Abstract

Europa encara no ha resolt els seus problemes estructurals. Després de l’estabilització de la crisi a partir de juliol de 2012 amb el “whatever it takes” de Draghi, la crisi grega del 2015 i el vot britànic pel Brexit del 2016 posen en evidència [...]

Abstract

Aquest text abordarà aspectes de la història del pensament econòmic, de teoria econòmica i de l'economia política del procés que ha portat a la creació i a la crisi de l'Eurozona. L'objectiu serà aclarir quines [...]

Abstract

Aquest estudi proporciona una visió panoràmica de les obres i els articles publicats als països de parla alemanya sobre qüestions de sociolingüística catalana. Recull, principalment, treballs dels últims vint anys i n’ofereix una classificació seguint els corrents d’investigació [...]