Resum

De totes les característiques burlesques i paròdiques de gèneres literaris tradicionals medievals que apareixen en «Lo Somni de Joan Joan» una de les que més destaca és la paròdia jurídica, ja que l’obra està configurada com un plet judicial que les dones burgeses benestants de la Valencia del XV interposen davant la deessa Venus per tal que es veja reconegut el seu dret a triar marit lliurement i a evitar els matrimonis desiguals amb homes vells que les requereixen. El procés judicial plantejat en l’obra posa de manifest la formació jurídica de l’autor, Jaume Gassull, i presenta totes les parts, figures i elements processals d’un judici comú, des de la demanda fins a la sentència. La sensació que la sentència condueix a la tergiversació dels bons costums –les dones són autoritzades a ser infidels si es casen amb homes vells– despareix perquè tot ha estat producte del somni del protagonista.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/09
Accepted on 31/03/09
Submitted on 31/03/09

Volume 24, Issue 1, 2009
DOI: 10.7203/caplletra.46.4758
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?