• C. Gregori i Soldevila
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (2), 17

  Abstract
  L’article analitza el tractament de la figura de l’autor real en els reculls de narracions de Jordi Sarsanedas. En el primer, «Mites», el prefaci auctorial ha estat [...]

 • D. Paloma
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (2), 14

  Abstract
  L’article ofereix un model de representació del col·loquial mediatitzat que es defineix i es concreta en el marc de les sèries de televisió. Partint d’una dotzena [...]

 • C. Pons-Moll
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (2), 21

  Abstract
  En el català de Mallorca, el procés de reducció vocàlica de les vocals mitjanes de la sèrie anterior a e neutra en posició àtona no opera (o subaplica) en determinades [...]

 • A. Biosca i Bas
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (2), 19

  Abstract
  El poema «Triumphus Valentinus» del valencià Josep Ignasi Barberà, obra encara inèdita i poc coneguda, està format per més de cinc mil hexàmetres llatins que narren [...]

 • L. Cabré, M. Ferrer
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (2), 16

  Abstract
  En aquest treball es publiquen unes inèdites «Exclamacions sobre la Passió de Crist» procedents del manuscrit 473 de la Biblioteca de Catalunya, probablement confegit [...]

 • M. Cortès-Colomé
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 4

  Abstract
  Des de la perspectiva psicolingüística, diversos treballs s’han preguntat si el gènere es representa a nivell conceptual. En el marc de les noves interpretacions de la [...]

 • N. Nogué Serrano
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 3

  Abstract
  L’objectiu d’aquest article és analitzar els principals criteris que les guies d’estil recomanen per a visibilitzar les dones —o per fer un ús no sexista del llenguatge— [...]

 • X. Lamuela
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 8

  Abstract
  L’etiqueta de gènere s’aplica a nocions gramaticals diverses: la distinció de classes convencionals de noms, la distinció de diverses categories semàntiques (particularment, [...]

 • I. Adiego
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 6

  Abstract
  Hi ha indicis, tant comparatius com interns, que el sistema de tres gèneres gramaticals (masculí, femení, neutre) present en la majoria de les llengües indoeuropees antigues [...]

 • N. Nogué Serrano, M. Cortès-Colomé
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 11

  Abstract
  Introducció al monogràfic.

 • R. Agost
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 9

  Abstract
  Al voltant de 2005, quart centenari de la publicació de la primera part del Quixot, hem constatat l’aparició de vint adaptacions i versions al català per a joves i infants [...]

 • M. Massanell i Messalles, J. Torruella
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 7

  Abstract
  En aquest article d’orientació geolingüística i diacrònica, basat fonamentalment en dades de l’Atles lingüístic del domini català (ALDC) i del Corpus Informatitzat [...]

 • C. Briguglia
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 5

  Abstract
  Aquest article exposa, en primer lloc, les relacions entre l’escriptor sicilià Tomasi di Lampedusa i el mallorquí Llorenç Villalonga. L’anàlisi de les afinitats i [...]

 • M. Coderch
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 10

  Abstract
  La qüestió dels orígens i el desenvolupament de la lírica cortesa a les corts occitanes durant les últimes dècades del segle xi i al llarg del xii continua ocupant la [...]

 • M. Junyent
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2013). Vol. 28, (1), 2

  Abstract
  El sexe és una de les variables més freqüents en els diferents recursos lingüístics per a identificar els interlocutors en les llengües del món. El fet que s’hagi [...]

 • J. Vélez Sainz
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 40

  Abstract
  The present article analyzes the scenic and dramatic functions of the Sun-King myth. A number of uses of the myth within texts of praise of the Habsburg monarchy are employed [...]

 • A. Ulla Lorenzo
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 28

  Abstract
  It has been traditionally accepted that from 1651 on, when Calderón de la Barca became a priest, the playwright exclusively wrote court plays and autos sacramentales. This [...]

 • M. Trambaioli
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 16

  Abstract
  In spite of many relevant contributions to the Baroque court drama that collect data, gather information and trace the peculiar code of this dramatic genre, numerous critical [...]

 • L. Iglesias Feijoo, A. Vara López
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 4

  Abstract
  La estatua de Prometeo clearly illustrates the love of the artificial that Calderón exhibits in his fiestas cortesanas.The elevated style of the play, based on the principles [...]

