• E. McCloskey
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 6

  Abstract
  Foreign language ability, global awareness, and intercultural communication skills are increasingly recognized as essential dimensions of productive participation in the emerging [...]

 • A. Gutiérrez Martín, K. Tyner
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 5

  Abstract
  This article addresses some possible relationship between education and media in contemporary society and explores the role that formal education should play in both the integration [...]

 • A. Kendall, J. McDougall
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 4

  Abstract
  This article questions the relationships between literacy, media literacy and media education. In the process, we connect the findings from a range of our ethnographic research [...]

 • M. Area Moreira, M. Ribeiro Pessoa
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 3

  Abstract
  This paper proposes a model for developing new literacies of citizenship in the digital society. Using Baumman’s metaphor, we contrast the 'solid' culture of the 19th and [...]

 • A. Gutiérrez Martín, K. Tyner
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 2

 • J. Aguaded Gómez
  Comunicar. Media Education Research Journal (2012). Vol. 20, (1), 1

 • A. diversos
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 1

  Abstract
  Reviews Caplletra 52 (Spring, 2012) Mariona Iribarren Nadal, ressenya de Francesc Noguet i Mireia Sopena (coord.), «Col·lecció Argumenta», Vilanova i la Geltrú, El [...]

 • A. diversos
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 11

  Abstract
  Reviews Caplletra 53 (Autumn, 2012) Aina Monferrer Palmer, ressenya del «Monogràfic sobre Vicent Andrés Estellés», Reduccions. Revista de poesia (publicació trimestral), [...]

 • V. Escartí
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 7

  Abstract
  El present article té com a objectiu editar i estudiar l’anònima «Suma de la vida del rey don Jaume», publicada a València el 1699. En primer lloc, es fa un breu repàs [...]

 • A. Rossich
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 4

  Abstract
  En aquest article s’estudien les fonts i els préstecs literaris que es poden detectar en «Lo Desengany», una notable peça dramàtica en dos actes escrita per Francesc [...]

 • E. Miralles
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 2

  Abstract
  La propaganda política de la guerra dels Segadors inclou figures catalanes de renom com ara Gaspar Sala i Berart, Francesc Martí i Viladamor o Alexandre de Ros, del bàndol [...]

 • P. Valsalobre
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 9

  Abstract
  Després de repassar la bibliografia crítica i els textos poètics derivats, es procedeix a l’anàlisi d’un conegut sonet de Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona [...]

 • A. Ferrando
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 6

  Abstract
  Examen crític de les investigacions i publicacions dels darrers trenta anys sobre la situació de la llengua i la literatura catalana del Regne de València a l’època [...]

 • G. Colón Domènech
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 3

  Abstract
  Aquest article passa revista a les principals obres lexicogràfiques sobre el català antic i presenta la figura de Lluís Faraudo de Saint-Germain, autor del «Vocabulari [...]

 • M. Marín, M. Cuenca
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 10

  Abstract
  Aquest article se centra en l’anàlisi de les construccions que contenen l’aplec és que en dos corpora orals de català, un de conversa i un d’entrevistes a informants. [...]

 • F. Vila i Moreno, V. Bretxa i Riera, L. Comajoan i Colomé
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 8

  Abstract
  Aquest article estudia la presència de diverses llengües al Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona (PCB) centrant-se en les competències dels seus [...]

 • P. Rosselló Bover
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (1), 5

  Abstract
  Gabriel Alomar va publicar nombrosos articles al periòdic El Día. Alguns d’aquests escrits parlaven sobre obres literàries i sobre escriptors catalans, espanyols i europeus [...]

 • A. Fabà, B. Montoya
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 12

  Abstract
  Aquest article fa una elaboració de les dades de l’Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004 referides a la transmissió intergeneracional del català. Primerament [...]

 • F. Ramallo
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 19

  Abstract
  En este artículo abordamos el análisis de la evolución reciente del gallego en el ámbito familiar. En concreto, nos interesan los procesos de producción, reproducción [...]

 • I. Martínez de Luna Pérez de Arriba
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 16

  Abstract
  En este trabajo se analiza la revitalización del euskera en el ámbito familiar, situándola en el contexto general de Euskal Herria y en el particular de cada uno de los [...]

 • B. Montoya Abat, A. Mas i Miralles
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 14

 • A. Gavarró, F. Adani, M. Ramon, S. Rusiñol, R. Sánchez
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 21

  Abstract
  Les clàusules de relatiu han estat objecte d’un nombre important de treballs en el camp de la gramàtica adulta, la gramàtica infantil i l’afàsia. Aquí emprenen el [...]

 • J. Climent
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 18

  Abstract
  Aquest article constitueix un estudi de les activitats més rellevants i la posició ideològica de Nicolau Primitiu Gómez Serrano al voltant del català de València: fixació [...]

