Abstract

Les relacions público-privades han estat motiu de debat i de nombroses aportacions acadèmiques. Així, per a la producció i provisió dels serveis públics propis que corresponen als ajuntaments i governs autonòmics, sempre es planteja [...]

Abstract

En la producció i provisió dels serveis públics sempre es planteja el dilema entre 1) gestió directa mitjançant unitats internes de la mateixa administració o empreses públiques, o 2) gestió indirecta a través de fórmules [...]

Abstract

The origins, planning, and implementation process for the Valencian Community Social Economy Information Portal (www.ecsocial.com) are described. Details are provided of the methodology used to encourage participation by companies in this business realm. Changes that have taken place [...]