Abstract

The role of the project manager is one of the most challenging jobs in any organization because it requires a broad understanding of several areas that need to be coordinated and require interpersonal skills. The objective of the work is to define the main competences that must [...]

Abstract

Aquest treball exposa els aspectes més rellevants del marc normatiu comptable de la Generalitat de Catalunya, les competències de la Generalitat de Catalunya en relació a la comptabilitat, amb referència succinta al compliment d’informació [...]

Abstract

Des de l’any 1994, la comptabilitat pública s’estableix com a un sistema únic i integrat, en el qual es detecta l’aplicació de principis comptables econòmic financers com també pressupostaris, de manera que integra la comptabilitat [...]

Abstract

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha desenvolupat el diccionari de competències i en aquest context es presenta els resultats de l’anàlisi del seu nivell actual a l’administració pública catalana, identificant [...]

Abstract

Since the beginning of the XX century, public libraries have been contested. Initially, the biggest criticism was focused on those libraries which seemed a book deposit, and how they could cooperate to the development of the industrial society and also, afterwards, the post-industrial [...]