Abstract

Els conceptes economia col·laborativa i economia de plataformes, englobats dins del nou paradigma digital, dibuixen una nova realitat social i empresarial que alhora suposen un repte pels reguladors i els responsables de les polítiques públiques. Amb l’aprovació de les propostes i recomanacions contingudes en l’Informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’economia col·laborativa, la Generalitat de Catalunya ha donat el primer pas per reconèixer i abordar l’encaix d’aquest nou fenomen i aprofitar-ne el seu potencial innovador, essent pionera tant a l’estat espanyol com a Europa.

La incidència sobre àmbits transversals (fiscal, laboral o consum) i sobre sectors com la mobilitat i el turisme ha requerit d’una anàlisi àmplia i en profunditat de les noves tendències que ha permès identificar propostes concretes d’actuació que caldrà posar en pràctica i avaluar en els pròxims mesos. Les administracions públiques tenen un paper decisiu ja que, d’una banda, han de garantir l’interès general i, de l’altra, fer prospectiva per entendre el futur, que ja és present, i les noves formes de relació amb la figura central del ciutadà agent productor.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 30/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

5

Views 32
Recommendations 2

Share this document