 • P. Cocozzella
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 15

  Abstract
  Francesc Moner (c. 1462-c. 1492), autor català de notable talent, es distingí, gràcies a la seva producció tant en català com en castellà, en els cercles literaris de [...]

 • N. Ó Murchadha
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 13

  Abstract
  La revitalització de l’irlandès a la llar familiar no sols és un principi del manteniment de la llengua i de la seua expansió a d’altres dominis, sinó que també [...]

 • D. Morris
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 20

  Abstract
  La importància de la família en la revitalització de les llengües minoritàries mai no serà prou subratllada. En els 30 darrers anys hi ha hagut una activitat acadèmica [...]

 • E. Gallén
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2012). Vol. 27, (2), 17

  Abstract
  La recepció de Cocteau en l’escena catalana d’entreguerres es va centrar en manifestacions avantguardistes de caràcter espectacular. Si Parade, Le train bleu i Oedipus-Rex [...]

 • A. Sáez
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 7

 • G. Mensching, J. Rolshoven, M. Tietz
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 3

 • I. Hernando Morata
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 2

  Abstract
  Calderón is a great admirer of Góngora's poetry, whose verses he often borrows. This paper focuses on a specific case of this intertextuality, the presence [...]

 • A. Sáez
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 12

  Abstract
  Among the different topics that Calderón uses to design his sacramental plays, there are a series of paradigms closely related to military arguments. Their sources are not [...]

 • A. Lauer
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 21

  Abstract
  A late calderonian work like the auto sacramental entitled El tesoro escondido (1679) reflects the culminating point of Pedro Calderón de la Barca's rhetorical [...]

 • S. Kluge
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 18

  Abstract
  Eco y Narciso demonstrates the paradoxical coexistence of mutually exclusive views of its mythological material: on one hand, in the foreground of the scene, as it were, we [...]

 • C. Montiel
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 15

  Abstract
  The topic of this paper is the link between music and the stimuli of expectations in the audience. In the selected interlude, published in 1663, this occurs from the song [...]

 • E. del Río Parra
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 23

  Abstract
  This essay propose that today's «virtual time", a concept much written about in this era of techno(i)logical communication, is recognizable in Calderón [...]

 • M. Peña Pimentel
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 20

  Abstract
  This study presents a methodological proposal that can be applied to Calderón's comedias. Topic maps are a useful tool, both conceptual and methodological, that [...]

 • A. Rodríguez Villar
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 17

  Abstract
  This paper uses neuroscientific concepts to show an evolution of Segismundo in La vida es sueño in more dimensions than the social or individual ones, linking it to [...]

 • M. Greer
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 25

  Abstract
  This article relates the discovery of certain brain cells known as "mirror neurons" that help explain the biological basis of a pre-conceptual, pre-linguistic grounding [...]

 • F. López Martín
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 22

  Abstract
  This essay presents the manner in which Calderón involves the spectator in his plays Life is a Dream and, Eco and Narciso, making the spectator live an imaginary reality. [...]

 • A. Ávila
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 19

  Abstract
  The present work analyzes the concept of possible worlds within Possible Worlds, a film by the Canadian director Robert Lepage, and El gran teatro del mundo by Calderón [...]

 • A. Ndalianis
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 16

  Abstract
  Through an analysis of the television show Lost and The Lost Experience alternative reality game that developed from it, this article argues that the serial form that drives [...]

 • J. Suárez
  ACal (2012). Vol. 5, (1), 24

  Abstract
  The present work makes use the theory of virtual reality in order to analyze and classify the work of Calderón within a concept that defines culture merely as entertainment. [...]

 • E. Oñate
  (2012). Research Report, Nº PI386

  Abstract
  En este trabajo se analizan algunas de las razones que dificultan y favorecen la transferencia de los resultados de la investigación que se desarrolla en entornos científicos [...]

 • E. Oñate, C. Labra, F. Zárate, J. Rojek
  (2012). Research Report, Nº PI373

  Abstract
  We present a new computational model for predicting the effect of blast loading on structures. The model is based in the adaptive coupling of the finite element method (FEM) [...]

 • A. Eijo, E. Oñate, S. Oller
  (2012). Research Report, Nº PI378

  Abstract
  A new bilinear 4-noded quadrilateral element (called QLRZ) for the analysis of composite laminated and sandwich plates/shells based on the refined zigzag theory (RZT) proposed [...]

 • S. Duwadi, J. Pagán-Ortiz
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2013). Vol. 13, (1)

  Abstract
  Aunque el número de eventos peligrosos ha incrementado a nivel mundial, los avances en las ciencias y la ingeniería en infraestructura han permitido mejoras [...]

 • L. Suárez
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Congresos y Seminarios

 • J. Valdés, J. Gallay
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Experimentos que involucran la compresión unidimensional de un material granular compuesto de granos quebradizos porosos, revelan la existencia de dos procesos distintos [...]

