Abstract

Les empreses estan en un període de transformació digital. Un dels elements claus es el Blockchain que permet introducir canvis nous, no trivials dissenyats, nous elements del model de negoci d'una empresa que uneix aquests elements. Aquesta presentació analitza noves arquitectures del models de negoci que estan introduint un model innovador a partir d’analitzar els seus components individuals (e.g. proposició de valor, el segment i la cadena de valor) i com es relacionen entre ells. Així, utilitzant diverses organitzacions s’il·lustra com les empreses alteren els límits de la organització (i.e. re-partició), modifiquen la localització de les unitats per realitzar tasques (i.e. re-localització) o modifiquen els vincles de les unitats organitzatives de l’empresa (re-vincles).

Back to Top

Document information

Published on 19/12/17
Submitted on 10/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 39
Recommendations 0

Share this document

Keywords