Abstract

The author presents the results of the research in five parts, which are interconnected. After the introduction, in part two, entitled A Framework for Logistics Outsourcing Decisions, theoretical characteristics of outsourcing are presented. Part three, Core Competences and Outsourcing, describes the logistics competences. Part 4, Transport and Logistics Outsourcing in Europe, discusses the trends in logistics development and outsourcing. The paper will assist managers responsible for the development of logistics strategies. The paper offers a unique buyer-supplier partnership framework by proposing that the logistics outsourcing will increase the competitive advantage of manufacturing firms. Rezultate istraživanja autor je predstavio u pet međusobno povezanih dijelova. Nakon Uvoda, u drugom dijelu s naslovom Okvir za odluke u logističkom „outsourcingu“ predstavljene su teorijske značajke o „outsourcingu“. Logističke kompetencije i „outsourcing“ je naslov trećega dijela. U četvrtome dijelu, koji ima naslov Transportni i logistički „outsourcing“ u Europi, prikazani su trendovi razvoja logistike i „outsourcinga“. Ova znanstvena rasprava daje okvir za uspostavljanje jedinstvenog partnerstva između dobavljača i kupaca sa sugestijom, da logistički „outsourcing“ povećava kompetitivne prednosti industrijskih poduzeća. Rasprava će pomoći menadžerima u razvijanju logističkih strategija i koristiti istraživačima u istraživanju fenomena logističkog menadžmenta.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112087&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112086&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9377820?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2017

Volume 2017, 2017
DOI: 10.7307/ptt.v19i6.972
Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?