 • D. Fratta, D. Hart, A. Summitt
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Este manuscrito presenta resultados del uso de métodos geofísicos para el estudio del movimiento de los efluentes sépticos en suelos superficiales. Los casos de estudio [...]

 • A. Fernández, J. Alvarellos
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  En numerosos estudios publicados se ha demostrado que el estado de esfuerzos in-situ, la presión de poro y las propiedades mecánicas de las rocas (definidos como el modelo [...]

 • D. Cortes, J. Santamarina, A. Jugo
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La capa granular en un pavimento flexible con rigidez invertida se compacta sobre una base rígida de suelo-cemento y se cubre con una delgada capa asfáltica de rodamiento. [...]

 • L. Hoyos, C. Velosa
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La evaluación correcta de los parámetros de resistencia residual al corte de suelos no saturados, bajo esfuerzos normales y estados de succión matricial relativamente bajos, [...]

 • R. Terzariol
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La región semiárida central de la República Argentina, en particular la ciudad de Córdoba, presenta distintos tipos de suelos loéssicos, [...]

 • C. Cary, C. Zapata
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Un número limitado de ecuaciones han sido postuladas para la incorporación de los efectos del cambio de humedad en el módulo resiliente de los suelos. [...]

 • G. Zavala, M. Olcese, J. Zegarra, V. Moreno
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  El sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007 cerca a Pisco, Perú, ocasionó licuación de arenas en múltiples lugares ubicados a lo largo de 250 kilómetros de la costa de [...]

 • L. Vallejo
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La acción de las olas sobre taludes en las costas es el principal responsable de sus fallas. El nivel del agua en el océano influye en la intensidad de la erosión ocasionada [...]

 • M. Sánchez, G. Mountassir, E. Romero
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Existe un interés renovado y creciente por estudiar el comportamiento de presas para protección de inundaciones. Es importante estudiar el comportamiento de los rellenos [...]

 • G. Montalva, F. Soto, A. Rodriguez-Marek
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  En este artículo se discuten las falencias de un sistema de diseño sísmico basado en una clasificación discreta de la amplificación de sitio. Se muestra que el promedio [...]

 • Z. Medina-Cetina, J. Cepeda
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Este artículo presenta la formulación probabilista de un modelo empírico para la determinación de deslizamientos de tierra producidos por el efecto de lluvia. El modelo [...]

 • V. Rinaldi, M. Cruz, J. Capdevila, J. Clariá
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  La estructuración en los loess pampeanos primarios de origen eólico y en los limos loessoides redepositados (loess secundarios) aparece como una cementación diseminada [...]

 • M. Pando, E. Sandoval-Vallejo
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Las arenas calcáreas están conformadas principalmente por residuos de organismos marinos y normalmente tienen una mineralogía única (con alto contenido de carbonatos de [...]

 • M. Herrera
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Las propiedades ingenieriles de los suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia reflejan el proceso de evolución e intensa meteorización de las cenizas depositadas [...]

 • A. Sfriso, G. Weber, E. Núñez
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  En este artículo se revisa la teoría de tensión-dilatancia de Rowe desde el punto de vista de su implementación como regla de flujo de la plasticidad convencional. Se [...]

 • C. Pasten, H. Shin, J. Santamarina
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Muchos sistemas geotécnicos están sometidos a solicitaciones repetitivas de pequeña magnitud que producen acumulación de deformaciones en el largo [...]

 • P. Arduino, P. Mackenzie-Helnwein, C. Mast, G. Miller
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  En este artículo se presentan dos extensiones al Método de Puntos Materiales (MPM) que mejoran la aptitud del método en la simulación de deslizamientos [...]

 • M. Pando, J. Santamarina
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (1)

  Abstract
  Editorial: Segundo encuentro de profesores e investigadores latinos de geotecnia (geolatina 2011)

 • L. Avilés
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (2)

  Abstract
  Revisión: La reparación de los daños catastróficos: Catástrofes naturales, administración y derecho público

 • C. Argiz, E. Menéndez, A. Moragues, M. Sanjuan-Barbudo
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (2)

  Abstract
  El desarrollo de nuevos conglomerantes complementarios al cemento portland se presenta como una alternativa que permitirá reciclar residuos, entre otros posibles beneficios. [...]

 • M. Alcántara-Garduño, J. Ramírez-Camacho
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (2)

  Abstract
  Con el objetivo de conocer el tipo de eventos, las causas, consecuencias, materiales involucrados y frecuencia de accidentes químicos en fuentes fijas y transporte [...]

 • E. Tapia-Hernandez, E. Sordo-Zabay
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (2)

  Abstract
  Se analizan dos torres de celosía para transmisión eléctrica de alta tensión, aplicando 14 patrones de velocidad de viento, según diferentes normatividades internacionales, [...]

