Abstract

En aquesta aportació es proposa la següent hipòtesi:

La necessitat d’innovar en el sistema educatiu de Catalunya per poder-se adaptar als nous moments que planteja la societat actual.

S’aportarà una anàlisi de la [...]

Abstract

La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial de la taxa d’atur i la incidència especialment greu en determinats col·lectius ha reobert [...]

Abstract

Si acceptem que algunes de les característiques/perfils professionals en un futur pròxim poden focalitzar-se en:

1) La intel·ligència social, entesa com a l’ús d’informació social per promoure la cooperació, [...]

Abstract

En un mundo en el que se imponen las tecnologías de la información y la comunicación, la Universidad española tiene el reto de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior con la demanda de importantes cambios estructurales y [...]

Abstract

La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial de la taxa d’atur i la incidència especialment greu en la població més jove ha [...]

Abstract

El present estudi analitza les habilitats i competències directives a les administracions públiques catalanes. Amb aquest objectiu s’ha realitzat una enquesta que ha estat resposta per 312 directius públics, als quals s’ha demanat que valorin el [...]