Resum

Resum: La predicació valenciana durant el barroc presenta algunes diferències substantives amb la castellana, com ara l’absència d’un to tenebrista i condemnatori. Una altra divergència és que la ingerència política en la predicació no solament és menor, sinó que la proverbial legitimació de la monarquia adquireix entre els predicadors valencians uns matisos que la singularitzen, perquè l’enfocament «legitimador» s’adreça més als orígens del Regne —i, doncs, a Jaume I, pràcticament sacralitzat— que no a la lloança dels Habsburg, només aplaudits per la seua condició de catòlics, enemics del protestantisme. D’una manera indirecta, però persistent, s’hi albiren notes que poden avalar —bé que amb moderació— les tesis neoforalistes.Paraules clau: barroc valencià, predicació, sant Vicent Ferrer i llengua, ingerència política, neoforalisme, sacralització del territori.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/14
Accepted on 30/09/14
Submitted on 30/09/14

Volume 29, Issue 2, 2014
DOI: 10.7203/caplletra.57.6797
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?