniques. En català és, tradicionalment i juntament amb la prefixació, [...]

 • R. Sistac
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (2), 13

  Abstract
  A partir de l’aportació de 1953 de Samuel Gili i Gaya sobre el mossàrab de Lleida, ha estat acceptat com un lloc comú de la filologia catalana que el romanç andalusí [...]

 • J. Torró
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2011). Vol. 26, (2), 12

  Abstract
  En els darrers anys la crítica historiogràfica envers la representació dels mossàrabs com a factors de continuïtat identitària, religiosa i lingüística ha estat objecte [...]

 • L. Barone, A. Sáez
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 6

 • R. Zafra
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 20

  Abstract
  The present work gives a possible explanation for the disappearance of El primer blasón católico de España, a sacramental play of Calderón that [...]

 • J. Viña Liste
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 12

  Abstract
  Textual critique is based on errors of copying. This article deals with various types of errors that indicate surprising changes in the Sexta parte of Calderón's comedies. [...]

 • A. Suárez Miramón
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 3

  Abstract
  The playwright used the possibilities that offered the merchant of precious stones and species in order to create pieces of a great value concerning symbolism and stage design. [...]

 • C. Strosetzki
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 24

  Abstract
  Through practical experience, virtues can be turned into second nature. While intellectual knowledge can be acquired through instruction, moral virtues can not be gained without [...]

 • I. Scamuzzi
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 16

  Abstract
  Ignacio Arellano's critical edition of El arból de mejor fruto offers a philologically secure text as well as fundamental contributions concerning the cultural context of [...]

 • J. Ruano de la Haza
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 8

  Abstract
  This paper challenges certain modern readings of Golden Age plays about kings and rulers. Placed in their historical, ideological, social and theatrical contexts, that is, [...]

 • G. Poppenberg
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 29

  Abstract
  The present work analyzes some of Calderón’s dramas that deal with the problem of politics and the role of the king. The analysis is focused on both the affects of the [...]

 • S. Neumeister
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 21

  Abstract
  Within the dramatic action and beside its techniques of representation (dialogue, monologue, visual, acoustic and mimetic means), the letter is an important way of communication, [...]

 • C. Mata Induráin
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 13

  Abstract
  This paper provides an analysis of the main metric and rhetorical aspects of Calderon’s sacramental play La siembra del Señor. I study the metric aspects related to the [...]

 • A. Madroñal
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 4

  Abstract
  The present work shows that La conquista del alma, a comedy attributed to Calderón, is a «contrafactum» of El vencimiento de Turno, a comedy also attributed to Calderón [...]

 • M. Insúa
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 25

  Abstract
  This article analyzes the image of the Divine Farmer (represented as the sower, the farm manager or the pater familias) and other figures who assume the role of farmers that [...]

 • A. García Reidy
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 17

  Abstract
  This article focuses on the study of a partial manuscript copy of Calderón’s play Bien vengas mal, found in the BNE under the call number Ms. 15633.We specifically pay [...]

 • L. Galván
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 9

  Abstract
  This paper proposes an analysis of the semantic structure of the calderonian auto La serpiente de metal, combining the concepts of allegory and typology (taken from Biblical [...]

 • E. Duarte
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 30

  Abstract
  In Calderón’s sacramental plays, we frequently find stage effects of dreaming, in which the characters sleep or dream different actions. The author of this article divides [...]

 • F. de Armas
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 22

  Abstract
  This essay reviews the controversy over the political interpretations of Calderón’s mythological play, El mayor encanto, amor. While a number of scholars perceive a critique [...]

 • D. Cruickshank
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 14

  Abstract
  At first sight, Calderón is a much less «autobiographical» writer than Lope: for example, he has no character like Lope’s Belardo to give us the author’s point of view. [...]

 • C. Couderc
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 5

  Abstract
  The present work studies the dramatic structures of La vida es sueño, focusing on the inaptly called «secondary intrigue» constructed around the character of Rosaura. The [...]

 • A. Cortés Koloffon
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 26

  Abstract
  Literary works recreated in a religious sense from a profane work are known as «contrafactae». They were developed between the 13th and 16th and even during the [...]

 • E. Coenen
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 18

  Abstract
  The text of Amado y aborrecido, published by Vera Tassis in the Novena parte of Calderón’s Comedias (1691), shows clear signs of deriving from a late and already rather [...]

 • L. Barone
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 10

  Abstract
  This essay intends analyzing the disguise of madness in Calderón’s La Cisma de Ingalaterra, not only as a concrete element of the performance that contributes [...]

 • I. Arellano, J. Escudero
  ACal (2011). Vol. 4, (1), 1

 • F. Salazar, R. Morán, R. Rossi, E. Oñate
  (2011). Research Report, Nº PI369

  Abstract
  Current paper focuses on the analysis of radial gated spillways, which are analyzed by the solution of a numerical model. The Oliana Dam study case is considered and the discharge [...]

