Resum

El present treball tracta d’abordar una qüestió complexa de la gramàtica del català com és la inserció de la preposició de davant d’algunes construccions d’infinitiu com ocorre en «Juan li va proposar d’anar al cinema». La nostra tesi és que la inserció d’aquesta preposició obeeix a factors modals que, a més a més, determinen la major o menor opcionalitat d’aquesta preposició. Amb verbs com «proposar» o «demanar», la inserció és (gairebé) obligatòria per a tots els parlants del català, mentre que amb verbs com «desitjar» o «esperar» és més aviat opcional per a alguns parlants (si no és agramatical per a altres). A partir d’una petita classificació modal, proposarem un contínuum que creiem que pot explicar aquests fets.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 30/11/17
Accepted on 30/11/17
Submitted on 30/11/17

Volume 32, Issue 2, 2017
DOI: 10.7203/caplletra.63.10393
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?