Abstract

Des del sorgiment de la primera blockchain l’any 2009, aquesta tecnologia s’ha convertit en un fenomen que està revolucionant el desenvolupament futur de les economies i les societats. Es tracta d’una tecnologia que presenta un potencial capaç de transformar una infinitat de sectors clau de la indústria i dels serves, i que augura una transformació en la societat i en les relaciones socials. Una blockchain és una base de dades que es troba distribuïda entre diferents participants, protegida criptogràficament i organitzada en blocs de transaccions relacionats de forma matemàtica entre ells. És un sistema basat en la confiança i el consens, que es construeix a partir d’una xarxa global d’ordinadors que gestionen una base de dades descentralitzada i que no pot ser alterada.

Les economies transformadores representen tots aquells plantejaments de reorganització socioeconòmica que formulen propostes de canvi respecte del marc dominant, des d’una perspectiva holística que engloba tant l’àmbit econòmic com el social i l’ambiental. Entre elles hi poden trobar una gran diversitat de fenomens i corrents de pensament, com per exemple l’economia social i solidària, l’economia col·laborativa, l’economia feminista, l’economia de les cures… Estimacions recents assenyalen que totes aquestes economies transformadores, si bé amb un pes encara limitat, contribueixen ja amb un 7 % al PIB de la ciutat de Barcelona, a través de l’activitat de més de 4.600 iniciatives socioempresarials.

En aquest article, i un cop contextualitzats aquests dos objectes d’estudi, s’analitzarà el paper que precisament juga la tecnologia blockchain en l’enfortiment i la consolidació de les economies transformadores. I, per tant, en la creació d’un futur tant eficient com equitatiu, basat en els valors CO de la cooperació, la col·laboració, la compartició, el consens i la confiança.

Back to Top

Document information

Published on 19/12/17
Submitted on 27/09/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 57
Recommendations 0

Share this document