 • J. Zornberg
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  El refuerzo de la capa base de pavimentos se ha utilizado a los efectos de: (i) aumentar la vida útil de un pavimento manteniendo el espesor de la capa base, o (ii) [...]

 • A. Bobet
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Existe suficiente evidencia de campo que demuestra que las estructuras enterradas son vulnerables a los efectos sísmicos y por tanto se deben diseñar para poder [...]

 • P. Bandini, R. Caballero
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  En este artículo se describen las características físicas y los resultados de pruebas de consolidación de una arena silícea cementada con [...]

 • J. Díaz-Rodríguez
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Hay varios sitios en el mundo donde se ha detectado la presencia de microfósiles (diatomeas) en los depósitos naturales de suelo (ej., la ciudad de México [...]

 • L. Suárez
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  Congresos y Seminarios

 • J. Herrera
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  Revision: Seismic analysis of structures

 • S. Gruhn, M. Kripka, M. Paluch
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  Em projetos estruturais, é procedimento usual para a análise de estruturas submetidas a ações de caráter dinâmico a consideração de simplificações, assumindo estas [...]

 • R. Garmendia-Presmanes, Y. Treche-Llanes
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  Los centros urbanos tradicionales, específicamente aquellos que tienen categoría de centros históricos, están sometidos a grandes índices de riesgo urbano de desastre [...]

 • M. Lábaque, T. Reyna, S. Reyna
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  El nuevo Dique San Roque se ubica en el Valle de Punilla de la provincia de Córdoba en Argentina sobre el curso del río Suquía. Aguas abajo de la presa, sobre las márgenes [...]

 • J. Clariá, M. Pagot, D. Hünicken, F. Francisca
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  Este trabajo documenta la falla de una estructura hidráulica de mediana escala, como consecuencia de la crecida del Arroyo Los Horcones. El sitio en estudio se emplaza [...]

 • J. Audefroy
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  Las prácticas de saneamiento promovidas actualmente son de dos tipos: "tout a l'égout" o alcantarillado sanitario y el almacenamiento con [...]

 • M. Montoro, F. Francisca
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  El flujo de fluidos dentro de los poros del suelo controla aspectos importantes relacionados con la mecánica de suelo. En particular, la permeabilidad intrínseca, junto [...]

 • G. Riveros, E. Arredondo
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  El deterioro de los elementos de estructuras hidráulicas metálicas en el sistema de presas y esclusas del país es causada por los efectos combinados de varios fenómenos [...]

 • M. Gascón
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (1)

  Abstract
  Editorial: Desastres naturales: ¿tiene la historia algo que decir?

 • L. Suárez
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  Congresos y Seminarios

 • J. Herrera
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  Revision: Fundamentals of seismic loading on structures

 • J. Arellano, E. Zabay, J. Salinas
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  Se estudió el comportamiento ante acciones de viento de una cubierta cónica típica de las tenso-estructuras, mediante Dinámica de Fluidos Computacional y considerando [...]

 • V. Rinaldi, M. Zeballos, R. Rocca
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  El desarrollo de áreas urbanas, en muchos casos, provoca con el tiempo modificaciones en las condiciones hidrogeológicas locales previamente existente. En un sector del [...]

 • J. Prieto, R. Foschi, C. Ventura, W. Finn, A. Ramos, L. Prada-Sarmiento
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  Este artículo utiliza una base de datos de mapas de isosistas (artículo acompañante) para desarrollar dos aproximaciones. Primero, se generan ecuaciones de atenuación [...]

 • J. Prieto, C. Ventura, W. Finn, A. Ramos, F. Prada-Sarmiento
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  Este artículo presenta una base de datos de intensidades sísmicas recopiladas para Colombia y el Occidente de Venezuela. Esta base de datos macrosísmica [...]

 • A. Tena Colunga, G. Rivera-Hernández, J. Vergara-Sánchez
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  Se comparan las aproximaciones obtenidas con distintos métodos simplificados propuestos en la literatura para estimar la rigidez lateral de muros con aberturas de cualquier [...]

 • R. Ramírez-Castro, L. Montejo
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  Este artículo presenta una introducción a la transformada de Hilbert y la descomposición modal empírica. Se enfatiza en la implementación [...]

 • J. Batista-Abreu, L. Godoy
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  Se presenta el accidente ocurrido en las instalaciones de una compañía petrolera ubicada en Bayamón, Puerto Rico en 2009, con el objetivo de reconstruir [...]

 • S. Ortiz
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2011). Vol. 11, (2)

  Abstract
  Editorial: El peso de la responsabilidad: Sobre la "micro-ética" y la "macro-ética" en la enseñanza de ética en la ingenier[...]

 • A. Montlaur, S. Fernández-Méndez, A. Huerta
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (1)

  Abstract
  The spatial discretization of the unsteady incompressible Navier-Stokes equations is stated as system of Differential Algebraic Equations (DAEs), corresponding to the conservation [...]

 • M. Silva, L. Neto, A. Sieira, R. Feijó
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (1)

  Abstract
  The stability of slopes is a topic of great interest to the geotechnical engineer, given the significant economic losses, and even human, resulting from the slopes collapse [...]