 • M. Greer
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 35

  Abstract
  Calderón’s court spectacle play Eco y Narciso was first performed in 1661 to celebrate the tenth birthday of the princess Margarita, the infanta in the center of Velázquez’s [...]

 • T. Ferrer Valls
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 23

  Abstract
  This paper focuses on the period of Lope de Vega’s activity as a playwright in order to reconstruct the theatrical and festive activity related to the court of the Austrias, [...]

 • J. Farré
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 11

  Abstract
  This paper analyses the variants found in the courtly loas of Calderón de la Barca according to the generic type of this dramatic genre in the second half of the seventeenth [...]

 • J. Escudero Baztán, B. Oteiza
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 41

  Abstract
  The present article analyses the motive of the labyrinth in two autos sacramentales of the 17th century: El laberinto de Creta by Tirso de Molina and El laberinto del mundo [...]

 • J. Díez Borque
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 29

  Abstract
  The plays performed in the palace were not exclusively large spectacular productions but also, and most striking, the same or similar plays as in the public theatres were [...]

 • F. de Armas
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 17

  Abstract
  El mayor encanto amor includes an enigmatic character that is almost hidden in this spectacle play.Timanthes, who only speaks some twenty lines in the play, represents an [...]

 • D. Cruickshank
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 5

  Abstract
  Francisco de Avellaneda is one of the less famous dramatists of the seventeenth century: he acted as a censor, and is best known as an entremesista, but he also wrote a zarzuela, [...]

 • T. Chaves
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 36

  Abstract
  The circulation of printed books and engravings containing the texts and the scenes for the staging of Perseus and Andromeda myth in XVII century’s European theatres made [...]

 • E. Cancelliere
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 24

  Abstract
  The present article focuses on studying the argumentative structure of the fable of Amor and Psyche in Calderón’s play Ni amor se libra de amor. The analysis is based on [...]

 • S. Fernández Mosquera
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 12

 • A. Ulla Lorenzo
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 42

 • A. Sáez
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 30

 • C. Strosetzki
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 7

  Abstract
  For José Antonio Maravall, the 17th century in Spain is, in contrast to the 16th century, marked by a reestablishment of the absolutist monarchy that is based on an apparatus [...]

 • J. Rubiera
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 38

  Abstract
  This article analyzes and characterizes the presence of cloak and sword episodes or incidents («lances de capa y espada») in the limited corpus of Calderon’s five comedias [...]

 • N. Rodríguez Valle
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 26

  Abstract
  In this article, we analyze how Calderon transforms capes, swords and duels into a literary and poetic (rather than scenic) language; moreover, how he uses symbolic elements [...]

 • A. Ontiveros
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 14

  Abstract
  This paper analyzes the way Calderon rewrote Cada loco con su tema by Hurtado de Mendoza in order to create El agua mansa. One of the main modifications is that the female [...]

 • O. Higashi Díaz
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 2

  Abstract
  This article attempts to show the different ways letters and documents are used in Calderon’s cloak and sword plays (1627-1635). The aim is to clarify the contribution of [...]

 • A. González Pérez
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 32

  Abstract
  The present work analyses the presence of multiple scenic spatiality sequences in cloak and sword plays of Calderon. Multiple scenic spatiality is understood as the use of [...]

 • P. García Abad
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 20

  Abstract
  The present article analyses the description of prisons within Calderon’s work, parting from a main distinction between real prisons, where the characters are retained before [...]

 • S. Fernández Mosquera
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 8

  Abstract
  The cloak and sword play should be directly linked to mythological festivals, not only because of the common plot structures of both, but also because of further important [...]

 • L. Iglesias Feijoo, I. Hernando Morata
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 39

  Abstract
  This paper examines the dualities, symmetries and paralelisms of Casa con dos puertas, mala es de guardar, which affect to several aspects of the play, as the argument, the [...]

 • J. Farré
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 27

  Abstract
  This study presents an analysis of the conventions of the cloak and sword play and their parodic inversion in Solís’ El doctor Carlino. In the decade of 1630 the cloak [...]

 • J. Escudero Baztán
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 15

  Abstract
  This paper discusses the genre of a play by Calderon No hay cosa como callar. Critics usually define this play either as comedy or as tragedy. The work is in fact unusual [...]

