• E. Martínez-Salanova Sánchez
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 1

 • S. Kotilainen
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 23

  Abstract
  Public space, especially online, is now offered more than ever before. Still, the role of public media production in youth cultures has not been very much noticed in civic [...]

 • F. Banda
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 22

  Abstract
  This article argues that African media education must define a pedagogical agenda for citizenship. That task lies in a postcolonial revisionism of liberal modes of thought [...]

 • E. Orhon
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 21

  Abstract
  Starting with the 1990s, private radios and televisions were the primary steps in Turkish media’s new structure. At that time, there was no interest in media literacy or [...]

 • E. Salomon
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 20

  Abstract
  The author presents a global perspective on the reasons why television is regulated, the mechanisms used for regulation, and what regulation covers, particularly its cultural [...]

 • V. Camps Cervera
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 19

  Abstract
  Education in and for the media is doubtlessly necessary and is very slowly slipping into regular education, but not very satisfactorily. This work must be fleshed out by the [...]

 • R. Morduchowicz
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 18

  Abstract
  One of the specific challenges faced by media education in Latin America is to narrow the divide and promote more equitable, fairer access to cultural and technological commodities [...]

 • I. Saleh
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 17

  Abstract
  At a time when the region of Middle East and North Africa (MENA) is full of potential for capacitybuilding, social unrest, political agitation and poor civil liberties are [...]

 • K. Akyeampong
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 16

  Abstract
  This contribution reviews the introduction of old and new information communication technologies in Ghanaian education. It points out how the recent proliferation of multi-media [...]

 • C. Wilson, B. Duncan
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 15

  Abstract
  This analysis presents a report on media literacy education in Ontario. It provides an overview of the curriculum for media literacy that is mandated by the provincial government. [...]

 • H. Jeong
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 14

  Abstract
  The authors begin by providing the historical and social background of Korean media education, which has its roots in civil participation activities in the 1980s. Then, they [...]

 • C. Cheung
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 13

  Abstract
  Although media education is a comparatively new area of studies in Hong Kong, it is already flourishing. Why? This contribution identifies the education reform as an important [...]

 • S. Moeller
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 12

  Abstract
  Freedom of expression is both a life and death matter and a bread and butter issue. Free media that allow a diversity of voices to be heard and all ideas to be discussed play [...]

 • B. Das
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 11

  Abstract
  The recent explosion of communication tools and services within last two decades has posed new questions that are beyond the comprehension of existing pedagogy in Indian Comm [...]

 • J. Naji
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 10

  Abstract
  Information and communication technologies (ICT) are imposing a radical reform in journalism and media education. Without a strategic, participatory pedagogical vision, journalism [...]

 • R. Opertti
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 9

  Abstract
  The autor addresses the analysis of media and information literacy from an education and curricular perspective emphasizing the development of competencies that students require [...]

 • J. Lau, J. Cortés
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 8

  Abstract
  Nowadays, information is one of the main resources for an individual’s development and wellbeing, therefore distributing and using information must be a top priority for [...]

 • A. Silver
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 7

 • A. Waheed Khan
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 6

 • M. Scheuer
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 5

 • D. Frau-Meigs, J. Torrent
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 4

 • J. Aguaded Gómez
  Comunicar. Media Education Research Journal (2009). Vol. 17, (1), 3

 • A. diversos
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 1

  Abstract
  Reviews Caplletra 46 (Spring, 2009) Rafael Roca, ressenya de Magí Sunyer Moliné, Els mites nacionals catalans, Vic, Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 2006, 325 pp.Maria [...]

 • A. diversos
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 12

  Abstract
  Reviews Caplletra 47 (Autumn, 2009) Núria Alturo, ressenya d'Ángeles Carrasco Guitiérrez (ed.), Tiempos compuestos y formas verbales complejas, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, [...]

 • M. Olaziregui
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 8

  Abstract
  Tras unas breves consideraciones introductorias en torno al concepto de ideología, el artículo analiza la aportación que la crítica postcolonial contemporánea ha realizado [...]

