Resum

S’intenta traçar una perspectiva general, a partir dels principals aspectes que hi prenen part, dels discursos sobre l’origen i l’aparició de la llengua catalana que s’han proposat d’ençà que hi ha hagut treballs de reflexió històrica sobre aquesta llengua. Sense pretendre l’exhaustivitat, se citen autors i obres sols amb la intenció d’il·lustrar els diferents posicionaments.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 05/10/21
Accepted on 05/10/21
Submitted on 05/10/21

Volume 36, Issue 2, 2021
DOI: 10.7203/caplletra.71.21037
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?