 • D. Cazés Gryj
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 3

  Abstract
  In Calderon’s La Dama Duende and El Galán Fantasma the main characters are presented in way that might lead other characters to believe that they are supernatural beings. [...]

 • Y. Campbell
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 34

  Abstract
  Some critics believe that love à la mode is simply a theatrical convention. However, the possibility remains that conventional notions of love and this new conception of [...]

 • C. Brain
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 22

  Abstract
  This article discusses Greer’s controversial interpretation of La estatua de Prometeo’s political text, which argued that the protagonist, the enlightened Prometeo, is [...]

 • R. Barragán
  ACal (2013). Vol. 6, (1), 10

  Abstract
  Burlesque poetry was a resource that playwrights like Calderon used to renew worn mechanisms of comedies. In this sense, No hay burlas con el amor is a paradigmatic work, [...]

 • C. Grünnagel
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 37

  Abstract
  This article offers an interpretation of Miguel de Cervantes’ exemplary novella The Two Damsels (1613). Its theoretical and methodical basis is informed by the achievements [...]

 • W. Aichinger, S. Kroll
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 27

  Abstract
  The public enactment of secrecy is part of the Spanish Golden Age culture. This article presents a research project, which pursues three objectives: 
A study of secrecy [...]

 • A. González Puche
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 34

  Abstract
  The author as a theatre director, compares Pedro de Urdemalas, the principal hero of Cervante’s comedy, with Berganza, from the Converstaion of the Dogs. In the parallel [...]

 • I. Arellano
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 33

  Abstract
  Book's review

 • Á. Baraibar
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 41

  Abstract
  Table of contents

 • J. Monterrubio Prieto
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 36

  Abstract
  This study examines verb modes and tenses as well as the predicate structure in «Libro decimosexto» of Bartolomé Jiménez Patón’s Comentarios de erudición in an effort [...]

 • L. Sancho
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 35

  Abstract
  Book's review

 • M. Vinatea
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 30

  Abstract
  Our purpose is to study the limits between reality and fiction in the central chapters of the story of the foundation of the Convento de la Encarnación of Lima by Father [...]

 • R. Pérez Martínez
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 31

  Abstract
  This article provides an analysis of the Devil as a character in three genres of discourse. The Devil appears in different guises, according to the specific persuasive purpose [...]

 • J. de Navascués
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 32

  Abstract
  Jornadas náuticas (1647). Carvajal was a dominic friar and he was integrated in the expedition leaded by captain Ochagavía with the objective of discovering the union between [...]

 • M. Prendes Guardiola
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 38

  Abstract
  The present work states the existence of a short theatrical piece represented in 1775 during the celebrations for the coming to power of Matías de Valdivieso as corregidor [...]

 • G. Torres
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 26

  Abstract
  This paper examines the images of Devil in the baroque festivals. The Devil is a familiar figure in these festivals and shows strong inclination to assume comic, ridiculous [...]

 • S. Augusto
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 24

  Abstract
  Reading the Infortúnios Trágicos da Constante Florinda of Gaspar Pires de Rebelo (divided in two parts published respectively in 1625 and 1633, in Lisbon), causes a remarkable [...]

 • E. Fernández Rodríguez
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 25

  Abstract
  Don Quixote’s fascination with Master Peter’s puppet show has spurred artists and stage directors from the 19th century to the present, creating and recreating a definitive [...]

 • E. Fernández Rivera
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 40

  Abstract
  In El pastor Quijótiz (1969), Camón Aznar resorted to the antagonism ideal vs. reality, characteristic of many recreations of Cervantes’ masterpiece, to explore the problem [...]

 • F. Rodríguez Mansilla
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 28

  Abstract
  Book's review

 • B. Mariscal Hay
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 23

  Abstract
  An important part of the dramatic representations that took place during the Colonial period in Mexico (New Spain) was meant to explain religious dogmas. In this paper, I [...]

 • A. Sáez
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 22

  Abstract
  The Devotion of the Cross and The Purgatory of Saint Patrick are a good example of the continuous exercise of the interest that Calderón shows for auto-rewriting and use [...]

