Abstract

EIX 2. POTENCIAL DE L'ECONOMIA CATALANA. VISIO MACROECONOMICA

IMPACTE DE LA DEMOGRAFIA: LA DIVERSITAT I LA IGUALTAT

INDEX

  • Situació demogràfica actual i futura a Catalunya.
  • Projeccions i conseqüències [...]

Abstract

Tradicionalment, l’automatització de l’economia afectava a tasques repetitives, que eren fàcils de mecanitzar o descriure i programar mitjançant algoritmes. Tanmateix, els avenços recents en tecnologies sensorials, majors capacitats de processament [...]

Abstract

A nivel español, una de las buenas noticias en materia económica de los últimos años ha sido la mejora de la competitividad exterior del país. Dichas ganancias de competitividad han transformado el modelo productivo, impulsando las exportaciones [...]

Abstract

Several studies have documented a negative correlation between financial knowledge and a lack of access to financial markets. Such negative correlations could arise because lack of financial knowledge causes poor financial choices or, alternatively, because individuals invest less [...]

Abstract

Des de l’entrada a l’euro, l’economia catalana ha conegut dos períodes econòmics de signe oposat: una primera etapa de fort creixement, on la demanda interna feia de motor i la bombolla creditícia i immobiliària n’eren el combustible; [...]

Abstract

The present analysis addresses the primary balance response to the debt of the Spanish Autonomous Communities (ACs) from 1987 to 2015. Overall, the results of this study provide evidence on a nonlinear relationship, which point to a situation of fiscal fatigue and reduced fiscal [...]

Abstract

L’economia catalana és una economia molt oberta i els reptes de la globalització l’afecten molt directament. Tot i les dificultats, durant la crisi, l’economia catalana va continuar obrint mercats exteriors i ho ha continuat fent des de l’inici [...]

Abstract

Eix 2. Potencial de l’economia catalana. Visió macroeconòmica

  • Pobresa i desigualtat. Tendències i polítiques

“La [...]

Abstract

Som en una fase expansiva del mercat de treball i al bell mig de la recuperació de llocs de treball que havíem arribat a tenir. Recuperació que es constata, tant en la reducció del nombre de persones aturades registrades i les que no, com també [...]