 • R. Rosselló
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 5

  Abstract
  Aquest article aborda l’anàlisi del teatre per a infants i adolescents aplicat a textos dramàtics editats. El plantejament d’anàlisi presentat té com punt de partida [...]

 • M. Prats Ripoll
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 2

  Abstract
  L’objectiu d’aquest article és presentar una aproximació a la poesia per a infants a partir d’un conjunt de reflexions sobre el gènere (que abraçaran àmbits, funcions, [...]

 • G. Lluch
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 10

  Abstract
  El camp de la literatura per a infants i joves reclama habitualment dades objectives que permeten avaluar el tipus de relat amb el qual ha de treballar l’editor, el traductor, [...]

 • G. Lluch
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 7

  Abstract
  Introducció al monogràfic.

 • L. Martín
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 3

  Abstract
  De totes les característiques burlesques i paròdiques de gèneres literaris tradicionals medievals que apareixen en «Lo Somni de Joan Joan» una de les que més destaca [...]

 • J. Martines
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 11

  Abstract
  El contacte amb els aragonesos ha estat un condicionant del lèxic del català del País Valencià. Pretenem mostrar ací amb exemples concrets l’antiguitat d’aquesta [...]

 • M. Ginestí Rossell, M. Forcada Zubizarreta
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 9

  Abstract
  En aquest article es descriuen els sistemes de traducció automàtica, les seves aplicacions actuals i les principals dificultats que ha d’afrontar aquesta tecnologia lingüística. [...]

 • J. Fitó Pardo
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 6

  Abstract
  La dixi és normalment concebuda, des del punt de vista lingüístic, com un fenomen que mostra la relació entre els trets estructurals del llenguatge i el context específic [...]

 • F. Robles i Sabater
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 13

  Abstract
  Aquest article es proposa indagar les principals aportacions dels romanistes alemanys, austríacs i suïssos al desenvolupament dels estudis catalans en àmbits de recerca [...]

 • K. Wieland, M. Medina
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 20

  Abstract
  Aquest estudi proporciona una visió panoràmica de les obres i els articles publicats als països de parla alemanya sobre qüestions de sociolingüística catalana. Recull, [...]

 • A. Quintana i Font
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 17

  Abstract
  L’autor presenta i comenta les obres sobre gramàtica contrastiva del català i altres llengües realitzades per lingüistes alemanys des de 1502 fins a l’actualitat. [...]

 • A. Torrent-Lenzen
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 15

  Abstract
  Aquest article presenta i comenta els principals treballs de romanistes suïssos, alemanys i austríacs sobre la història interna i externa del català, i tracta aspectes [...]

 • V. Álvarez Vives
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 22

  Abstract
  Aquest article es proposa oferir una panoràmica global de les principals aportacions de la Romanística alemanya als estudis lingüístics catalans, amb especial atenció [...]

 • F. Robles i Sabater
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 19

 • J. Ribera
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 16

  Abstract
  El discurs oral informal, ontogenèticament més bàsic i d’altra banda habitual en les interaccions comunicatives dels aprenents, es projecta de manera freqüent en les [...]

 • L. Bracho, F. Calatayud
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 14

  Abstract
  La toponímia no és només la manera de denominar un lloc, sinó que és la representació d’aquest a través dels valors, creences, actituds, etc. Per tant, la morfologia [...]

 • T. Martínez Romero
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 21

  Abstract
  Anàlisi del pròleg de la traducció de l’"Econòmica" d’Aristòtil realitzada per Martí de Viciana el Vell a partir de la versió llatina de Leonardo Bruni. Viciana, [...]

 • J. Malé
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (2), 18

  Abstract
  La major part de les obres poètiques que va escriure Josep M. de Sagarra s’emmotllen, dins les formes de la poesia popular i tradicional, sovint revestides d’una certa estilització [...]

