Abstract

Reviews Caplletra 34 (Spring, 2003)

Xavier Villalba, ressenya de M. Teresa Espinal (coord.), Josep Macià, Jaume Mateu, Josep Quer i M. Teresa Ynglès, Semàntica. Del significat del mot al significat de l'oració, Barcelona, Ariel («Col·lecció Ariel Lingüística»), 2002, 335 pp.

Rosanna Cantavella, ressenya de Stefano M. Cingolani, El somni d'una cultura: "Lo somni" de Bernat Metge, Barcelona, Quaderns Crema, 2002.

Vicent J. Escartí, ressenya del Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim. Ed. facs. del ms. del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de València i de l'ed. de Sanchis i Sivera (1932). Pròleg de Jaume J. Chiner Gimeno, 2 vol., València, Ajuntament de València, 2001.

Antònia Cabanilles, ressenya de Literatura Autobiogràfica: Història, memòria i construcció del subjecte, ed. a cura d'Enric Balaguer, Joan Borja, Joaquim Espinós i M. Àngels Francés, València/Alacant, Editorial Denes, 2001.

Back to Top

Document information

Published on 01/01/03
Accepted on 01/01/03
Submitted on 01/01/03

Volume 18, Issue 1, 2003
DOI: 10.7203/caplletra.34.8966
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?