 • T. Azevedo, I. André, A. Tavares
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (2)

  Abstract
  Este trabalho apresenta a aplicação do uso dos indicadores multivariados locais de corelação espacial (LISA) no mapeamento das ocorrências de deslizamentos de terra e [...]

 • O. Diaz-Nevares, L. Suárez
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (2)

  Abstract
  La evaluación de la integridad estructural de las turbinas eólicas sometidas a terremotos es un tema poco estudiado debido en parte a la complejidad que conlleva modelar [...]

 • A. Laugé-Eizaguirre, J. Hernantes, L. Labaka, J. Sarriegi
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (2)

  Abstract
  Las crisis son fenómenos complejos, de diversa naturaleza, la mayoría de las veces inevitables y cuya gestión resulta muy complicada. Por ello, para facilitar el proceso [...]

 • J. Perdomo, H. Cavallín
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2012). Vol. 12, (2)

  Abstract
  Editorial: Acerca de la importancia del trabajo colaborativo en el desarrollo de proyectos en riesgo de ser expuestos a desastres naturales

 • B. Zamora, A. Kaiser
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (3)

  Abstract
  This work presents a numerical study on the turbulent flow of air with dispersed water droplets in separators of mechanical cooling towers. The averaged Navier-Stokes equations [...]

 • F. Villegas, S. Gutiérrez
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (3)

  Abstract
  This paper presents a method for shape optimization of two-dimensional models subjected to simple or multiple load cases. The optimization is performed iteratively using evolutionary [...]

 • M. Toledo, R. Morán, H. Campos
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (4)

  Abstract
  Flow through coarse porous media, as rockfill, gravel or sand of big size, exhibit a non linear relation between hydraulic gradient and seepage velocity. This behavior is [...]

 • E. Tamayo-Mas, A. Rodríguez-Ferran
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (3)

  Abstract
  Gradient-enhanced models based on regularised displacements are an alternative to standard models in order to simulate material failure. In this alternative formulation, mechanical [...]

 • E. Soudah, M. Bordone, A. Álvarez, J. Cobo, F. Carlos, B. Suárez
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (4)

  Abstract
  Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) consists in the occurrence of recurrent episodes of airflow limitation during sleep, with undesirable consequences for the health. [...]

 • J. Soler, E. Bladé, M. Sánchez-Juny
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (2)

  Abstract
  The development of more and more potent computers and the recent research in the field of hidroinformatics makes possible the free surface flow modelling in two dimensions [...]

 • F. Salazar, E. Oñate, R. Morán
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (2)

  Abstract
  The paper presents the results of the application of the Particle Finite Element Method (PFEM) to the analysis of landslides in reservoirs. This is a complex phenomenon, because [...]

 • J. París, S. Martínez, X. Nogueira, I. Colominas, F. Navarrina, M. Casteleiro
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (1)

  Abstract
  Optimum design of structures has been traditionally focused on the analysis of shape and dimensions optimization problems. However, more recently a new discipline has emerged: [...]

 • C. Paredes, R. Castedo, M. Llorente, L. Laín
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (4)

  Abstract
  The recession of coastal cliffs is a widespread phenomenon on the rocky shores that are exposed to the combined incidence of marine and meteorological processes that occur [...]

 • M. Molina, J. Cruz, S. Oller, A. Barbat, L. Gil
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (2)

  Abstract
  The strengthening of concrete structures with laminates of carbon fibers CFRP (Carbon Fibers Reinforced Polymer) began in the 1980s. Nowdays, this technology is one of the [...]

 • J. Ródenas, G. Bugeda, J. Albelda, E. Oñate, E. Nadal
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (1)

  Abstract
  This work analyzes the influence of the discretization error contained in the Finite Element (FE) analyses of each design configuration proposed by the structural shape optimization [...]

 • C. Duque-Daza, A. Ramirez, D. Garzón-Alvarado
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (4)

  Abstract
  In this work we have developed several numerical examples of reaction-diffusion equations with growing domain. For this purpose we have used the Schnakenberg reaction model [...]

 • J. Donaire-Ávila, A. Benavent-Climent
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (4)

  Abstract
  Several approaches are investigated to model interior reinforced concrete waffle-flat-plate-column connections. A model is proposed that provides very good results with reasonable [...]

 • F. Cavalieri, V. Fachinotti, A. Cardona
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (2)

  Abstract
  In this paper we propose a mortar algorithm for the study of contact mechanics in three dimensional elasticity problems. The projection surface used for integrating the equations [...]

 • E. Casoni, J. Peraire, A. Huerta
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2012). Vol. 28, (4)

  Abstract
  This article presents a high-order Discontinuous Galerkin method for compressible flow problems, in which is very frequent the formation of shocks. The stabilization is introduced [...]