 • T. Duran
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia (2009). Vol. 24, (1), 4

  Abstract
  La il·lustració ha esdevingut un element imprescindible en la edició per a infants. Per a procedir a una anàlisi valorativa d’allò que la il·lustració exposa i de [...]

 • J. Worley
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 15

  Abstract
  El príncipe constante by Pedro Calderón de la Barca is a comedia based on the history of Portugal. It is set in the historical framework of the early expansion of the Portuguese [...]

 • E. Rull
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 10

  Abstract
  In this essay it is studied the topic of «maná» in three autos by Calderón, although we focus mainly in La piel de Gedeón, as this is the text in which the topic we mention [...]

 • F. López-Martín
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 5

  Abstract
  In this essay, I study different forms in which violence manifests in La Aurora en Copacabana by Calderón and its relation with two visions of the world that are in conflict [...]

 • A. Leija
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 1

  Abstract
  El castillo de Lindabridis (ca. 1661-1663) is one of the spectacle plays of chivalric inspiration by Calderón de la Barca. It is based on the novel by Diego Ortúñez de [...]

 • M. Greer
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 13

  Abstract
  Uno de los eternos debates entre los calderonistas es el del castigo del soldado rebelde que incendió la rebelión para derrocar a Basilio y coronar a Segismundo en La vida [...]

 • V. García Ruiz
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 8

  Abstract
  This paper points out how biblical texts normally work in autos sacramentales by Calderón de la Barca, and through the idea of an «interpreting community», understands [...]

 • J. Farré
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 4

  Abstract
  In the first place, this article tries to determine the first stages of the evolution of the loa during the 16th and the 17th centuries. Secondly, it deals with the main characteristics [...]

 • J. Escudero
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 16

  Abstract
  The critical study of El escondido y la tapada implies a series of textual problems related to the complexity of various materials that exist in the play, mostly printed.The [...]

 • B. Devos
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 11

  Abstract
  La mayoría de la atención crítica que ha recibido El Tuzaní de la Alpujarra de Pedro Calderón de la Barca durante las últimas tres décadas ha sido enfocada en la cuestión [...]

 • M. Delgado Morales
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 6

  Abstract
  While the presence of violence in the theater of Calderón has been observed by numerous scholars, this violence has not always been satisfactorily explained. Taking into [...]

 • F. de Armas
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 2

  Abstract
  This essay focuses on the complex utilization of mythological and astrolological elements in La vida es sueño in an attempt to bring together and harmonize my previous interpretations [...]

 • A. Carreño Rodríguez
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 14

  Abstract
  The complementary parts of Calderón’s La hija del aire represent the disastrous consequences provoked by bad government, corruption, and lust for power and is a prime example [...]

 • I. Arellano
  ACal (2009). Vol. 2, (1), 9

  Abstract
  The article traces in four sections an overview of the forms of violence present in Calderón’s theater. The first section is responsible for its most intense expression: [...]

 • Finite Elements in Analysis and Design (2009). Vol. 45 (6-7), pp. 395-405

  Abstract
  A new methodology for the geometrically nonlinear analysis of orthotropic membrane structures using triangular finite elements is presented. The approach is based on writing [...]

 • C. Labra, E. Oñate
  Commun. Numer. Meth. Engng (2009). Vol. 25 (7), pp. 837-849

  Abstract
  The first step in a discrete element simulation is the discretization of the domain into a set of particles. The cost of generating a good cylindrical or spherical packing [...]

 • B. Boroomand, M. Najjar, E. Oñate
  Computational Mechanics (2009). Vol. 44, pp. 173-190

  Abstract
  In this paper we propose a new mesh-less method based on a sub-domain collocation approach. By reducing the size of the sub-domains the method becomes similar to the well-known [...]

 • Computational Mechanics (2009). Vol. 44 (3), pp. 363-375

  Abstract
  A methodology for the geometrically nonlinear analysis of orthotropic shells using a rotation-free shell triangular element is developed. The method is based on the computation [...]

