Abstract

Les empreses estan en un període de transformació digital. Un dels elements claus es el Blockchain que permet introducir canvis nous, no trivials dissenyats, nous elements del model de negoci d'una empresa que uneix aquests elements. Aquesta presentació [...]

Abstract

El papel de las TIC en la gestión empresarial constituye actualmente un tema de creciente interés tanto para académicos como para profesionales. La Web 2.0 se ha revelado como una importante fuente de innovación que contribuye al desempeño organizacional [...]

Abstract

The development of autonomous artifacts enabled by artificial intelligence techniques is creating new ethical challenges. We believe the co-existence of these artifacts and humans can only happen if the artifacts distinguish between right and wrong. Artifacts need to be embedded [...]

Abstract

Es diu que el Dret sempre va per darrere de la tecnologia. No es tracta però d’una dificultat deguda només a l’aspecte canviant de la tecnologia. Hi ha una inadaptació més profunda. Tradicionalment, el Dret prefigura de manera general i  [...]

Abstract

El concepto de 'medicina personalizada' se encuentra recientemente en boca de todos en los ambientes biomédicos. Este cambio de paradigma en el modo de entender la sanidad se plantea como la capacidad realizar acciones “a medida” de cada paciente, siguiendo [...]

Abstract

L'economia col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d'obra entre grups distribuïts recolzats per una plataforma digital (P2P), està creixent de manera ràpida i exponencial. [...]

Abstract

Digitalization is at the vanguard of technological revolution. The innate ability to transform analog information into digital data has brought a whole stream of technological disruptions. Converting any piece of information to a stream of bits, storing and processing them at a [...]

Abstract

Robotics, automation and artificial intelligence (RAAI) are changing how work gets done, to the point of putting 47% of existing jobs in the USA at risk of becoming redundant in 5 to 15 years. RAAI and their cognitive abilities have a potential impact on employees’ sense [...]

Abstract

En octubre 2017 publicamos el primer estudio [...]