 • J. Capote, D. Alvear, O. Abreu, M. Lázaro, A. Cuesta, V. Alonso
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (1)

  Abstract
  Infrequent Events in road tunnels (fire, accidents, etc.) lead to high –risk situations that can endanger many lives and cause great materials damage. These events are so [...]

 • A. Barros, M. Barros, C. Ferreira
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (1)

  Abstract
  Formula-se o problema de custo mínimo de secçoes rectangulares de betao armado à flexao segundo o Eurocode 2 nas variáveis de dimensionamento altura [...]

 • A. Barbat, M. Carreño, O. Cardona, M. Marulanda
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (1)

  Abstract
  Risk has been defined, for management purposes, as the potential economic, social and environmental consequences of hazardous events that may occur in a specified period of [...]

 • J. González, S. Oller, J. Miquel, R. Miró
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (2)

  Abstract
  In this article a new methodology is presented for the mechanical characterization of the asphalt mixes, specially the recycled asphalt mixes, which leads to define the adequate [...]

 • R. Flores, E. Ortega, E. Oñate
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (2)

  Abstract
  The PUMI flow solver has been developed at CIMNE in order to address the need for fast solutions of the flow field around complex geometries. Nowadays calculations involving [...]

 • O. Manzoli, E. Rodrigues, A. Gamino
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (2)

  Abstract
  A combined constitutive model based on the Continuum Damage Mechanics is presented to represent the nonlinear behavior of quasi-brittle materials, which present different [...]

 • M. Ariza, C. Ventura, M. Ortiz
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (2)

  Abstract
  In view of the influence that topological defects have on the thermal and electrical properties of graphene, and given the pivotal role that such properties play in potential [...]

 • J. Díaz, S. Hernández, L. Romera, A. Fontán
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (2)

  Abstract
  In this work an uncertainty quantification procedure and a robust design method are applied to the thermal design of a skin panel and a wing box section. The uncertainty quantification [...]

 • R. Rossi, S. Idelsohn, E. Oñate, J. Cotela, F. Pin
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (3)

  Abstract
  La interacción de los fluidos con las estructuras de su entorno es un desafío clásico para las técnicas numéricas. El objetivo de este trabajo es doble: en primer lugar [...]

 • G. Gavidia, E. Soudah, M. Martín-Landrove, M. Cerrolaza
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (3)

  Abstract
  The generation of anatomical models is one the most important concern to biomedical researchers as well as to medical doctors, due to needed to understand the human tissues. [...]

 • F. Prieto, J. Muñoz, L. Corvinos, E. Casino, Á. Acevedo
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (4)

  Abstract
  This paper shows the solution to the problem of seismic wave propagation in 2-D using generalized finite difference (GFD) explicit schemes. Regular and irregular meshes can [...]

 • J. Soler, M. Gómez, J. Rodellar
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (4)

  Abstract
  When it is carried out any movement of a gate or another mechanism of control of a canal in free surface flow, an answer of the flow can take a lot of time in being noticed [...]

 • S. Monleón, C. Lázaro
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (4)

  Abstract
  This paper is concerned with the general formulation of linear problems in rod elastostatics, and with the identification of their common formal and structural features, valid [...]

 • X. Martínez, S. Oller, E. Barbero
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (3)

  Abstract
  Este artículo presenta un nuevo procedimiento con el que simular el fallo por delaminación en materiales compuestos. El método propuesto utiliza la teoría de mezclas serie/paralelo, [...]

 • O. Manzoli
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (3)

  Abstract
  Estudam-se os aspectos referentes à qualidade e objetividade das respostas obtidas com as diferentes formulações (simétrica e não-simétrica) de elementos incorporados [...]

 • A. Carbonell, V. Yepes, F. González-Vidosa
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (3)

  Abstract
  This paper presents two gradient algorithms applied to the economic optimization of reinforced concrete vaults, typically used in the construction of underpasses. The algorithms [...]

 • B. Vera, M. Uzcátegui, M. Puglisi, L. Núñez, M. Marante
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (4)

 • M. Carreño, O. Cardona, A. Barbat
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (4)

  Abstract
  The fuzzy sets theory and the artificial neural networks are computational intelligence tools which are nowadays widely used in earthquake engineering. This paper develops [...]

 • J. Vega, I. Rey, E. Alarcón
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (4)

  Abstract
  Bridges with deck supported either on sliding or elastomeric bearings are common in mid-seismicity regions. Pounding between deck and abutments is linked with their main seismic [...]

 • F. Martínez, F. González-Vidosa, A. Hospitaler
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (3)

  Abstract
  The present paper deals with the economic optimization of a series of 15 bridge piers with rectangular hollow sections. It combines height columns of 20, 30, 40, 50 and 60 [...]

 • F. Flores, E. Oñate
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2011). Vol. 27, (4)

  Abstract
  In this work a solid finite element based on a Total Lagrangian Formulation using logarithmic strains is combined with a classical assumed strain approach of the transverse [...]