Resum

L’estudi de la popularització a Catalunya del periodisme anglès d’arrel catòlica durant els anys vint i trenta s’ha centrat bàsicament sobre la figura de G. K. Chesterton. No obstant això, el seu gran amic, el polemista Hilaire Belloc, també va tenir una certa presència a Catalunya a través del contacte directe amb el país, la traducció dels seus articles i obres i la col·laboració en mitjans catalans. El fet que Belloc fos clarament un antimodern apologeta de la fe cristiana i l’ideòleg original d’un sistema polític i econòmic d’arrel medievalitzant anomenat distributisme, així com un notable historiador i autor de biografies, va dotar la seva figura d’un caràcter polièdric i d’un interès especial per als intel·lectuals catalans, especialment els catòlics. El present article posa en relleu com, a l’ombra de Chesterton, els seus textos i idees van tenir un impacte gens menyspreable, i com va contribuir en últim terme a la penetració a Catalunya del nou humanisme anglès d’arrel catòlica.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 21/04/21
Accepted on 21/04/21
Submitted on 21/04/21

Volume 36, Issue 1, 2021
DOI: 10.7203/caplletra.70.20000
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?