Abstract

El objetivo de la pensión de jubilación es proporcionar un flujo de ingresos adecuado durante el periodo de jubilado. Convencionalmente la adecuación de la pensión se analiza mirando si el pensionista mantiene su estándar de vida y, por eso, se [...]

Abstract

 

En els darrers anys, l’accés a un habitatge assequible i de qualitat a la ciutat de Barcelona s’ha vist limitat. L’augment de la taxa d’atur, acompanyada d’una reducció dels ingressos familiars, d’una tendència [...]

Abstract

Eix temàtic 7

Cap on pot anar L’Estat del Benestar a Catalunya

Resum de ponència proposada: Una revisió sobre els aspectes disfuncionals de la modalitat de l’EB [...]

Abstract

La educación según la Real Academia de Educación es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o joven que permitirán capacitarlo para una correcta toma de decisiones, especialmente cuando se integre en la vida [...]

Abstract

L’envelliment de la població, un fenomen global però que afecta de manera especialment profunda als països del Sud d’Europa, suposa un gran repte en el futur pròxim. Els països no poden ignorar la necessitat d’afrontar canvis, tan [...]

Abstract

Objectiu:

Analitzar els objectius descrits en la Llei de promoció de l’autonomia personal  i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) i contrastar-los amb els resultats obtinguts al llarg dels 10 [...]

Abstract

En la mesura que la producció de salut és fruit de la interacció dels determinants de la salut convé posar l’èmfasi en cadascun d’ells, en la seva contribució i en la capacitat que aportin una major eficiencia i equitat a la [...]

Abstract

Polítiques de Renda garantida: situació a Catalunya i estratègies d’avaluació

Federico Todeschini, Ramon Sabes-Figuera, Anna Segura i Laura Kirchner

Institut Català d’Avaluació de Polítiques [...]

Abstract

Proposta de comunicació per al Congrés d’economia i empresa de Catalunya, 2018.

Eix 7. L’Estat de benestar, nivell i perspectives

L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de [...]