• E. Tarrats-Pons, N. Arimany-Serrat, A. Armisen
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En nuestros tiempos los cambios económicos globales han tenido un fuerte impacto en la construcción de los modelos del siglo XXI. Asimismo, el ejercicio responsable [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La competencia profesional es la capacidad de desarrollar una profesión adecuadamente. Un modelo explicativo de la misma puede tener interés para analizar la [...]

 • J. Minoves, S. content
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  This paper surveys opposing interpretations of globalization of the late twentieth and early twenty-first century. Since there are multiple definitions of globalization it [...]

 • M. Morell, A. Jover
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El present treball identifica els reptes dels sòls per activitats econòmiques a Catalunya que, a grans trets, poden resumir-se en una realitat actual caracteritzada [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La Gran Recessió ha fet aparèixer alguns dels efectes relativament ocults de la globalització. N’hi ha dos de gran rellevància, que se situen [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Avenços científics i revolució digital han transformat sensiblement el ritme i abast del canvi tecnològic sense que, més enllà de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada economia col·laborativa, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats [...]

 • D. Cano
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El endurecimiento de las exigencias de solvencia de las entidades crediticias, en un contexto de tipos de interés en mínimos y de coste de capital en máximos, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La urbanització, el canvi tecnològic i la incapacitat del sistema capitalista actual per resoldre els grans reptes de la humanitat –pobresa i desigualtat, [...]

 • J. Trullén, V. Galletto, S. Aguilera, M. Fíguls
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En els darrers anys institucions com la OCDE i UN-Habitat estan plantejant la necessitat d’activar noves estratègies de creixement inclusiu de naturalesa urbana [...]

 • A. Petitbó
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
    Les fundacions espanyoles, en general, i les catalanes, en particular, porten a terme activitats d’interès general sobre la base de la gestió [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els darrers 30 anys s’ha triplicat la dotació de capital en infraestructures de mobilitat a Catalunya, malgrat que encara persisteixen dèficits en la xarxa [...]

 • A. Pezzi, J. Estévez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els clústers com a fenomen espontani de l’economia són presents des de fa moltes dècades en la gran majoria de països i, més en aquells [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
    Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Fins ara fa poc, per tenir èxit en el negoci un factor molt important eren les habilitats personals [...]

 • M. Mausbach, R. Martínez, M. Castelltort
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  És àmpliament reconegut el ''gap'' existent entre els resultats generats pel sistema de recerca i el desenvolupament de productes que impactin [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una descripció precisa de fins a quin punt la salut dels catalans és el resultat d’una producció eficient i equitativa cal fer-la a partir del coneixement [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Este trabajo se basa en el conocimiento obtenido a partir del análisis y modelización de diversos edificios realizados, a lo largo de los años, por Picharchitects, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  We analyze how future costs must be balanced against present costs. This is traditionally done using an exponential function with a constant discount rate. The choice of discount [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els processos de transferència de coneixement en general i aquells adreçats a la transferència de tecnologia en particular són fluxos vitals per [...]

 • A. Fita, G. Bartrés, S. Jimenez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Catalunya presenta un teixit empresarial competitiu i una economia internacionalitzada, com mostra el fet que l’economia catalana està assolint xifres de rècord [...]

information

    About this publication
    How to submit
    Open access
    Contact

Categories

Economics