Abstract

Las ciudades siempre han sido foco de vitalidad gracias al poder de sus calles para conectar gente, ideas, creatividad y, en última instancia, prosperidad. Mucha de esta vitalidad está ligada al comercio y a la actividad que desarrolla como catalizador y tractor no [...]

Abstract

El sector del comerç exerceix un paper fonamental en l'economia catalana, essent un eix dinamitzador de ciutats com Barcelona. L’any 2023, el creixement del PIB de Barcelona  ha estat superior al de Catalunya (2,6%) i d’Espanya (2,5%), fet que s’explica [...]

Abstract

Les ciutats sempre han estat un focus de vitalitat gràcies al poder de les seus espais públics per connectar persones, idees, creativitat i, en última instància, prosperitat. Molta d'aquesta vitalitat està vinculada al comerç i a l'activitat [...]

Abstract

Purpose Policy implementation in the logistics sector might drive unexpected side-effects which sometimes undermine the performance of key economic activities of logistics operators, especially in areas such as transport service, sustainability of operations, etc. Especially for the [...]