 • Int. J. Numer. Meth. Engng. (2009). Vol. 80, (10), pp. 1261-1294

  Abstract
  In this paper, the so‐called added‐mass effect is investigated from a different point of view of previous publications. The monolithic fluid–structure problem is [...]

 • R. Löhner, E. Oñate
  Int. J. Numer. Meth. Engng. (2009). Vol. 78 (13), pp. 1618-1630

  Abstract
  An advancing front technique for filling space with arbitrary, separated objects has been developed. The input required consists of the specification of the desired object [...]

 • S. Idelsohn, M. Mier-Torrecilla, E. Oñate
  Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., (2009). vol. 198, pp. 2750–2767

  Abstract
  Particle methods are those in which the problem is represented by a discrete number of particles. Each particle moves accordingly with its own mass and the external/internal [...]

 • D. Capua, A. Marí, E. Oñate
  Monograph CIMNE (2009). M113

  Abstract
  Cuando una estructura de hormigón armado queda expuesta a la acción del fuego se producen, tanto en el hormigón como en el acero, un conjunto de fenómenos [...]

 • J. Batista, L. Godoy
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  Se estudia el accidente ocurrido en un gran depósito de combustible en el Reino Unido, al norte de Londres, a finales del 2005, con el fin de identificar el proceso de formulación [...]

 • J. Agudelo, R. Lopéz
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  En este trabajo se construyeron curvas de fragilidad y matrices de probabilidad de daño para diferentes tipos de edificaciones típicas en Puerto Rico, usando [...]

 • J. Massa, A. Giudici
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  La seguridad en los sistemas de transporte y distribución de gas es uno de los principales aspectos que debe considerarse en el diseño de dichas instalaciones. [...]

 • M. Moura, E. Filho
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  Apresenta-se estudo de caso em que se avaliou o comportamento dos recalques apresentados em edifício comercial existente no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, observados [...]

 • M. Fuentes, C. López, D. Limón, Y. Cifuentes, R. Porras, F. Barreras
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  Se estudió la vibración teórica y experimental de un edificio de nueve niveles localizado en la ciudad de Tijuana. Para la estimación teórica se utilizo el programa SAP [...]

 • M. Shzu, G. Doz
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  O entendimento do processo de falha, bem como dos fatores capazes de desencadear o desenvolvimento de uma fissura, é a base fundamental da teoria da Mecânica [...]

 • O. Molina, A. Terrades, J. Ruiz
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  Limitar la capacidad de transporte a través del hormigón es fundamental para mejorar la durabilidad del material resultante. El uso de cenizas volantes como adición del [...]

 • R. Terzariol
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  Este artículo consta de dos partes y en su conjunto describe en forma sucinta las actuaciones ingenieriles relacionadas con la Geotecnia en Argentina, durante el período [...]

 • R. García
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  El desarrollo urbanístico ha tenido como consecuencia el incremento en la frecuencia y magnitud de la ocurrencia de inundaciones locales, con el potencial de ocasionar graves [...]

 • L. Godoy
  International Journal of Natural Disasters, Accidents and Civil Infrastructure (2009). Vol. 9, (1)

  Abstract
  Editorial: Acerca del concepto de desastres naturales

 • A. Soba, A. Denis
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (1)

  Abstract
  This work contains a study of an algorithm devised to analyze problems of contact between two materials separated by a gap, alternatively open and close. In the finite element [...]

 • J. Suárez, A. Plaza, G. Carey
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (1)

  Abstract
  In this work we introduce a geometrical diagram to study the geometric quality of triangles generated by iterative application of the four Triangles Longest Edge (4TLE) partition. [...]

 • G. Prates, G. Grigoletti, I. Iturrioz, H. Martins
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (1)

  Abstract
  Cold-formed steel roofing sheets are applied over closings and coverings with several types of engineering structures. The connection between the structure and the sheets [...]

 • C. Castañeda, J. González, L. Alvarez, L. Manzano, A. Santiago, A. Cordero
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (1)

  Abstract
  In this work a new polishing tool of optical surfaces has been designed. We have called a porous tool, because it is formed by perforations and circular posts. The design [...]

