Abstract

L'economia col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d'obra entre grups distribuïts recolzats per una plataforma digital (P2P), està creixent de manera ràpida i exponencial. No obstant això, pateix diversos desafiaments:

L’expectativa generada al voltant de les iniciatives d’EC les augura a contribuir a un desenvolupament sostenible de la societat que, al mateix temps, no sempre contribueix als béns comuns i a una democratització de l'economia.
A l’hora que una declaració de la Unió Europea del gener de 2014 subratlla la capacitat d’innovació i d’aportació a l’ecologia de l’EC, és necessària una revisió holística de l’avaluació d’aquestes iniciatives per considerar el seu paper en la transformació social, econòmica i medi ambiental de la societat.

L'impacte pertorbador del model CE més conegut, el de les corporacions com Uber i Airbnb, suscita una enorme controvèrsia, mentre que existeixen models alternatius reeixits, com ara els comuns digitals i el cooperativisme de la plataforma que han rebut una atenció limitada.

En aquest article situarem el marc de treball de l’economia col·laborativa procomú des d’una perspectiva àmplia i com una alternativa a l’Economia Col·laborativa Corporativa. Per fer-ho, significarem el model d’anàlisi desenvolupat pel grup de recerca Dimmons en el marc del projecte europeu DECODE, la rellevància de la definició de les polítiques públiques a l’hora d’afavorir un o altre model, la importància dels programes d’emprendeduria en el marc de formació i el paper del programari lliure i replicable i de les dades com a bé comú en la configuració d’un ecosistema que afavoreixi  una transformació social més justa i democràtica.    

Back to Top

Document information

Published on 19/12/17
Submitted on 30/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 38
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?