Abstract

En el context socioeconòmic i laboral de Catalunya, amb una taxa d’atur dels joves entre 16 i 29 anys del 22,3% (III trim. 2017), les universitats han de comprometre’s a formar i preparar estudiants que tinguin més garanties d’inserció laboral. En aquest treball, es vol posar de relleu el paper que tenen les pràctiques externes en les titulacions de graus i màsters i la formació dual universitària com a mecanismes per a reduir la taxa d’atur dels joves i per a millorar les seves aptituds i habilitats gràcies a la proximitat al lloc de treball en l’empresa. Es tracta d’una oportunitat per a enfortir la relació entre la universitat i el teixit productiu i social del seu entorn i a la vegada establir lligams sòlids entre el món empresarial i el món de l’ensenyament que garanteixin que els joves adquireixen les qualificacions que demanda el mercat laboral. Tanmateix, a partir de l’experiència de la Universitat de Lleida (UdL), també es vol posar de relleu algunes de les dificultats que comporta l’aplicació d’aquests dos instruments en les universitats. La UdL és la primera universitat pública catalana que ha implementat la formació dual en alguns dels seus Graus i Màsters  i la única que estableix l’obligatorietat de les pràctiques externes com un dels elements estratègics fonamentals del seu model docent ja que les considera una formació obligatòria en tos els seus Graus.

Eix 5

Back to Top

Document information

Published on 16/11/17
Submitted on 30/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

5

Views 24
Recommendations 1

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?