Abstract

Reviews Caplletra 35 (Autumn, 2003)

Rafael Beltran, ressenya de Josep Pujol, La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el «Tirant lo Blanch», Barcelona, Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002.

Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, ressenya de Tomàs Martínez Romero, Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer. Presentació de Germà Colón, València, Denes Editorial, 2002.

Josep Iborra, ressenya Els camins epistolars de Joan Fuster, sobre l'edició en diversos volums de l'epistolari de Joan Fuster (Universitat de València / Editorial 3i4).

José Ignacio Hualde, ressenya de Pilar Prieto, Entonació: models, teoria, mètodes, Barcelona, Ariel, 2002.

Brauli Montoya Abat, ressenya de Carles Segura, El parlar d'Elx a estudi: aproximació a una descripció, Elx, Ajuntament d'Elx, 1998.

Back to Top

Document information

Published on 01/07/03
Accepted on 01/07/03
Submitted on 01/07/03

Volume 18, Issue 2, 2003
DOI: 10.7203/caplletra.35.8965
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?