 • N. Guerrero, M. Marante, R. Picón, J. Flórez
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (1)

  Abstract
  In this work a mathematical model based on the lumped damage mechanics is developed. The model allows predicting the damage evolution on steel hollows structural beams subjected [...]

 • W. Matias Silva, L. Mendes
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (2)

  Abstract
  This article presents a unified corotational kinematics of deformable bar elements that can be represented as plane truss, spatial truss or 2D beam elements. The corotational [...]

 • L. González, J. Vanegas, D. Garzón
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (2)

  Abstract
  Reaction-diffusion systems with Turing instabilities have been used to represent several biological phenomena, which may involve growth of organs or tissues. This article [...]

 • L. Jacomassi, M. Barbosa, A. Gamino
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (2)

  Abstract
  The objective of this paper is the numerical sttudy of the behavior concrete beams and columns by non-linear numerical simulations. The numerical analysis is based on the [...]

 • D. Felix, R. Rossi, D. Bambill
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (2)

  Abstract
  This paper dels with the transverse vibration of non-uniform rotating beams, by means of the differential quadrature method (DQM). The formulation is based on the Timoshenko [...]

 • I. Morales, R. Valera, Y. brito, H. Casañas, C. Morfa
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (2)

  Abstract
  There have been stated the mathematical foundations that allow to obtain packings of any type of particles, which will contribute to make simulations and modeling of physical [...]

 • M. Piovan, R. Sampaio
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (3)

  Abstract
  In this paper a continuous model is presented that by finite element discretization is employed in the analysis of coupled extensional flexural and torsional vibrations of [...]

 • A. Ibán, M. Pérez
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (3)

  Abstract
  Of all the design conditions for frames, in many cases the most critical one consists on ensuring that, under any possible combination of loads, flexural buckling should not [...]

 • J. Capote, D. Alvear, O. Abreu, M. Lázaro, A. Cuesta
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (3)

  Abstract
  To assess the adequacy of the safety aspects of people in the buildings, it is necessary to make an accurate estimate of time required for occupants to move a safe place. [...]

 • L. García
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (3)

  Abstract
  The present study develops the application of optimization techniques via the use of Overall Adjustment of the Response to determine modal parameters for the identification [...]

 • Z. Pravia
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (3)

  Abstract
  Sumário O presente trabalho apresenta os resultados de um estudo numérico - computacional para determinaçao da distribuiçao de carregamento transversais [...]

 • D. Capua, E. Oñate
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (4)

  Abstract
  In this paper, a hygro-thermo-mechanical model for concrete exposed to fire, based in the mechanics of unsatured porous media of Coussy, is introduced. The model state variables [...]

 • R. Rosales, P. Díez
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (4)

  Abstract
  A new goal-oriented residual a posteriori error estimator is introduced for elliptic problems. The proposed estimate is based on using bubble functions over both elements [...]

 • P. Teixeira, C. Fortes
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (4)

  Abstract
  The performance of the three-dimensional non-linear Navier-Stokes model, FLUINCO, in the simulation of wave propagation on variable depth is here analyzed. The numerical model [...]

 • R. Espinoza, J. Flórez-López, G. Larrazabal
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (4)

  Abstract
  In this paper the optimization of the program "Processor" is presented. The "processor" is a finite element program used by the tool "Portal of Damage" [...]

 • Y. López, H. Herrera, A. Esquivel, C. Morfa
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2009). Vol. 25, (4)

  Abstract
  In the following paper it is developed a new method to interpolate large volumes of scattered date, focused mainly on the results of the Mesh-free Methods, Points Methods [...]

 • E. Oñate, A. Larese
  (2009). Technical Report, IT570

  Abstract
  In order to validate the Xfinas code a very comprehensive series of test examples were solved by Prof Ki-Du Kim and his co-workers. A collection of the more representative [...]

 • R. Méndez, R. Isanta, R. Otín, O. Fruitos
  (2009). Technical Report, IT594