 • Á. Baraibar
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 10

  Abstract
  Table of contents

 • A. Zúñiga Lacruz
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 4

  Abstract
  Book's review

 • B. Belloni
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 20

  Abstract
  Book's review

 • I. Arellano
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 21

  Abstract
  Book's review

 • M. Vitse
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 11

  Abstract
  The article examines the role of the metric in the structural design of the comedy ¿De cuando acá nos vino? by Lope de Vega, highlighting its importance, related, but not [...]

 • C. Strosetzki
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 3

  Abstract
  Recent linguistic pragmatics has emphasized that talking is acting. Action, however, belongs to the field of ethics. Hence, of what nature is the relationship that exists [...]

 • F. Plata
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 19

  Abstract
  This paper is an analyisis, annotation and edition of the Mojiganga del mundinovo (‘The raree show, a carnival play’) by Antonio de Zamora. The play was performed in 1698 [...]

 • A. Guijarro-Donadiós
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 13

  Abstract
  The purpose of this article is to study how the trends of diversion and consumption determined the comic elements of the short plays through the analysis of the comic Mayor [...]

 • N. Fernández Rodríguez
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 7

  Abstract
  Taking into consideration Lope de Vega’s corpus of hagiographical comedia, we value how the typical comicality of arte nuevo became compatible with that pious sense which [...]

 • F. de Armas
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 14

  Abstract
  This essay looks at pagan disguises utilized in plays and courtly entertainments of the Golden Age, focusing on El burlador de Sevilla. Don Juan and all those who surround [...]

 • F. Antonucci
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 8

  Abstract
  Los enemigos en casa is a comedy written by Lope de Vega that has been scarcely studied. The plot focuses on the enmity among two sevillian families and the serious problems [...]

 • M. Aguilar Perdomo
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 1

  Abstract
  In the second half of the XVII century, Spanish romances of chivalry continued providing the theater and courtly festivities with characters, topic and motifs. Antonio de [...]

 • F. Rodríguez Mansilla
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 17

  Abstract
  This article draws attention to a type of XVIIth century novella that has been neglected or simply studied as a derivation of other literary manifestations. My objective is [...]

 • M. Rodríguez Cáceres
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 5

  Abstract
  Academias morales de las musas (1642) by Antonio Enríquez Gómez is one of those miscellaneous works that make use of academia’s narrative artifice in order to compile [...]

 • R. Rice
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 9

  Abstract
  Starting in 1650, Calderón de la Barca assigned a new role to the ‘loa’, elevating it artistically to the level of the ‘auto’. In America, Sor Juana Inés de la Cruz [...]

 • Á. Pascual Chenel
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 2

  Abstract
  In a Catholic monarchy, it is to be expected that religion played a transcendentally important role. Not just from a spiritual standpoint, however, but far beyond that, it [...]

 • C. Osswald
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 18

  Abstract
  The canonization of the founder of a Catholic religious order constitutes a milestone in the affirmation of authority by that order. As concerns to the Society of Jesus, it [...]

 • E. Marigno
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 12

  Abstract
  From Homage to Quevedo (1969) of the Mexican artist Jose Luis Cuevas, I present the question of the game in Francisco de Quevedo, and, especially, in the illustrations that [...]

 • B. López de Mariscal
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 6

  Abstract
  When relating his journey, Friar Diego de Ocaña describes two festivities celebrated in Villa de Potosí, both dedicated to the enthronement of images of the Virgin painted [...]

 • M. Colón Calderón, A. Rodríguez de Ramos
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 39

  Abstract
  Se da noticia de la aparición de la página web "Semanas del jardín: Cervantes-Boccaccio un año en la vida de dos escritores".

 • C. Perugini
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (2), 29

  Abstract
  En la biografía novelada se juntan, aparentemente contradictorios, el aspecto documental y científico de la historia con el subjetivismo y lo imaginativo de la ficción.Las [...]

 • V. Roncero
  Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro (2013). Vol. 1, (1), 16

  Abstract
  Presentación de Hipogrifo.

 • L. Suárez
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2013). Vol. 13, (1)

  Abstract
  Congresos y Seminarios

 • C. González, M. Santiago
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2013). Vol. 13, (1)

  Abstract
  Hoy día se requiere que ingenieros militares implementen metodologías de diseño capaces de predecir el rendimiento de los pavimentos basado en información de campo limitada. [...]