L’economia catalana dins el nou marc geoestratègic global

Determinants del context macroeconòmic

La musculatura del sistema empresarial català

El futur del treball i les relacions laborals a Catalunya

Sostenibilitat de les polítiques públiques

El sistema de ciència i innovació i el repte de la transformació digital

Finances per una transició sostenible

Infraestructures i gestió sostenible del territori

Sostenibilitat mediambiental

La contribució dels professionals de l’economia

information

    About this publication
    How to submit
    Open access
    Contact

Categories

Economics