Abstract

Reviews Caplletra 38 (Spring, 2005)

Ferran Carbó, ressenya de Joan Mas i Vives, Domini fosc (Assaigs sobre poesia), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Biblioteca Miquel dels Sants Oliver», 20), 2003, 228 pp.

Josep Lacreu, ressenya de Maria do Carmo Henríquez Salido, El vocabulario jurídico en el «Diccionário da Academia das Ciências de Lisboa» y en el «Diccionario de la Real Academia Española», Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 2002, 386 pp.

Josep Lluís Martos, ressenya de Jordi de Sant Jordi, Poesies, ed. d'Aniello Fratta, Barcelona, Editorial Barcino («Els Nostres Clàssics», B26), 2005.

Pere Rosselló Bover, ressenya de Vicent Simbor, El realisme compromès en la narrativa catalana de postguerra, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005.

Back to Top

Document information

Published on 01/01/05
Accepted on 01/01/05
Submitted on 01/01/05

Volume 20, Issue 1, 2005
DOI: 10.7203/caplletra.38.8962
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?