Abstract

Els objectius d’aquesta recerca es visualitzar l’evolució de la protecció de la propietat industrial catalana. Un dels àmbits que s’utilitzen quan s’avalua el grau d’innovació d’un territori es el relacionat amb les patents. Un tema en el qual històricament Catalunya havia estat i és capdavantera dins el Estat Espanyol però que en els darrers anys ha patit un rellevant davallada.

Es pretén poder donar resposta a qüestions com:

Quins son els sectors que més patenten?

Quins son els àmbits tecnològics en que es patenta?

Com evolucionen les sol·licituds i registres de patents per tipologia de sol·licitants?

Com evolucionen les sol·licituds de patents per sector o àmbit tecnològic?

S'ha produït una reorientació dels àmbits de protecció?

Hi ha tendències emergents?

Són les estadístiques de patents que és donen, fiables per establir el grau d’innovació a Catalunya?

Com es situa el sistema d'innovació català catalanes en el context europeu i internacional?

Back to Top

Document information

Published on 09/11/17
Submitted on 31/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

5

Views 26
Recommendations 1

Share this document