Abstract

Les relacions público-privades han estat motiu de debat i de nombroses aportacions acadèmiques. Així, per a la producció i provisió dels serveis públics propis que corresponen als ajuntaments i governs autonòmics, sempre es planteja [...]

Abstract

En la producció i provisió dels serveis públics sempre es planteja el dilema entre 1) gestió directa mitjançant unitats internes de la mateixa administració o empreses públiques, o 2) gestió indirecta a través de fórmules [...]

Abstract

As we believe they are very interesting and enlighting, we collected the messages of several members of the email list IweTel on software licenses.

Abstract

The main characteristics of cloud computing services are explained and the clauses typically included in contracts between suppliers and customers of such services are discussed. Storing data on a cloud service can be more comfortable for an organization and cheaper than local storage, [...]

Abstract

The main characteristics of cloud computing services are explained and the clauses typically included in contracts between suppliers and customers of such services are discussed. Storing data on a cloud service can be more comfortable for an organization and cheaper than local storage, [...]