Abstract

El sistema de Recerca català ha obtingut, en els darrers anys, uns resultats remarcables en el context europeu. La majoria d’indicadors utilitzats per mesurar la productivitat científica indiquen un creixement molt important en els darrers 15 anys al nostre [...]

Abstract

El sistema de Recerca català ha obtingut, en els darrers anys, uns resultats remarcables en el context europeu. La majoria d’indicadors utilitzats per mesurar la productivitat científica indiquen un creixement molt important en els darrers 15 anys al nostre [...]

Abstract

This article presents the main results of research on the topic of the research of the pricing mechanisms within the public procurement system in the Russian Federation. The goal of this article is to estimate the effect of the pricing mechanism on the efficiency of public procurement [...]