Abstract

MODEL DE FUTUR DELS DIFERENTS INGRESSOS

 

Per al desenvolupament d’aquest treball seguiré les següents pautes:

 

1.-Cercar la creativitat en funció dels diferents tributs.

 • Tributs actuals. Estructura tipològica. Estructura territorial. Breu.
  • Estructura fiscal.
  • Estructura jurídica.
  • Estructura institucional.
 • Adequació al sistema territorial nou.
 • Capacitat de creació, ordenació i imposició de tributs.
 • Gestió i recaptació.

 

2.-Repensar el sistema perquè no sigui una repetició de l’actual.

 • Dèficits del sistema. Breu
  • Nombre i tipus de tributs.
  • Gestió tributària.
  • Gestió recaptatòria.
 • Avantatges del sistema.
 • Redefinició del sistema.
  • Eficàcia.
  • Modernitat.
  • Funcionalitat. Mitjans personals, materials i tecnològics.
  • Transparència.
  • Servei públic.

 

3.-Eficiència del sistema.

 • Concepte d’eficiència.
 • Relació amb el punt anterior.
 • Necessitat de tributs per a despeses no finalistes.
 • Carregar amb força la demora en el pagament d’impostos, llevat causes objectives.

 

4.-Models comparats.

 • Paràmetres comuns dels diferents models.
  • Relació entre Adm. Trib. I contribuents.
   • Confiança: col·laboració i transparència.
   • Desconfiança: Control i sanció.
  • Justificació de la imposició.
   • Principis de legalitat i solidaritat.
  • Distribució de tasques.
   • Liquidació, recaptació, comprovació, inspecció, sanció.
   • Mateix organisme, o organismes diferents.

 

 • Models

 

5.-Els ingressos locals.

 

Prèviament a aquest desenvolupament caldrà fer una aproximació amb altres ponents com podent ser la Marta Espasa (Eficiència del sistema: els impostos del futur) Joan Iglesias (Gestió del sistema impositiu) i Núria Bosch (Models de finançament entre nivells de govern).

 

No em veig ara per ara com a ponent, sinó més com col·laborador i encarregat de la redacció del document corresponent. No obstant suposo que en funció de com vagi el desenvolupament del treball ho anirem veient.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 31/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 19
Recommendations 0

Share this document