Abstract

Objectiu:

Analitzar els objectius descrits en la Llei de promoció de l’autonomia personal  i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) i contrastar-los amb els resultats obtinguts al llarg dels 10 [...]

Abstract

Aquest article descriu, breument, alguns aspectes de la gestió i del finançament de les prestacions per a les persones en situació de dependència després dels deus primers anys del desplegament de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia [...]

Abstract

An important part of current research regarding online risks is aimed at analysing cyber aggression according to its frequency and type. By contrast, there is less scientific knowledge available on risk perception, the analysis of its components, and the measurement and impact [...]

Abstract

La Malaltia d’Alzheimer (MA) és ja el quart problema de salut al món. La demència afecta sobretot a persones grans, majoritàriament dones, i el nombre de malalts s’incrementa a mesura que avança l’edat. Hi ha costos directes [...]

Abstract

In this article we disseminate the results of a qualitative research project aimed at studying the household as a multi-device communication setting in which both children and parents are involved in a digital environment where parents act as mediators in the use of digital services [...]